İleri Excel Eğitimiİleri Excel Eğitimi

Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders

Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)

Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.

Amaç: Eğitimin amacı, Excel İle hızlı Raporlama ve İş Hayatı Uygulamalarının etkili ve pratik yapılmasını sağlamaktır. Tüm eğitim içerikleri uygulamalı ve gerçek şirket verilerini içermekte olup eğitime bilgisayarınızı da getirmenizi rica ederiz.

Süre: 2 Gün

Online Excel Eğitim Seti'mizi satın almak için tıklayın!

İleri Excel Eğitim İçeriği
KonuAmaç
Hızlı Doldurma Bu özellik ile birlikte binlerce satırlık dosyalarda yapılacak olan işlemler Excel'e bir satır için gösterilir ve buna uygun olarak da Excel, yapılan işlemi diğer satırlara da uygular.
• Formül Yazmadan Veri Değiştirme Yöntemleri
• Aranan Değerin Hücrelerden Çekilmesi
• Veri Formatlarının Düzenlenmesi
Sıralama • Yukarıdan aşağı, soldan sağa ve isteğe bağlı olarak kişinin belirlediği kritere göre sıralama işlemleri
• Çoklu kriterlere göre veri sıralama
• Renk ve tasarımlara bağlı olarak sıralama
• Sıralama kısayolları ve hızlı sıralama teknikleri
Özel Liste • Kullanıcı tanımlı hazır listeler oluşturulması ve bu listelerin tekrar kayda gerek duyulmadan tüm Excel dosyalarında kullanılması
• Oluşturulan hazır listelerin
Veri Filtreleme ve Tablo İşlemleri • İstenen kriterlere uyan verilerin tespiti
• Sayı ve metinsel ifadelere göre filtreleme
• Tabloların tasarımları için hızlı yöntemler
• Dilimleyici kullanarak tek tıklama ile filtreleme
Veri Gruplama ve Alttoplam • Formül kullanmadan ham verilerin raporlanması ve istatistiki sonuçların analizi
• Verilerin kategorilere ayrılması ve oluşan gruplara göre (ülkelere, şehirlere, ürünlere vb.) analizler
Pivot Analizi • Büyük ve çok parametreli verilerin formül kullanmadan analizi ve raporlanması
• PivotTable Oluşturmak
• PivotTable Üzerinde Değişiklik Yapmak
• Verilerin Tasnifi ve Gruplanması
• İstatistiki Raporlamalar ve Analizler
• Frekans Dağılımı ve Frekans Analizi
• Yüzde Analizi
• Mevsimsellik ve Trend Analizi
• PivotChart ile Hareketli Grafikler Oluşturma
• Temel Dashboard Oluşturma Teknikleri
• Grafiklerin Animasyonu (Hareketli Grafikler)
• Dilimleyici ve Zaman Çizelgesi
• Farklı Veri Kaynakları Tek Raporda Birleştirme ve Analiz Etme
Formüller • Excel’de Formül Teknikleri ve Genel Mantığı
• Text (Metin) İşleme/Değiştirme Formülleri (UPPER, LOWER, PROPER, MID, LEFT, RIGHT, TRIM, &, CONCATENATE)
• Veri Arama / Değiştirme Formülleri (FIND, SUBSTITUTE, FIND/REPLACE Özellikleri, VLOOKUP, HLOOKUP)
• Formüllerde Özel Karakterler
• İstatistiki Formüller (SUM, COUNT, AVERAGE, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUMIFS, COUNTIFS)
• Mantık formülleri (IF, AND, OR)
• Tarih Formülleri (DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MUNITE, SECOND, TODAY, NOW, EOMONTH, NETWORKDAYS)
• Diğer Formüller (IFERROR, Soru Formülleri vb.)
• İç içe Formüller
• Formülleri Modelleme ve Kullanım Yerleri
Veri Sınırlama Teknikleri • Oluşturulan formların belirlenen kriterlere göre doldurulmasını sağlama ve farklı veri girişlerini engelleme
