Excel Makro (VBA) EğitimiExcel Makro (VBA) Eğitimi

Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders

Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)

Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.

Amaç: Eğitimin amacı, iş hayatında saatler ve hatta günlerce süren işlemleri Excel Makro kullanarak saniyeler seviyesine indirmektir.

Süre: 2 Gün

Excel Makro (VBA) Eğitim İçeriği
Konuİçerik
Kayıt Makroları • Kayıt Makrosu Oluşturmak
• Kayıt Makrosunu Düzenlemek
• Makrolar ile ilgili Menü ve Sekmeleri Kullanmak
• Kayıt Makrosunu Silmek
• Makro Güvenlik Ayarları
VBA Ekranı • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standard, User Form)
• Kod Penceresi
• Properties Penceresi
• Project Explorer Penceresi
• Module, User Form ve Class Tanımlamak
• Procedure Tanımlamak
Operatörler • Aritmetik Operatörler
• ^, *, +, -, ,& Mod
• Karşılaştırma Operatörleri
• =, <>, <, >, <=, >=, Like, Is
• Mantıksal Operatörler
Prosedürler • Sub Procedure Tanımlamak
• Function Procedure Tanımlamak
VBA Programlama Yapısı • Değişkenler ve Değişken Türleri
• Sabitler
• Koşul Yapıları
• IF... Then... Else
• Select Case... End Select
• Seriler
• Döngüler
• For... Next
• For Each... Next
• Do Until... Loop
• Do While... Loop
• Goto
Excel ile Programlamanın Temelleri • Nesne Nedir?
• Properties, Methods ve Events Özellikleri
• Hücre Seçmek
• Satır ve Sütun Seçmek
• Offset Yapısı
• Hücrelere Formül Girişi Yapmak
• Hücrelere Değerleri Otomatik Doldurmak
• Font Özelliklerini Değiştirmek
Hata Kontrolü • Hata Kontrol İfadeleri
• Hata Kodları
Fonksiyonlar • Fonksiyon Oluşturmak
• Fonksiyonlarda Parametreler Kullanmak
• Excel Çalışma Kitaplarında Fonksiyonları Kullanmak
User Forms • User Form Oluşturmak
• Form Properties
• Form Events
• Controls Properties
• Controls Events
VBA Örnekleri • Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak
• Koşullu Biçimlendirme
• Sıralama
• Alttoplam
• Grafik Oluşturmak
• Pivot Tablolar