Excel Videos


Enter the video topic you are looking for

All Videos
NoVideo Topic
1 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
2 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
3 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
4 Kopyalamada sağ buton kullanımı
5 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
6 Özel Liste Oluşturmak
7 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
8 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
9 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
10 Ve Fonksiyonu (AND)
11 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
12 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
13 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
14 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
15 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
16 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
17 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
18 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
19 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
20 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
21 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
22 Belge Denetleme
23 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
24 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
25 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
26 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
27 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
28 Topla (SUM) Fonksiyonu
29 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
30 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
31 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
32 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
33 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
34 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
35 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
36 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
37 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
38 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
39 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
40 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
41 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
42 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
43 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
44 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
45 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
46 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
47 Yatayara Fonksiyonu
48 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
49 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
50 Bul ve Seç Komutu
51 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
52 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
53 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
54 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
55 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
56 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
57 x y grafik oluşturma
58 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
59 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
60 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
61 Kamera Kullanımı
62 Dizi Formüllerini Kullanma
63 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
64 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
65 Min ve Mak (MAX) formülleri
66 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
67 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
68 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
69 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
70 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
71 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
72 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
73 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
74 Makroları bir nesneye atama
75 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
76 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
77 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
78 Makro Güvenliği
79 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
80 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
81 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
82 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
83 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
84 Verileri yatay şekilde sıralamak
85 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
86 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
87 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
88 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
89 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
90 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
91 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
92 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
93 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
94 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
95 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
96 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
97 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
98 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
99 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
100 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
101 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
102 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
103 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
104 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
105 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
106 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
107 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
108 İç içe Eğer (IF) kullanımı
109 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
110 Access dosyasından veri Alma
111 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
112 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
113 Hücre içindeki değeri internette aratmak
114 Sağ buton ile filtreleme
115 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
116 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
117 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
118 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
119 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
120 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
121 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
122 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
123 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
124 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
125 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
126 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
127 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
128 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
129 Toplam Alma Yöntemleri
130 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
131 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
132 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
133 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
134 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
135 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
136 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
137 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
138 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
139 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
140 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
141 Yatayara (HLOOKUP) formülü
142 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
143 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
144 Veriler ile çalışma teknikleri
145 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
146 Verileri Sıralamak
147 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
148 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
149 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
150 Excel'de Sayıları Düzeltme
151 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
152 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
153 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
154 Biçimlendirme Formül Kullanma
155 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
156 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
157 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
158 Tablolar ile çalışmak
159 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
160 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
161 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
162 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
163 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
164 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
165 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
166 Excel'de Grafik Oluşturmak
167 Geniş Aralıkları seçmek
168 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
169 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
170 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
171 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
172 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
173 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
174 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
175 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
176 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
177 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
178 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
179 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
180 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
181 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
182 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
183 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
184 End tuşunun Kullanımı
185 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
186 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
187 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
188 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
189 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
190 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
191 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
192 Grafik oluşturma
193 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
194 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
195 Transpose ve Slicer Uygulamaları
196 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
197 Koşullu İfade
198 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
199 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
200 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
201 Özel Listeleri Düzenleme
202 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
203 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
204 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
205 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
206 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
207 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
208 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
209 Ad tanımlama (Define name)
210 Tarihlerle İşlem Yapmak
211 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
212 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
213 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
214 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
215 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
216 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
217 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
218 Satırlarını Silmenin Yolları
219 işaretlerinin kullanımı
220 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
221 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
222 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
223 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
224 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
225 Excel Veritabanı Fonksiyonları
226 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
227 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
228 Hücre ekleme yöntemi
229 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
230 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
231 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
232 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
233 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
234 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
235 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
236 Marshall Grafiği Oluşturmak
237 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
238 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
239 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
240 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
241 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
242 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
243 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
244 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
245 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
246 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
247 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
248 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
249 Dosyayı Şifreleme
250 Eğer ve VE işlevleri
251 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
252 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
253 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
254 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
255 Ve (AND) işlevini kullanmak
256 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
257 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
258 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
259 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
260 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
261 Sağdan (RIGHT) İşlevi
262 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
263 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
264 İşletmenizin kasasını tutmak
265 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
266 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
267 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
268 En büyük 5 değerin toplamını almak
269 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
270 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
271 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
272 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
273 Grafik Oluşturma
274 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
275 Ad Tanımlama
276 Toplu Veri Düzenleme
277 YADA fonksiyonu (OR function)
278 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
279 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
280 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
281 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
282 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
283 Excel Dashboard Oluşturma
284 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
285 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
286 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
287 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
288 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
289 Tablo oluşturma
