Excel Videos


Enter the video topic you are looking for

All Videos
NoVideo Topic
1 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
2 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
3 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
4 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
5 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
6 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
7 işaretlerinin kullanımı
8 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
9 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
10 Pasta Grafik Oluşturma
11 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
12 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
13 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
14 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
15 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
16 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
17 İki Tarih Arasını Toplama
18 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
19 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
20 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
21 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
22 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
23 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
24 Yatayara Fonksiyonu
25 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
26 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
27 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
28 Dinamik Resim Ekleme
29 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
30 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
31 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
32 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
33 Makro kaydetme ve çalıştırma
34 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
35 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
36 Sayfa Numarası Eklemek
37 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
38 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
39 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
40 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
41 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
42 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
43 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
44 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
45 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
46 Ve (AND) işlevini kullanmak
47 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
48 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
49 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
50 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
51 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
52 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
53 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
54 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
55 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
56 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
57 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
58 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
59 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
60 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
61 En küçük 5 değerin toplamını almak
62 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
63 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
64 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
65 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
66 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
67 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
68 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
69 Hücre ekleme yöntemi
70 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
71 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
72 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
73 Toplam Alma Yöntemleri
74 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
75 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
76 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
77 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
78 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
79 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
80 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
81 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
82 Eğer ve VE işlevleri
83 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
84 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
85 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
86 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
87 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
88 Biçimlendirmeleri Kopyalama
89 SUM komutları
90 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
91 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
92 İşletmenizin kasasını tutmak
93 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
94 Seçim arasına metinleri ortalama
95 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
96 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
97 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
98 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
99 Değer Kümesi İsimlendirme
100 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
101 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
102 Excel'de Grafik Oluşturmak
103 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
104 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
105 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
106 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
107 En büyük 5 değerin toplamını almak
108 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
109 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
110 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
111 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
112 x y grafik oluşturma
113 Transpose ve Slicer Uygulamaları
114 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
115 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
116 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
117 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
118 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
119 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
120 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
121 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
122 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
123 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
124 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
125 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
126 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
127 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
128 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
129 Biçimleri Temizleme (Clear format)
130 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
131 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
132 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
133 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
134 Eğer işlevi kullanımı
135 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
136 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
137  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
138 Özel Yapıştır (Paste special)
139 Grafik Oluşturma
140 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
141 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
142 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
143 Kamera Kullanımı
144 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
145 Gantt Grafikleri Yaratma
146 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
147 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
148 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
149 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
150 Pasta Grafiği Çizmek
151 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
152 Tarihlerle İşlem Yapmak
153 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
154 Toplu Veri Düzenleme
155 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
156 Sağ buton ile filtreleme
157 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
158 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
159 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
160 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
161 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
162 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
163 Biçimlendirme Formül Kullanma
164 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
165 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
166 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
167 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
168 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
169 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
170 Sağdan (RIGHT) İşlevi
171 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
172 Belge Denetleme
173 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
174 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
175 Makroları bir nesneye atama
176 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
177 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
178 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
179 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
180 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
181 İç içe Eğer (IF) kullanımı
182 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
183 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
184 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
185 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
186 Grafik oluşturma
187 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
188 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
189 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
190 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
191 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
192 Verilere Filtre Uygulama
193 Çözücüyü Kullanmak (solver)
194 Sayfa arkaplanına resim ekleme
195 Veri Gruplandırma (Data group)
196 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
197 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
198 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
199 Özel Listeleri Düzenleme
200 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
201 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
202 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
203 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
204 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
205 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
206 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
207 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
208 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
209 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
210 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
211 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
212 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
213 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
214 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
215 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
216 Yapıştırma Seçenekleri
217 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
218 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
219 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
220 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
221 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
222 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
223 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
224 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
225 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
226 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
227 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
228 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
229 Access dosyasından veri Alma
230 1 Saatlik ücreti hesaplamak
231 Excel Dashboard Oluşturma
232 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
233 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
234 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
235 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
236 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
237 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
238 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
239 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
240 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
241 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
242 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
243 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
244 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
245 İç içe koşullu ifade
246 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
247 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
248 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
249 x-y grafiği çizmek
250 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
251 Tablo oluşturma
252 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
253 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
254 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
255 Excel ile eşek şakası
256 Ad tanımlama (Define name)
257 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
258 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
259 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
260 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
261 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
262 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
263 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
264 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
265 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
266 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
267 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
268 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
269 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
270 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
271 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
272 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
273 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
274 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
275 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
276 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
277 Dosyayı Şifreleme
278 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
279 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
280 Eleman işlevi
281 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
282 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
283 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
284 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
285 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
286 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
287 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
288 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
289 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
290 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
