Genel Finans ve Finans Matematiği EğitimiGenel Finans ve Finans Matematiği Eğitimi

Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders

Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)

Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.

Amaç: Eğitimin amacı, genel finans kavramlarının ve finansal gelişmelerin bütüncül bir gözle incelenmesi ve finansal olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisinin ortaya konmasıdır.
Eğitimdeki tüm örnekler gerçek ve iş hayatından örneklerdir.

Kimler Katılmalı: Finans yöneticileri, aracı kurum çalışanları, mali müşavirler, değerleme şirketleri, bankalar, finans konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes

Süre: 2 Gün

Genel Finans ve Finans Matematiği Eğitim İçeriği
Konuİçerik
Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı • Faiz Kavramı: Basit faiz, bileşik faiz, nominal faiz, reel faiz, efektif yıllık faiz oranı (EYFO), Ficher Formülü
• Paranın Zaman Değeri: Gelecek değer,
bugünkü (şimdiki) değer,
anüiteler,
Perpetüite,
Net Şimdiki Değer (NPV),
İç Verim Oranı (IRR),
Karlılık Endeksi,
İskonto,
iç iskonto,
dış iskonto,
borcun itfası,
kredi itfa tablosu
Para ve Sermaye Piyasası Araçları • Hisse Senedi
• Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri,
DCF,
Çarpan Analizi,
Dividend Discount Yöntemi (DDM)
• Tahvil ve Bono Fiyatlaması
Portföy • Portföy Riski ve Getiri Hesabı
• Portföy Modelleme,
Beklenen Getiri,
Portföy Riski,
Varyans Düşürme Teknikleri
• Portföy Optimizasyonu ve Markowitz Yöntemi
• Portföy Optimizasyonunda Excel Solver (Çözücü) Kullanımı
Temel Analiz • Mali analiz (tablo analiz) teknikleri: Karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay),
Yüzde yöntemi (dikey),
Eğilim yüzdeleri (trend),
Oran analizi,
Likidite,
Mali yapı (finansal – borç),
Faaliyet,
Karlılık,
Piyasa değeri,
Likidite oranları,
Mali Yapı,
Faaliyet Oranı,
Karlılık oranları,
Piyasa çarpanları oranları,
Faaliyet Oranı
Teknik Analiz • Grafik Türleri
• Piyasalar Türleri
• DOW Teorisi
• Destek-Direnç Kavramları
• Formasyonlar: omuz-baş-omuz,
Üçgenler,
Takoz ve kamalar,
Bayrak ve flamalar,
Çift tepe / dip – Üçlü tepe / dip,
Anahtar gün,
Boşluklar (Gap)
• Göstergeler (İndikatör): Hareketli Ortalama (Moving Average),
Bollinger Bandı (BB),
Moving Average Convergence Divergence (MACD),
Relative Strength Index (RSI)
Bütçeleme ve Finansal Planlama • Temel Kavramlar
• Proforma Bilanço Oluşturma
• Proforma Gelir Tablosu Oluşturma
• Proforma Fon Akım Tablosu Oluşturma
• Nakit Bütçeleri Oluşturma