290 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
291 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
292 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
293 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
294 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
295 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
296 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
297 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
298 Özel Liste Belirleme
299 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
300 SUM komutları
301 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
302 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
303 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
304 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
305 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
306 Cari hesap takibi
307 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
308 Sütunları Çarpıp Toplama
309 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
310 Etopla işlevi kullanımı
311 Özel Yapıştır (Paste special)
312 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
313 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
314 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
315 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
316 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
317 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
318 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
319 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
320 Pasta Grafiği Çizmek
321 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
322 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
323 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
324 Excel temaları, biçim şablonları
325 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
326 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
327 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
328 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
329 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
330 Basit Hesaplama Yöntemi
331 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
332 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
333 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
334 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
335 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
336 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
337 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
338 Formül Denetleme
339 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
340 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
341 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
342 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
343 Kopyalamada sağ buton kullanımı
344 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
345 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
346 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
347 İki Tarih Arasını Toplama
348 Grafik Oluşturma
349 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
350 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
351 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
352 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
353 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
354 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
355 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
356 Çalışma Kitabını Koruma
357 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
358 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
359 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
360 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
361 Gantt Grafikleri Yaratma
362 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
363 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
364 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
365 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
366 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
367 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
368 x-y grafiği çizmek
369 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
370 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
371 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
372 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
373 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
374 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
375 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
376 Sayfa arkaplanına resim ekleme
377 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
378 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
379 Değer Kümesi İsimlendirme
380 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
381 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
382 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
383 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
384 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
385 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
386 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
387 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
388 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
389 Makro kaydetme ve çalıştırma
390 Yapıştırma Seçenekleri
391 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
392 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
393 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
394 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
395 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
396 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
397
398 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
399 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
400 Eleman işlevi
401 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
402 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
403 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
404 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
405 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
406 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
407 Eğer işlevi kullanımı
408 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
409 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
410 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
411 En küçük 5 değerin toplamını almak
412 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
413 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
414 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
415 Veri Gruplandırma (Data group)
416 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
417 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
418 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
419 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
420 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
421 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
422 Dinamik Resim Ekleme
423 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
424 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
425 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
426 Seçim arasına metinleri ortalama
427 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
428 Çalışma Sayfalarını Silmek
429 Çözücüyü Kullanmak (solver)
430 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
431 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
432 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
433 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
434 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
435 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
436 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
437 Biçimlendirmeleri Kopyalama
438 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
439 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
440 Pasta Grafik Oluşturma
441 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
442 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
443 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
444 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
445 Özel Yapıştır (Paste special)
446 En küçük 5 değerin toplamını almak
447 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
448 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
449 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
450 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
451 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
452 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
453 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
454 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
455 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
456 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
457 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
458 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
459 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
460 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
461 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
462 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
463 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
464 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
465 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
466 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
467 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
468 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
469 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
470 Verilere Filtre Uygulama
471 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
472 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
473 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
474 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
475 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
476 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
477 Metin dosyasından (text file) veri alma
478 Metin içerisine formül yazma
479 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
480 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
481 Excel'de en önemli kısayol tuşları
482  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
483 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
484 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
485 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
486 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
487 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
488 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
489 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
490 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
491 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
492 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
493 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
494 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
495 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
496 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
497 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
498 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
499 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
500 1 Saatlik ücreti hesaplamak
501 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
502 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
503 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
504 Şarta bağlı en küçük değer
505 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
506 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
507 Sayfa Numarası Eklemek
508 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
509 Excel What if analizi
510 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
511 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
512 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
513 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
514 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
515 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
516 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
517 Dokunma Modu ile Fare Modu
518 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
519 Metin ve Tarih işlemleri
520 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
521 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
522 İç içe koşullu ifade
523 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
524 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
525 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
526 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
527 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
528 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
529 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
530 Sütun seçerek grafikler oluşturma
531 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
532 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
533 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
534 Dizi Formül Oluşturma
535 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
536 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
537 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
538 Basit bir teklif formu oluşturma
539 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
540 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
541 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
542 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
543 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
544 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
545 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
546 Excel ile eşek şakası
547 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
548 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
549 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
550 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
551 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
552 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
553 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
554 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
555 Matematik Formülleri
556 Arama İşlevlerini Kullanma
557 Veri Sıralama - Data Sort
558 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
559 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
560 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
561 Sağ buton ile sıralama yapmak
562 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
563 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
564 Özel Liste Oluşturma
565 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
566 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
567 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
568 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
569 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
570 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
571 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
572 Biçimleri Temizleme (Clear format)
573 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
574 Biçimlendirmeleri Kopyalama
575 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
576 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
577 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
578 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
579 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma


aaaaa