Excel Videos


Enter the video topic you are looking for

All Videos
NoVideo Topic
1 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
2 1 Saatlik ücreti hesaplamak
3 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
4 Eğer ve VE işlevleri
5 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
6 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
7 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
8 Excel'de Sayıları Düzeltme
9 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
10 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
11 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
12 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
13 Eleman işlevi
14 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
15 Sağ buton ile filtreleme
16 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
17 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
18 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
19 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
20 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
21 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
22 Özel Liste Belirleme
23 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
24 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
25 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
26 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
27 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
28 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
29 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
30 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
31 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
32 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
33 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
34 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
35 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
36 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
37 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
38 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
39 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
40 Belge Denetleme
41 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
42 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
43 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
44 Hücre içindeki değeri internette aratmak
45 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
46 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
47 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
48 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
49 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
50 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
51 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
52 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
53 Değer Kümesi İsimlendirme
54 Özel Listeleri Düzenleme
55 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
56 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
57 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
58 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
59 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
60 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
61 Kopyalamada sağ buton kullanımı
62 Eğer işlevi kullanımı
63 Basit Hesaplama Yöntemi
64 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
65 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
66 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
67 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
68 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
69 Biçimleri Temizleme (Clear format)
70 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
71 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
72 İç içe Eğer (IF) kullanımı
73 Matematik Formülleri
74 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
75 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
76 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
77 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
78 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
79 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
80 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
81 Basit bir teklif formu oluşturma
82 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
83 x y grafik oluşturma
84 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
85 Metin dosyasından (text file) veri alma
86 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
87 x-y grafiği çizmek
88 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
89 İşletmenizin kasasını tutmak
90 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
91 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
92 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
93 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
94 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
95 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
96 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
97 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
98 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
99 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
100 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
101 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
102 Kopyalamada sağ buton kullanımı
103 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
104 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
105 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
106 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
107 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
108 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
109 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
110 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
111 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
112 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
113 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
114 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
115 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
116 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
117 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
118 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
119 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
120 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
121 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
122 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
123 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
124 Excel Veritabanı Fonksiyonları
125 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
126 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
127  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
128 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
129 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
130 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
131 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
132 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
133 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
134 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
135 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
136 Yatayara Fonksiyonu
137 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
138 Gantt Grafikleri Yaratma
139 İç içe koşullu ifade
140 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
141 Tablolar ile çalışmak
142 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
143 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
144 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
145 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
146 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
147 Veriler ile çalışma teknikleri
148 Excel'de en önemli kısayol tuşları
149 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
150 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
151 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
152 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
153 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
154 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
155 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
156 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
157 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
158 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
159 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
160 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
161 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
162 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
163 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
164 Verileri Sıralamak
165 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
166 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
167 En küçük 5 değerin toplamını almak
168 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
169 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
170 İki Tarih Arasını Toplama
171 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
172 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
173 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
174 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
175 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
176 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
177 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
178 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
179 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
180 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
181 Özel Yapıştır (Paste special)
182 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
183 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
184 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
185 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
186 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
187 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
188 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
189 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
190 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
191 Excel'de Grafik Oluşturmak
192 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
193 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
194 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
195 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
196 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
197 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
198 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
199 Toplu Veri Düzenleme
200 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
201 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
202 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
203 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
204 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
205 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
206 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
207 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
208 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
209 Pasta Grafiği Çizmek
210 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
211 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
212 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
213 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
214 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
215 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
216 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
217 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
218 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
219 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
220 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
221 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
222 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
223 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
224 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
225 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
226 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
227 Sağ buton ile sıralama yapmak
228 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
229 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
230 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
231 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
232 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
233 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
234 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
235 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
236 Biçimlendirmeleri Kopyalama
237 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
238 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
239 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
240 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
241 Excel ile eşek şakası
242 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
243 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
244 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
245 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
246 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
247 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
248 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
249 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
250 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
251 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
252 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
253 Arama İşlevlerini Kullanma
254 Biçimlendirme Formül Kullanma
255 Özel Liste Oluşturma
256 Hücre ekleme yöntemi
257 Metin ve Tarih işlemleri
258 En küçük 5 değerin toplamını almak
259 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
260 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
261 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
262 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
263 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
264 Sütun seçerek grafikler oluşturma
265 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
266 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
267 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
268 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
269 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
270 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
271 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
272 Grafik Oluşturma
273 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
274 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
275 Geniş Aralıkları seçmek
276 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
277 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
278 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
279 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
280 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
281 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
282 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
283 Seçim arasına metinleri ortalama
284 Yatayara (HLOOKUP) formülü
285 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
286 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
287 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
