Excel Videos


Enter the video topic you are looking for

All Videos
NoVideo Topic
1 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
2 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
3 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
4 Yatayara (HLOOKUP) formülü
5 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
6 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
7 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
8 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
9 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
10 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
11 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
12 Çözücüyü Kullanmak (solver)
13 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
14 Makro kaydetme ve çalıştırma
15 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
16 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
17 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
18 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
19 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
20 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
21 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
22 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
23 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
24 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
25 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
26 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
27 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
28 En büyük 5 değerin toplamını almak
29 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
30 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
31 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
32 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
33 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
34 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
35 Dokunma Modu ile Fare Modu
36 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
37 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
38 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
39 SUM komutları
40 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
41 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
42 Marshall Grafiği Oluşturmak
43 Gantt Grafikleri Yaratma
44 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
45 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
46 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
47 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
48 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
49 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
50 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
51 İşletmenizin kasasını tutmak
52 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
53 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
54 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
55 Veri Sıralama - Data Sort
56 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
57 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
58 Veri Gruplandırma (Data group)
59 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
60 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
61 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
62  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
63 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
64 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
65 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
66 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
67 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
68 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
69 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
70 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
71 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
72 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
73 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
74 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
75 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
76 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
77 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
78 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
79 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
80 End tuşunun Kullanımı
81 Hücre içindeki değeri internette aratmak
82 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
83 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
84 Dizi Formül Oluşturma
85 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
86 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
87 x y grafik oluşturma
88 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
89 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
90 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
91 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
92 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
93 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
94 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
95 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
96 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
97 Excel Veritabanı Fonksiyonları
98 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
99 Özel Yapıştır (Paste special)
100 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
101 Belge Denetleme
102 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
103 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
104 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
105 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
106 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
107 Çalışma Sayfalarını Silmek
108 Sağ buton ile filtreleme
109 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
110 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
111 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
112 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
113 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
114 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
115 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
116 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
117 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
118 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
119 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
120 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
121 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
122 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
123 Biçimlendirme Formül Kullanma
124 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
125 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
126 Özel Liste Belirleme
127 Etopla işlevi kullanımı
128 Tarihlerle İşlem Yapmak
129 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
130 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
131 Sayfa arkaplanına resim ekleme
132 Metin ve Tarih işlemleri
133 Sağdan (RIGHT) İşlevi
134 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
135 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
136 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
137 Grafik Oluşturma
138 Kopyalamada sağ buton kullanımı
139 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
140 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
141 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
142 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
143 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
144 Pasta Grafik Oluşturma
145 Verileri yatay şekilde sıralamak
146 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
147 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
148 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
149 Sağ buton ile sıralama yapmak
150 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
151 Access dosyasından veri Alma
152 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
153 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
154 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
155 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
156 İç içe Eğer (IF) kullanımı
157 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
158 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
159 İki Tarih Arasını Toplama
160 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
161 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
162 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
163 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
164 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
165 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
166 1 Saatlik ücreti hesaplamak
167 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
168 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
169 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
170 Veriler ile çalışma teknikleri
171 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
172 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
173 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
174 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
175 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
176 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
177 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
178 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
179 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
180 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
181 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
182 Arama İşlevlerini Kullanma
183 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
184 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
185 Excel Dashboard Oluşturma
186 Metin içerisine formül yazma
187 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
188 Sütun seçerek grafikler oluşturma
189 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
190 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
191 Biçimlendirmeleri Kopyalama
192 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
193 Eğer işlevi kullanımı
194 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
195 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
196 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
197 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
198 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
199 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
200 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
201 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
202 Özel Yapıştır (Paste special)
203 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
204 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
205 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
206 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
207 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
208 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
209 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
210 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
211 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
212 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
213 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
214 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
215 Excel ile eşek şakası
216 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
217 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
218 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
219 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
220 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
221 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
222 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
223 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
224 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
225 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
226 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
227 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
228 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
229 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
230 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
231 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
232 Pasta Grafiği Çizmek
233 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
234 Basit bir teklif formu oluşturma
235 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
236 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
237 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
238 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
239 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
240 Transpose ve Slicer Uygulamaları
241 Dizi Formüllerini Kullanma
242 Eğer ve VE işlevleri
243 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
244 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
245 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
246 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
247 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
248 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
249 Satırlarını Silmenin Yolları
250 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
251 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
252 Koşullu İfade
253 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
254 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
255 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
256 Yatayara Fonksiyonu
257 Excel What if analizi
258 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
259 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
260 Topla (SUM) Fonksiyonu
261 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
262 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
263 Yapıştırma Seçenekleri
264 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
265 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
266 Bul ve Seç Komutu
267 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
268 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
269 Ad tanımlama (Define name)
270 Biçimlendirmeleri Kopyalama
271 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
272 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
273 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
274 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
275 Seçim arasına metinleri ortalama
276 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
277 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
278 Biçimleri Temizleme (Clear format)
279 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
280 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
281 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
282 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
283 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
284 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
285 Toplu Veri Düzenleme
286 Formül Denetleme
287 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
288 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
289 Geniş Aralıkları seçmek
290 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
291 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
292 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
293 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
294 En küçük 5 değerin toplamını almak