291 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
292 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
293 En küçük 5 değerin toplamını almak
294 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
295 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
296 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
297 Çalışma Sayfalarını Silmek
298 YADA fonksiyonu (OR function)
299 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
300 Bul ve Seç Komutu
301 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
302 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
303 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
304 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
305 Metin ve Tarih işlemleri
306 Excel'de en önemli kısayol tuşları
307 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
308 Sütunları Çarpıp Toplama
309 Dizi Formüllerini Kullanma
310 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
311 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
312 Metin içerisine formül yazma
313 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
314 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
315 Özel Liste Oluşturma
316 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
317 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
318 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
319 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
320 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
321 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
322 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
323
324 Cari hesap takibi
325 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
326 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
327 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
328 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
329 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
330 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
331 Özel Liste Oluşturmak
332 Verileri yatay şekilde sıralamak
333 Veriler ile çalışma teknikleri
334 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
335 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
336 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
337 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
338 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
339 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
340 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
341 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
342 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
343 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
344 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
345 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
346 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
347 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
348 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
349 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
350 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
351 Min ve Mak (MAX) formülleri
352 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
353 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
354 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
355 Excel What if analizi
356 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
357 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
358 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
359 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
360 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
361 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
362 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
363 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
364 Makro Güvenliği
365 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
366 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
367 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
368 Grafik Oluşturma
369 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
370 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
371 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
372 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
373 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
374 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
375 End tuşunun Kullanımı
376 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
377 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
378 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
379 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
380 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
381 Çalışma Kitabını Koruma
382 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
383 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
384 Excel Veritabanı Fonksiyonları
385 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
386 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
387 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
388 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
389 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
390 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
391 Verileri Sıralamak
392 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
393 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
394 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
395 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
396 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
397 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
398 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
399 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
400 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
401 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
402 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
403 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
404 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
405 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
406 Metin dosyasından (text file) veri alma
407 Matematik Formülleri
408 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
409 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
410 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
411 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
412 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
413 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
414 Dokunma Modu ile Fare Modu
415 Basit bir teklif formu oluşturma
416 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
417 Etopla işlevi kullanımı
418 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
419 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
420 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
421 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
422 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
423 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
424 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
425 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
426 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
427 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
428 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
429 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
430 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
431 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
432 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
433 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
434 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
435 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
436 Dizi Formül Oluşturma
437 Veri Sıralama - Data Sort
438 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
439 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
440 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
441 Marshall Grafiği Oluşturmak
442 Sütun seçerek grafikler oluşturma
443 Hücre içindeki değeri internette aratmak
444 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
445 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
446 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
447 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
448 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
449 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
450 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
451 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
452 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
453 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
454 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
455 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
456 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
457 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
458 Özel Liste Belirleme
459 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
460 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
461 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
462 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
463 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
464 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
465 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
466 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
467 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
468 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
469 Tablolar ile çalışmak
470 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
471 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
472 Satırlarını Silmenin Yolları
473 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
474 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
475 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
476 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
477 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
478 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
479 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
480 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
481 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
482 Excel temaları, biçim şablonları
483 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
484 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
485 Biçimlendirmeleri Kopyalama
486 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
487 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
488 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
489 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
490 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
491 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
492 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
493 Arama İşlevlerini Kullanma
494 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
495 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
496 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
497 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
498 Özel Yapıştır (Paste special)
499 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
500 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
501 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
502 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
503 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
504 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
505 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
506 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
507 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
508 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
509 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
510 Yatayara (HLOOKUP) formülü
511 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
512 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
513 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
514 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
515 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
516 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
517 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
518 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
519 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
520 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
521 Sağ buton ile sıralama yapmak
522 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
523 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
524 Ve Fonksiyonu (AND)
525 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
526 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
527 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
528 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
529 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
530 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
531 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
532 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
533 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
534 Geniş Aralıkları seçmek
535 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
536 Basit Hesaplama Yöntemi
537 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
538 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
539 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
540 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
541 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
542 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
543 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
544 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
545 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
546 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
547 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
548 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
549 Ad Tanımlama
550 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
551 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
552 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
553 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
554 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
555 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
556 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
557 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
558 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
559 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
560 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
561 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
562 Topla (SUM) Fonksiyonu
563 Kopyalamada sağ buton kullanımı
564 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
565 Kopyalamada sağ buton kullanımı
566 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
567 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
568 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
569 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
570 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
571 Excel'de Sayıları Düzeltme
572 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
573 Koşullu İfade
574 Şarta bağlı en küçük değer
575 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
576 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
577 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
578 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
579 Formül Denetleme


aaaaa