Excel Yazılım ve Proje HizmetleriExcel Yazılım ve Projeleri

Excel hizmetleri kapsamında bilgisayar programları üretmekteyiz. Diğer yazılım dillerinin aksine Excel’de program oluşturmak çok daha kısa sürer, daha az maliyetlidir ve daha hızlı çalışır. Peki Excel ile neler yapılabilir:

Excel'in Hayalleri Aşan Sınırları
Başlıkİçerik
Binlerce Müşteriye Mail Gönderme Binlerce müşterisi olan şirketler, müşterilerinin hepsine Excel yardımı ile mail gönderebilir. Örneğin 20 bin müşterinizin hepsine teker teker mail atmak günlerinizi alacakken Excel’de basit birkaç komutla her müşteriye, o müşteriye has olacak şekilde mail gönderebilirsiniz. Ayrıca dosya eklentisi de dahildir.
Excel'de Farklı Formatta Dosya Oluşturma Excel ile işinize uygun olarak Word, resim, pdf gibi diğer formatlarda dosyalar üretebilirsiniz. Örneğin matbaacılar milyonlarca farklı dosyayı programlar ile yapmak yerine birkaç Excel komutu ile üretebilirler. Böylece programcılara binlerce dolar ücret ödemek yerine çok hızlı ve ucuza bunu halledebilir.
Takip Sistemleri Örneğin bir okuldaki kütüphanede hangi kitaplar olduğunu, kitapların tüm bilgilerini, şu anda hangi öğrenci tarafından ödünç alındığını, ne zaman getireceğini, kitapların kategorilerini vb. tüm bilgilerini bir Excel programında takip edebilirsiniz. Bununla birlikte Excel sizin için geri getirme tarihi yaklaşan kitapları alan öğrencilere 2 gün kala mesaj gönderebilir ve bu kişileri farklı bir ekranda görüntüleyebilir. Kitaplar ile ilgili tüm istatistikleri de anında sunabilir.
Buna benzer şekilde bir çok takip sistemi de kurulabilir. Excel, takip sistemleri konusunda diğer bir çok yazılımdan daha kısa sürede programlandığı gibi çok daha hızlı da çalışmaktadır.
Zaman Çizelgesine Göre Planlanan İşlemler Sizin yapmanız durumunda saatler süren işlemleri Excel’de birkaç saatte yapabilirsiniz. Bunlar için Excel’e komut vermeniz ve sonra da bilgisayar başından kalkmanız yeterlidir. İşlem tamamlandığında Excel kendisini kaydedip kapatırken bilgisayarı da kapatır.
Ayrıca belli bir saatte yapılması gereken işler için bilgisayar başında bulunmanız şar değildir. Örneğin her gün saat 19:00’da raporlar çıkarıp sonuçları yöneticilere mail atacaksanız fakat sizin saat 17:00’de çıkmanız gerekiyor. Sorun değil, Excel’e komut verirsiniz ve saati gelince Excel kendisi işleme başlar ve tüm bu işlemleri gerçekleştirir.
Formül Kısaltma Çok uzun formülleri sadeleştirerek tek formül haline getirebilirsiniz. Örneğin “=IF(SUM(M5:M9)=0;"";(SUM(IF(AND(M5-G5>-0,1;M5-G5<=-0,01);1;IF(AND(M5-G5>-0,01;M5-G5<=0,05); 3;IF((M5-G5)>0,05;5)));IF(-0,1>=M6-G6;0;IF(AND(M6-G6>-0,1;M6-G6<=-0,01);1;IF(AND(M6-G6>-0,01;M6-G6<=0,05);3;IF( (M6-G6)>0,05;5))));IF(-0,1>=M7-G7;0;IF(AND(M7-G7>-0,1;M7-G7<=-0,01);1;IF(AND(M7-G7>-0,01;M7-G7<=0,05);3;IF((M7-G7)>0,05;5)))) ;IF(-0,1>=M8-G8;0;IF(AND(M8-G8>-0,1;M8-G8<=-0,01);1;IF(AND(M8-G8>-0,01;M8-G8<=0,05);3;IF((M8-G8)>0,05;5)))); IF(-0,1>=M9-G9;0;IF(AND(M9-G9>-0,1;M9-G9<=-0,01);1;IF(AND(M9-G9>-0,01;M9-G9<=0,05);3;IF((M9-G9)>0,05;5)))))/COUNT(M5:M9)))” gibi uzun bir formülü sadece “=işlem_biz(G5:G9;M5:M9)” gibi kısa bir formüle çevirebilirsiniz.
Harita Grafikler ve Grafik Animasyonları TÜİK verilerinden faydalanarak ülke nüfusunun değişimini harita üzerinden yıllara göre animasyonlu bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanında Türkiye’deki enerji yatırımlarının bölge ve şehirlere göre yıllar itibariyle gelişimini de gösterebilirsiniz. Böylece önemli bir görsellik sağlamış olursunuz.
Resimler üzerinde oynama yapabilir, arka planı kaldırabilir, resimli grafikler oluşturup bunları animasyona dökebilirsiniz. Yine grafikleri de animasyona dökebilirsiniz.
Analiz Sistemleri Bir holdingsiniz ve binlerce çalışanınızın verilerini, harcamalarını, hareketlerini görmek ve analiz etmek istiyorsunuz. Excel ile bu sistemi 10 saniyede kurabilirsiniz. Excel sizin için isimleri harf sırasına göre listeler, tıkladığınız kişinin istediğiniz verilerini hesaplayarak size istediğiniz formatta (grafik, veri kümesi vb.) sunar. Ayrıca milyonlarca veriyi anında analiz eder ve ağır çalışmak gibi bir sorun yaşanmaz.
Finans İşlemleri Bir mali denetim veya mali müşavirlik ofisisiniz. Sürekli Excel’de yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Her gün mizanlardan veriler çekiyor ve bunları kendi kurallarınız çerçevesinde yeniden tasnif ediyorsunuz. VUK-UFRS düzeltme kayıtları atıyor ve bunun için sürekli Excel sayfaları arasında dolaşıyor, ilgili satırı bulmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra da konsolidasyon yapıp bunların dipnot açıklamalarını (mali tablo dipnotları) oluşturuyorsunuz. Excel bunların hepsini tek tıklama ile yapabilmektedir. Böylece her gün 5 saatiniz kurtulacaktır.
Power Query Bir hizmet şirketisiniz ve her gün binlerce işlem yapmaktasınız. İşlemlerin bir kısmı text dosyası, bir kısmı Excel, bir kısmı SQL ve bir kısmı da farklı formatta dosyalar olup ve yine bunlar farklı bilgisayarlarda, internette veya farklı ağlardadır. Bunlardan her gün binlercesini analiz edip birleştirmek, pivot yapmak ve özetleyip yönetime sunmak zorundasınız. Bunun için 5 personel tuttunuz. Peki Excel’in 2013 ve 2016 versiyonlarında bunların hepsinin tek tıklama ile yapılıp saniyeler içerisinde sonuçlandığını biliyor muydunuz?
Tahmin ve Bütçeleme Modülü Yıllardır binlerce dolar ödeyerek satın alınan tahmin programlarını Excel ücretsiz sunmaktadır. Geçmiş birkaç dönemlik verileri kullanarak Excel’de çok net ve detaylı (mevsimsellik, trend analizi vb. dahil) tahminler oluşturabilir, bunları grafiğe dökebilirsiniz. Bu kapsamda bütçeleme, satış tutarı belirleme vb. tüm tahminler artık çok kolay.