295 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
296 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
297 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
298 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
299 Metin dosyasından (text file) veri alma
300 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
301 En küçük 5 değerin toplamını almak
302 Hücre ekleme yöntemi
303 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
304 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
305 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
306 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
307 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
308 YADA fonksiyonu (OR function)
309 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
310 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
311 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
312 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
313 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
314 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
315 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
316 Excel'de en önemli kısayol tuşları
317 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
318 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
319 x-y grafiği çizmek
320 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
321 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
322 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
323 Ve Fonksiyonu (AND)
324 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
325 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
326 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
327 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
328 Ad Tanımlama
329 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
330 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
331 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
332 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
333 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
334 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
335 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
336 Basit Hesaplama Yöntemi
337 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
338 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
339 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
340 Excel'de Sayıları Düzeltme
341 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
342 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
343 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
344 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
345 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
346 Matematik Formülleri
347 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
348 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
349 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
350 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
351 Cari hesap takibi
352 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
353 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
354 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
355 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
356 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
357 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
358 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
359 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
360 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
361 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
362 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
363 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
364 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
365 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
366 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
367 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
368 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
369 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
370 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
371 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
372 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
373 Sütunları Çarpıp Toplama
374 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
375 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
376 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
377 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
378 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
379 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
380 Değer Kümesi İsimlendirme
381 Kamera Kullanımı
382 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
383 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
384 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
385 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
386 işaretlerinin kullanımı
387 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
388 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
389 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
390 Makro Güvenliği
391 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
392 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
393 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
394 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
395 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
396 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
397 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
398 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
399 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
400 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
401 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
402 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
403 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
404 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
405 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
406 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
407 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
408 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
409 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
410 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
411 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
412 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
413 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
414 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
415 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
416 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
417 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
418 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
419 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
420 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
421 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
422 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
423 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
424 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
425 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
426 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
427 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
428 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
429 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
430 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
431 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
432 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
433 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
434 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
435 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
436 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
437 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
438 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
439 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
440 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
441 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
442 Özel Liste Oluşturma
443 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
444 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
445 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
446 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
447 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
448 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
449 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
450 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
451 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
452 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
453 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
454 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
455 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
456 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
457 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
458 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
459 Grafik oluşturma
460 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
461 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
462 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
463 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
464 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
465 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
466 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
467 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
468 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
469 Tablo oluşturma
470 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
471 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
472 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
473 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
474 İç içe koşullu ifade
475 Dosyayı Şifreleme
476 Verilere Filtre Uygulama
477 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
478 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
479 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
480 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
481 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
482 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
483
484 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
485 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
486 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
487 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
488 Grafik Oluşturma
489 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
490 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
491 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
492 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
493 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
494 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
495 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
496 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
497 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
498 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
499 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
500 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
501 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
502 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
503 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
504 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
505 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
506 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
507 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
508 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
509 Dinamik Resim Ekleme
510 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
511 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
512 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
513 Excel'de Grafik Oluşturmak
514 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
515 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
516 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
517 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
518 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
519 Excel temaları, biçim şablonları
520 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
521 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
522 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
523 Makroları bir nesneye atama
524 Sayfa Numarası Eklemek
525 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
526 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
527 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
528 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
529 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
530 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
531 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
532 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
533 Şarta bağlı en küçük değer
534 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
535 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
536 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
537 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
538 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
539 Kopyalamada sağ buton kullanımı
540 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
541 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
542 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
543 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
544 Özel Listeleri Düzenleme
545 Toplam Alma Yöntemleri
546 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
547 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
548 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
549 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
550 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
551 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
552 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
553 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
554 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
555 Çalışma Kitabını Koruma
556 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
557 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
558 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
559 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
560 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
561 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
562 Özel Liste Oluşturmak
563 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
564 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
565 Eleman işlevi
566 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
567 Ve (AND) işlevini kullanmak
568 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
569 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
570 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
571 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
572 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
573 Min ve Mak (MAX) formülleri
574 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
575 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
576 Tablolar ile çalışmak
577 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
578 Verileri Sıralamak
579 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması


aaaaa