Şirket Değerleme EğitimiŞirket Değerleme Eğitimi

Eğitim Tarihi: 15 - 16 Ocak 2019

Kayıt için tıklayınız.

UDEMY Online Şirket Değerleme Eğitimi

Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders

Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)

Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.

Amaç: Şirketlerin halka açılmalarında, şirket birleşmelerinde ve satın almalarda hisse senetlerinin değerlerinin hem teoride hem de uygulamada nasıl belirlendiğinin irdelenmesi amacımızdır.
Eğitimdeki tüm örnekler gerçek ve iş hayatından örneklerdir.

Kimler Katılmalı: Şirket değerleme konusunda danışmanlık hizmeti veren aracı kurumlar, yatırım bankaları ve portföy yönetim şirketleri çalışanları ya da bu alanda çalışmak isteyen kişiler,
Değerleme raporu hazırlayan ya da hazırlamak isteyen mali müşavirler, yeminli mali müşavirler,
Şirket değerleme yapmak isteyen yatırımcılar,
Şirketlerin değerini bulmak isteyen şirket yöneticileri ve sahipleri

Süre: 2 Gün

Şirket Değerleme Eğitim İçeriği
Konuİçerik
Değerlemeye Giriş Fiyat
Değer ve Değerleme Kavramı
Başlıca Değer Kavramları
Temel Finans Matematiği Paranın Zaman Değeri
Faiz Kavramı
Gelecekteki ve Bugünkü Değer
Anüiteler
İskonto
Yatırım Kararları
Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı
Temel Mali Tablolar ve Tabloların İlişkileri Bilanço
Gelir tablosu
Nakit Akım Tablosu
Fon Akım Tablosu
Proforma Gelir Tablosu
Bilanço ve Nakit Akım Tablosu
Business Plan Oluşturulması
Proforma Nakit Akım Tablosu
Proforma Gelir Tablosu
Proforma Bilanço
Net İşletme Sermayesi Modelleme ve Finansman İhtiyacı Analizi Nakit İhtiyaç Süresi Tespiti
Stok
Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Süreleri
Şirketin Finansman İhtiyacının Belirlenmesi ve Projeksiyonu
Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi Borçlanma Maliyeti
Özsermaye Maliyeti
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Şirket Değerleme Değerlemenin Amaçları
Değerlemeyi Etkileyen Faktörler
Değerleme Yapma Nedenleri
Şirket Değerlemede Aşamalar
İş Analizi
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Nakit Akımlarının Belirlenmesi ve Tanımı
Özsermayeye Olan Serbest Nakit Akımları
Şirkete Olan Serbest Nakit Akımları
Nakit Akımlarının Tahmin Süresi
Büyüme Oranları Tahmini
İskonto Oranı ve Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri
Göreceli Değerleme (Çarpan Analizi - Piyasa Çarpanları Yöntemi) Temel Terimler
Çarpanlar
Özsermaye Değerine Dayanan Çarpanlar
Şirket Değerine Dayanan Çarpanlar
Değerlemede Mahsuplaştırılacak Diğer Unsurlar
Net Aktif Değer Net Aktif Değer Yöntemi ve Özellikleri
What-if ve Senaryo Analizleri Piyasa değerinin etkileyen unsurların belirlenmesi ve piyasa koşullarındaki değişimin piyasa değerine etkisinin belirlenmesi
Karpayı İndirgeme Yöntemi (DDM) Karpayı İndirgeme Yöntemi (DDM)
Banka Değerleme Yöntemleri Tobin’s Q Değerleme Yöntemi
Warranted Equity Değerleme Yöntemi
Banka Çarpan Analizleri
Halka Açık ve Halka Açık Olmayan Şirketler ve Dikkat Edilecek Hususlar Halka Açık ve Halka Açık Olmayan Şirketler ve Dikkat Edilecek Hususlar