• Tarih, yazı, liste, tamsayı, ondalık sayı, para birimi vb. veri giriş formatları belirleme
• Formüle bağlı veri kriteri atama
• Doğru veri girişi için uyarı sistemi
• Hatalı veri girişi uyarı sistemi
Koşullu Biçimlendirme Koşullu Biçimlendirme
Belli Özellikteki Verilerin Tespit Edilmesi ve Değiştirilmesi İşlemleri Bu konuda amaç, belli özellikleri sağlayan hücrelerin istenildiği gibi tespit edilmesi ve zaman harcamadan tek tuşla değiştirilmesidir. Bu amaca uygun olarak aşağıdaki hücre çeşitleri tek tıklama ile tespit edilip değiştirilebilir.
• Hatalı hücreler
• Gizlenmiş hücreler
• Boş Hücreler
• Dolu Hücreler
• İsim, sayı, kelime, formül, açıklama, koşullu biçimlendirme, veri doğrulama vb. içeren hücrelerin tespiti ve değiştirilmesi
Dış Veri Alma ve Takip Sistemleri • İnternet, Access Dosyası, Text, xml, Excel vb. kaynaklardan verilerin anlık olarak Excel dosyasına aktarılması
• İnternet sitesi takip sistemleri
• Dış kaynak verilerinin Excel'de işlenmesi ve başka kaynaklara (Word, PowerPoint vb.) linkli olarak aktarılması
• Borsa ve döviz takip sistemi
Ad Yöneticisi • Excel’de Hücrelere/Bölgelere Özel İsimler Vermek
• Formüllere Özel İsimler Vermek
• Ad Yöneticisi ile Modelleme Yapma
• Karmaşık Excel Modellerinin Sadeleştirilmesi ve Daha Anlaşılır Hale Getirilmesi
Lineer Modelleme • Tek Değişkenli Modeller
• İki Değişkenli Modeller
• Çok Değişkenli ve Çok Parametreli Modeller
• Goal Seek ile Başabaş Analizi
• Data Table ile What-if Analizi
• Senaryo Analizi
• Excel Çözücü (Solver) ile Kar Maksimizasyonu ve Optimum Üretim Planı Modelleme
• Transportasyon Modelleme
Birleşirme ve Konsolidasyon İşlemleri • Farklı Listelerin Tek Listede Kurallı Birleştirilmesi
• Farklı Şirket Bilançolarının Konsolidasyonu
• Başlıkların Baz Alınarak Listelerin Eşleştirilmesi ve İstatistiki Analizleri
Grafikler ve Görsel Raporlamalar • Temel Grafik Kavramları ve Grafik Nesneleri
• Grafik Çeşitleri ve Kullanım Yerleri
• Grafikler Üzerinde Değişiklikler Yapma ve Kullanıcı Tanımlı Grafikler
• Şirketlere Özel Şablon Grafik Oluşturulması
• Logo, Ürün Resimleri vb. Nesnelerin Grafiğe Dönüştürülmesi
• Tek Parametreli Grafikler
• Çok Parametreli Grafikler
• Üç Boyutlu Grafikler
• Hücre İçerisine Grafik Çizmek
İzleme Penceresi • Farklı Sayfalardaki Verilerin Tek Pencerede İzlenmesi Ekranı Bölerek Aynı/Farklı Dosyaların İzlenmesi
Koruma ve Paylaşım İşlemleri • Excel Dosyasının Korunması ve Şifrelenmesi
• Excel Sayfasında Form Oluşturma ve Belirlenen Hücrelere Veri Girişi İzni Verilmesi
• Excel'de Çalışma Sayfalarının Yapısının Korunması
• Çalışma Kitabının Başka Çalışanlar ile Paylaşılması ve Değişikliklerin İzlenmesi
Yazdırma ve Printer Ayarları • Temel Printer Ayarları
• Sayfalara sayfa numarası, sayfa sayısı, tarih, başlık, şirket logosu, üst bilgi, alt bilgi vb. Ekleme
• Sayfa Sınırlarını Belirleme
• Sayfa Türü Belirleme
• Sayfa Kalitesi ve Kağıt Seçimi
• Sayfa Yazdırma Düzeni
• Başlıkların Her Sayfada Gösterilmesi
• Diğer Yazıcı Ayarları
Diğer Özellikler • Kısayollar
• Kopyalama/Kesme/Yapıştırma Özellikleri
• Biçimlendirme ve Tasarımlar
• Diğer Menüler
• Pratik Bilgiler