Excel Videos


Enter the video topic you are looking for

All Videos
NoVideo Topic
1 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
2 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
3 Çalışma Sayfalarını Silmek
4 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
5 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
6 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
7 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
8 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
9 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
10 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
11 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
12 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
13 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
14 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
15 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
16 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
17 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
18 Biçimlendirmeleri Kopyalama
19 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
20 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
21 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
22 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
23 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
24 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
25 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
26 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
27 Dinamik Resim Ekleme
28 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
29 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
30 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
31 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
32 Hücre içindeki değeri internette aratmak
33 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
34 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
35 Kopyalamada sağ buton kullanımı
36 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
37 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
38 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
39 İşletmenizin kasasını tutmak
40 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
41 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
42 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
43 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
44 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
45 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
46 En küçük 5 değerin toplamını almak
47 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
48 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
49 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
50 Topla (SUM) Fonksiyonu
51 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
52 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
53 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
54 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
55 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
56 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
57 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
58 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
59 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
60 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
61 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
62 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
63 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
64 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
65 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
66 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
67 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
68 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
69 Çalışma Kitabını Koruma
70 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
71 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
72 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
73 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
74 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
75 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
76 Biçimlendirme Formül Kullanma
77 Excel'de Sayıları Düzeltme
78 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
79 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
80 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
81 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
82 Tarihlerle İşlem Yapmak
83 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
84 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
85 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
86 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
87 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
88 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
89 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
90 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
91 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
92 işaretlerinin kullanımı
93 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
94 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
95 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
96 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
97 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
98 Biçimlendirmeleri Kopyalama
99 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
100 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
101 Özel Liste Oluşturma
102 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
103 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
104 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
105 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
106 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
107 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
108 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
109 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
110 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
111 Excel'de Grafik Oluşturmak
112 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
113 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
114 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
115 En küçük 5 değerin toplamını almak
116 Özel Liste Belirleme
117 Gantt Grafikleri Yaratma
118 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
119 Basit Hesaplama Yöntemi
120 Pasta Grafiği Çizmek
121 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
122 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
123 Yatayara Fonksiyonu
124 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
125 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
126 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
127 Dizi Formül Oluşturma
128 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
129 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
130 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
131 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
132 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
133 Ve (AND) işlevini kullanmak
134 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
135 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
136 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
137 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
138 Basit bir teklif formu oluşturma
139 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
140 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
141 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
142 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
143 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
144 Excel'de en önemli kısayol tuşları
145 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
146 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
147 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
148 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
149 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
150 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
151 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
152 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
153 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
154 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
155 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
156 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
157 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
158 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
159 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
160 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
161 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
162 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
163 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
164 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
165 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
166 Özel Liste Oluşturmak
167 Eleman işlevi
168 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
169 Grafik oluşturma
170 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
171 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
172 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
173 Grafik Oluşturma
174 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
175 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
176 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
177 Hücre ekleme yöntemi
178 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
179 İki Tarih Arasını Toplama
180 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
181 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
182 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
183 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
184 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
185 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
186 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
187 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
188 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
189 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
190 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
191 Etopla işlevi kullanımı
192 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
193 Dokunma Modu ile Fare Modu
194 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
195 Eğer ve VE işlevleri
196 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
197 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
198 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
199 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
200 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
201 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
202 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
203 Dizi Formüllerini Kullanma
204 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
205 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
206 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
207 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
208 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
209 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
210 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
211 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
212 Tablo oluşturma
213 Geniş Aralıkları seçmek
214 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
215 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
216 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
217 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
218 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
219 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
220 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
221 Kamera Kullanımı
222 Eğer işlevi kullanımı
223 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
224 Verileri yatay şekilde sıralamak
225 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
226 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
227 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
228 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
229 Formül Denetleme
230 Biçimleri Temizleme (Clear format)
231 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
232 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
233 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
234 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
235 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
236 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
237 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
238 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
239 Min ve Mak (MAX) formülleri
240 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
241 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
242 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
243 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
244 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
245 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
246 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
247 Marshall Grafiği Oluşturmak
248 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
249 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
250 SUM komutları
251 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
252 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
253 Makroları bir nesneye atama
254 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
255 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
256 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
257 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
258 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
259 Yapıştırma Seçenekleri
260 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
261 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
262 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
263 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
264 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
265 Sağ buton ile filtreleme
266 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
267 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
268 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
269 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
270 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
271 Excel What if analizi
272 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
273 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
274 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
275 Özel Yapıştır (Paste special)
276 Makro Güvenliği
277 Pasta Grafik Oluşturma
278 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
279 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
280 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
281 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
282 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
283 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
284 Excel Dashboard Oluşturma
285 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
286 Excel ile eşek şakası
287 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
288 Arama İşlevlerini Kullanma
289 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
290 Toplu Veri Düzenleme
291 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
292 Sayfa arkaplanına resim ekleme