288 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
289 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
290 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
291 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
292 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
293 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
294 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
295 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
296 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
297 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
298 En büyük 5 değerin toplamını almak
299 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
300 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
301 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
302 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
303 Excel Dashboard Oluşturma
304 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
305 Excel temaları, biçim şablonları
306 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
307 Veri Gruplandırma (Data group)
308 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
309 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
310 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
311 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
312 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
313 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
314 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
315 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
316 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
317 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
318 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
319 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
320 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
321 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
322 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
323 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
324 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
325 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
326 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
327 Çalışma Kitabını Koruma
328 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
329 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
330 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
331 Makroları bir nesneye atama
332 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
333 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
334 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
335 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
336 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
337 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
338 YADA fonksiyonu (OR function)
339 Yapıştırma Seçenekleri
340 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
341 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
342 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
343 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
344 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
345 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
346 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
347 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
348 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
349 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
350 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
351 Min ve Mak (MAX) formülleri
352 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
353 Çözücüyü Kullanmak (solver)
354 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
355 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
356 Access dosyasından veri Alma
357 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
358 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
359 Ve (AND) işlevini kullanmak
360 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
361 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
362 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
363 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
364 Transpose ve Slicer Uygulamaları
365 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
366 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
367 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
368 Bul ve Seç Komutu
369 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
370 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
371 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
372 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
373 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
374 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
375 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
376 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
377 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
378 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
379 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
380 Makro kaydetme ve çalıştırma
381 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
382 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
383 Verileri yatay şekilde sıralamak
384 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
385 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
386 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
387 işaretlerinin kullanımı
388 Sağdan (RIGHT) İşlevi
389 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
390 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
391 Koşullu İfade
392
393 Dokunma Modu ile Fare Modu
394 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
395 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
396 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
397 Ad tanımlama (Define name)
398 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
399 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
400 Tarihlerle İşlem Yapmak
401 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
402 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
403 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
404 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
405 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
406 Grafik Oluşturma
407 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
408 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
409 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
410 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
411 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
412 Özel Liste Oluşturmak
413 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
414 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
415 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
416 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
417 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
418 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
419 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
420 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
421 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
422 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
423 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
424 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
425 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
426 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
427 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
428 Dosyayı Şifreleme
429 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
430 Sayfa arkaplanına resim ekleme
431 Satırlarını Silmenin Yolları
432 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
433 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
434 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
435 Ve Fonksiyonu (AND)
436 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
437 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
438 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
439 Çalışma Sayfalarını Silmek
440 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
441 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
442 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
443 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
444 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
445 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
446 Sayfa Numarası Eklemek
447 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
448 Pasta Grafik Oluşturma
449 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
450 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
451 Makro Güvenliği
452 Şarta bağlı en küçük değer
453 Veri Sıralama - Data Sort
454 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
455 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
456 Marshall Grafiği Oluşturmak
457 SUM komutları
458 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
459 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
460 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
461 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
462 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
463 End tuşunun Kullanımı
464 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
465 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
466 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
467 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
468 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
469 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
470 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
471 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
472 Dizi Formül Oluşturma
473 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
474 Biçimlendirmeleri Kopyalama
475 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
476 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
477 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
478 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
479 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
480 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
481 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
482 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
483 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
484 Topla (SUM) Fonksiyonu
485 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
486 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
487 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
488 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
489 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
490 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
491 Cari hesap takibi
492 Grafik oluşturma
493 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
494 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
495 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
496 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
497 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
498 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
499 Excel What if analizi
500 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
501 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
502 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
503 Verilere Filtre Uygulama
504 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
505 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
506 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
507 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
508 Etopla işlevi kullanımı
509 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
510 Dizi Formüllerini Kullanma
511 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
512 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
513 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
514 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
515 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
516 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
517 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
518 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
519 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
520 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
521 Kamera Kullanımı
522 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
523 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
524 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
525 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
526 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
527 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
528 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
529 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
530 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
531 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
532 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
533 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
534 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
535 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
536 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
537 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
538 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
539 Toplam Alma Yöntemleri
540 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
541 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
542 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
543 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
544 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
545 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
546 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
547 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
548 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
549 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
550 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
551 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
552 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
553 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
554 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
555 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
556 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
557 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
558 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
559 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
560 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
561 Formül Denetleme
562 Tablo oluşturma
563 Dinamik Resim Ekleme
564 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
565 Metin içerisine formül yazma
566 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
567 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
568 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
569 Ad Tanımlama
570 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
571 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
572 Özel Yapıştır (Paste special)
573 Sütunları Çarpıp Toplama
574 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
575 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
576 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
577 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
578 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
579 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)


aaaaa