Excel Videos


Enter the video topic you are looking for

All Videos
NoVideo Topic
1 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
2 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
3 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
4 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
5 işaretlerinin kullanımı
6 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
7 Özel Liste Belirleme
8 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
9 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
10 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
11 Yapıştırma Seçenekleri
12 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
13 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
14 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
15 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
16 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
17 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
18 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
19 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
20 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
21 End tuşunun Kullanımı
22 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
23 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
24 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
25 Access dosyasından veri Alma
26 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
27 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
28 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
29 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
30 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
31 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
32 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
33 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
34 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
35 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
36 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
37 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
38 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
39 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
40 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
41 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
42 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
43 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
44 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
45 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
46 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
47 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
48 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
49 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
50 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
51 Toplam Alma Yöntemleri
52 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
53 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
54 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
55 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
56 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
57 Metin içerisine formül yazma
58 Excel'de Grafik Oluşturmak
59 Makro Güvenliği
60 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
61 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
62 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
63 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
64 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
65 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
66 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
67 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
68 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
69 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
70 Sütun seçerek grafikler oluşturma
71 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
72 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
73 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
74 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
75 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
76 Metin dosyasından (text file) veri alma
77 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
78 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
79 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
80 İç içe Eğer (IF) kullanımı
81 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
82 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
83 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
84 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
85 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
86 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
87 Pasta Grafik Oluşturma
88 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
89 Özel Yapıştır (Paste special)
90 Özel Listeleri Düzenleme
91 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
92 x y grafik oluşturma
93 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
94 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
95 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
96 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
97 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
98 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
99 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
100 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
101 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
102 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
103 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
104 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
105 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
106 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
107 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
108 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
109 Özel Liste Oluşturmak
110 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
111 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
112 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
113 Matematik Formülleri
114 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
115 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
116 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
117 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
118 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
119 Grafik oluşturma
120 Dokunma Modu ile Fare Modu
121 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
122 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
123 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
124 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
125 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
126 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
127 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
128 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
129 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
130 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
131 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
132 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
133 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
134 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
135 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
136 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
137 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
138 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
139 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
140 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
141 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
142 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
143 Formül Denetleme
144 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
145 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
146 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
147 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
148 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
149 Excel'de Sayıları Düzeltme
150 Şarta bağlı en küçük değer
151 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
152 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
153 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
154 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
155 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
156 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
157 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
158 Çözücüyü Kullanmak (solver)
159 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
160 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
161 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
162 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
163 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
164 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
165 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
166 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
167 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
168 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
169 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
170 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
171 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
172 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
173 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
174 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
175 Grafik Oluşturma
176 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
177 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
178 Yatayara Fonksiyonu
179 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
180 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
181 Dizi Formül Oluşturma
182 Makro kaydetme ve çalıştırma
183 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
184 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
185 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
186 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
187 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
188 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
189 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
190 Eğer işlevi kullanımı
191 Excel ile eşek şakası
192 Sütunları Çarpıp Toplama
193 Biçimleri Temizleme (Clear format)
194 Dizi Formüllerini Kullanma
195 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
196 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
197 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
198 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
199 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
200 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
201 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
202 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
203 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
204 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
205 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
206 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
207 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
208 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
209 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
210 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
211 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
212 Verileri yatay şekilde sıralamak
213 Çalışma Kitabını Koruma
214 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
215 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
216 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
217 İki Tarih Arasını Toplama
218 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
219 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
220 Bul ve Seç Komutu
221 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
222 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
223 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
224 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
225 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
226 Biçimlendirmeleri Kopyalama
227 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
228 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
229 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
230 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
231 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
232 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
233 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
234 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
235 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
236 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
237 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
238 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
239 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
240 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
241 Tablo oluşturma
242 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
243 Verileri Sıralamak
244 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
245 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
246 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
247 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
248 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
249 En büyük 5 değerin toplamını almak
250 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
251 Sağ buton ile sıralama yapmak
252 Excel temaları, biçim şablonları
253 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
254 Veri Sıralama - Data Sort
255 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
256 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
257 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
258 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
259 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
260 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
261 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
262 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
263 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
264 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
265 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
266 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
267  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
268 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
269 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
270 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
271 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
272 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
273 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
274 Excel Dashboard Oluşturma
275 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
276 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
277 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
278 Yatayara (HLOOKUP) formülü
279 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
280 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
281 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
282 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
283 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
284 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
285 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
286 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