293 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
294 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
295 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
296 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
297 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
298 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
299 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
300 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
301 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
302 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
303 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
304 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
305 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
306 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
307 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
308 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
309 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
310 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
311 Verileri Sıralamak
312 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
313 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
314
315 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
316 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
317 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
318 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
319 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
320 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
321 1 Saatlik ücreti hesaplamak
322 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
323 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
324 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
325 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
326 İç içe Eğer (IF) kullanımı
327 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
328 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
329 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
330 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
331 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
332 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
333 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
334 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
335 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
336 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
337 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
338 Tablolar ile çalışmak
339 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
340 Transpose ve Slicer Uygulamaları
341 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
342 Belge Denetleme
343 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
344 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
345 x-y grafiği çizmek
346 Satırlarını Silmenin Yolları
347 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
348 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
349 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
350 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
351 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
352 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
353 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
354 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
355 Sayfa Numarası Eklemek
356 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
357 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
358 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
359 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
360 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
361 End tuşunun Kullanımı
362 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
363 Değer Kümesi İsimlendirme
364 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
365 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
366 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
367 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
368 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
369 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
370 x y grafik oluşturma
371 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
372 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
373 Metin içerisine formül yazma
374 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
375 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
376 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
377 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
378 Ad tanımlama (Define name)
379 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
380 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
381 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
382 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
383 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
384 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
385 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
386 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
387 Access dosyasından veri Alma
388 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
389 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
390 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
391 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
392 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
393 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
394 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
395 Veri Sıralama - Data Sort
396 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
397 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
398 Metin dosyasından (text file) veri alma
399 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
400 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
401 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
402 Toplam Alma Yöntemleri
403 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
404 Veri Gruplandırma (Data group)
405 Grafik Oluşturma
406 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
407 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
408 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
409 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
410 Çözücüyü Kullanmak (solver)
411 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
412 Excel Veritabanı Fonksiyonları
413 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
414 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
415 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
416 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
417 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
418 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
419 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
420 Matematik Formülleri
421 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
422 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
423 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
424 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
425 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
426 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
427 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
428 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
429 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
430 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
431 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
432 Şarta bağlı en küçük değer
433 Özel Yapıştır (Paste special)
434 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
435 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
436 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
437 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
438 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
439 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
440 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
441 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
442 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
443 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
444 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
445 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
446 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
447 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
448 Excel temaları, biçim şablonları
449 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
450 Yatayara (HLOOKUP) formülü
451 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
452 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
453 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
454 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
455 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
456 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
457 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
458 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
459 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
460 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
461 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
462 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
463 Metin ve Tarih işlemleri
464 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
465 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
466 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
467 Bul ve Seç Komutu
468 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
469 Verilere Filtre Uygulama
470 Seçim arasına metinleri ortalama
471 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
472 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
473 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
474 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
475 En büyük 5 değerin toplamını almak
476 Cari hesap takibi
477 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
478 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
479 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
480 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
481 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
482 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
483 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
484 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
485 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
486 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
487 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
488 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
489 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
490 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
491 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
492 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
493 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
494 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
495 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
496 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
497 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
498 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
499 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
500 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
501 Makro kaydetme ve çalıştırma
502 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
503 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
504 Özel Listeleri Düzenleme
505 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
506 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
507 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
508 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
509 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
510 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
511 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
512 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
513 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
514 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
515 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
516 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
517 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
518 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
519 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
520 Sütunları Çarpıp Toplama
521 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
522 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
523 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
524 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
525 Ve Fonksiyonu (AND)
526 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
527 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
528 Sağ buton ile sıralama yapmak
529 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
530 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
531 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
532  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
533 Sağdan (RIGHT) İşlevi
534 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
535 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
536 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
537 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
538 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
539 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
540 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
541 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
542 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
543 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
544 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
545 Sütun seçerek grafikler oluşturma
546 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
547 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
548 Dosyayı Şifreleme
549 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
550 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
551 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
552 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
553 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
554 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
555 YADA fonksiyonu (OR function)
556 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
557 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
558 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
559 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
560 Koşullu İfade
561 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
562 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
563 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
564 Veriler ile çalışma teknikleri
565 İç içe koşullu ifade
566 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
567 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
568 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
569 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
570 Ad Tanımlama
571 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
572 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
573 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
574 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
575 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
576 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
577 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
578 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
579 Kopyalamada sağ buton kullanımı


aaaaa