287 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
288 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
289 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
290 Excel'de en önemli kısayol tuşları
291 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
292 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
293 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
294 Ad tanımlama (Define name)
295 İç içe koşullu ifade
296 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
297 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
298 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
299 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
300 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
301 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
302 1 Saatlik ücreti hesaplamak
303 SUM komutları
304 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
305 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
306 Eğer ve VE işlevleri
307 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
308 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
309 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
310 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
311 Hücre ekleme yöntemi
312 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
313 Sayfa arkaplanına resim ekleme
314 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
315 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
316 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
317 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
318 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
319 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
320 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
321 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
322 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
323 Excel Veritabanı Fonksiyonları
324 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
325 Metin ve Tarih işlemleri
326 Sağ buton ile filtreleme
327 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
328 Özel Liste Oluşturma
329 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
330 Kopyalamada sağ buton kullanımı
331 Değer Kümesi İsimlendirme
332 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
333 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
334 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
335 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
336 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
337 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
338 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
339 Dosyayı Şifreleme
340 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
341 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
342 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
343 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
344 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
345 Kopyalamada sağ buton kullanımı
346 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
347 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
348 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
349 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
350 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
351 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
352 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
353 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
354 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
355 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
356 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
357 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
358 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
359 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
360 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
361 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
362 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
363 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
364 Veriler ile çalışma teknikleri
365 Gantt Grafikleri Yaratma
366 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
367 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
368 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
369 Basit bir teklif formu oluşturma
370 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
371 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
372 Cari hesap takibi
373 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
374 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
375 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
376 Seçim arasına metinleri ortalama
377 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
378 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
379 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
380 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
381 Tablolar ile çalışmak
382 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
383 Eleman işlevi
384 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
385 Geniş Aralıkları seçmek
386 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
387 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
388 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
389 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
390 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
391 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
392 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
393 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
394 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
395 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
396 Kamera Kullanımı
397 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
398 Belge Denetleme
399 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
400 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
401 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
402 Çalışma Sayfalarını Silmek
403 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
404 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
405 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
406 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
407 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
408 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
409 YADA fonksiyonu (OR function)
410 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
411 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
412 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
413 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
414 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
415 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
416 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
417 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
418 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
419 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
420 Grafik Oluşturma
421 İşletmenizin kasasını tutmak
422 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
423 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
424 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
425 Marshall Grafiği Oluşturmak
426 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
427 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
428 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
429 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
430 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
431 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
432 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
433 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
434 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
435 Makroları bir nesneye atama
436 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
437 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
438 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
439 Özel Yapıştır (Paste special)
440 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
441 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
442 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
443 Biçimlendirme Formül Kullanma
444 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
445 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
446 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
447 En küçük 5 değerin toplamını almak
448 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
449 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
450 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
451 Etopla işlevi kullanımı
452 Sağdan (RIGHT) İşlevi
453 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
454 Veri Gruplandırma (Data group)
455 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
456 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
457 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
458 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
459 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
460 Ve Fonksiyonu (AND)
461 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
462 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
463 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
464 Pasta Grafiği Çizmek
465 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
466 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
467 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
468 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
469 x-y grafiği çizmek
470 Toplu Veri Düzenleme
471 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
472 Tarihlerle İşlem Yapmak
473 Koşullu İfade
474 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
475 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
476 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
477 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
478 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
479 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
480 Satırlarını Silmenin Yolları
481 Excel What if analizi
482 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
483 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
484 Hücre içindeki değeri internette aratmak
485 Verilere Filtre Uygulama
486 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
487 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
488 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
489 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
490 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
491 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
492 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
493 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
494 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
495 Biçimlendirmeleri Kopyalama
496 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
497 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
498 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
499 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
500 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
501 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
502 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
503 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
504 Transpose ve Slicer Uygulamaları
505 Topla (SUM) Fonksiyonu
506 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
507 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
508 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
509 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
510 Min ve Mak (MAX) formülleri
511 Dinamik Resim Ekleme
512 Sayfa Numarası Eklemek
513 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
514 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
515 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
516 Ve (AND) işlevini kullanmak
517
518 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
519 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
520 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
521 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
522 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
523 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
524 En küçük 5 değerin toplamını almak
525 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
526 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
527 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
528 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
529 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
530 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
531 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
532 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
533 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
534 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
535 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
536 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
537 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
538 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
539 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
540 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
541 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
542 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
543 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
544 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
545 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
546 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
547 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
548 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
549 Arama İşlevlerini Kullanma
550 Ad Tanımlama
551 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
552 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
553 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
554 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
555 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
556 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
557 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
558 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
559 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
560 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
561 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
562 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
563 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
564 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
565 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
566 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
567 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
568 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
569 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
570 Basit Hesaplama Yöntemi
571 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
572 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
573 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
574 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
575 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
576 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
577 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
578 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
579 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi


aaaaa