Python Hazır Kodlar


Aradığınız Python kodu ile ilgili anahtar kelimeleri giriniz.

Python Hazır Kodları
NoPython Kod Adı
1 Python: Bir sayının karekökünü almak
2 Python: Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
3 Python: Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
4 Python: Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
5 Python: Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / girilen ifade metin midir?
6 Python: Bir sayının tam bölenlerini tespit etmek
7 Python: İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "nesne (object)" kavramı ile "değer (value)" arasındaki farklar
8 Python: Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
9 Python: Bir sayının üssünü formül kullanmadan almak
10 Python: Dilekçe oluşturmak. Bir metinin içerisine kendi bilgilerimizi nasıl gireriz?
11 Python: Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
12 Python: Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
13 Python: Python dersleri 23: for döngüsü
14 Python: Bir dairenin alanını hesaplayan fonksiyon üretmek ve dairenin alanını çap üzerinden hesaplamak
15 Python: Çarpım tablosu oluşturmak
16 Python: Python dersleri 25: for döngüsü deyimleri: break, continue, range, enumerate, zip
17 Python: Şirket ve kurum isimlerini kısaltmak / ilk harfleri kullanarak kısaltma işlemi uygulamak
18 Python: Bir yazının büyük harf veya küçük harflerden oluşup oluşmadığını öğrenmek
19 Python: Matematiksel işlemlerin input() fonksiyonu ve eval() fonksiyonu kullanılarak yaptırılması
20 Python: Takvim oluşturmak / haftanın günlerini gösteren takvim
21 Python: Replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
22 Python: Kullanılmakta olan python dilinin versiyonunu görüntülemek
23 Python: Kod yazarken yasaklı olan kelimeler nelerdir ve yasaklı kelimeler nasıl görüntülenir?
24 Python: Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / center fonksiyonu
25 Python: If komutu nasıl kullanılır? Koşullu komutlar ve koşula bağlı işlemler
26 Python: Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
27 Python: Kullanılacak fonksiyon, metot vb. Her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: help fonksiyonu
28 Python: Bir cümle içerisinde harfleri listelemek
29 Python: Bir metindeki karakterleri ve harfleri harf sırasına göre dizmek / sort fonksiyonu
30 Python: Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
31 Python: Python kullanarak bilgisayarı kapatmak
32 Python: Dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
33 Python: Bir yazı içerisindeki harfler arasına birer boşluk bırakmak
34 Python: Python sürümünü tespit etmek
35 Python: Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
36 Python: If komut örneği. Sınav sonuçlarına göre not tespit etmek.
37 Python: Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
38 Python: İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
39 Python: Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
40 Python: Bir yazıyı küçük harfe çevirirken oluşacak türkçe karakter problemlerini düzeltme
41 Python: Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
42 Python: Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
43 Python: Python dersleri 19: sözlük fonksiyonları
44 Python: Update fonksiyonu nasıl kullanılır
45 Python: Casefold fonksiyonu kullanımı
46 Python: Bir kelimenin ptyhon'da değişken adı olarak atanıp atanamayacağını öğrenmek
47 Python: Girilen verinin boş olup olmadığını tespit etmek ve uyarıda bulunmak
48 Python: Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
49 Python: Parola girerken türkçe karakter girilmesini engellemek
50 Python: Python dersleri 27: döngülerde else deyimi
51 Python: Bir yazı içerisindeki türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirme işlemi
52 Python: Bir yazı içerisindeki tüm harflerin büyük harf olup olmadığını test etmek
53 Python: Eval formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
54 Python: Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile bitip bitmediğini tespit etmek
55 Python: Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (array)
56 Python: Bir metni okumak ve metindeki işlemi gerçekleştirip sonucunu tespit etmek.
57 Python: Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
58 Python: Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
59 Python: Bir sayı silsilesi diziye dönüştürme işlemi / örneğin 1 ile 100 arasındaki sayıları diziye dönüştürme işlemi nasıl yapılır?
60 Python: Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
61 Python: Tam sayıyı küsüratlı sayıya çevirmek
62 Python: Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
63 Python: Python dersleri 24: for döngüsü uygulamaları
64 Python: Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek
65 Python: Bir yazının önündeki ve arkasındaki boşlukları silmek
66 Python: Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / sağdan bölmek
67 Python: Faktöriyel hesaplama işlemi
68 Python: Girilen ifadenin tamamen sayılardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
69 Python: Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
70 Python: Ayların gün sayılarını değişkenlere atamak
71 Python: Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
72 Python: Python dersleri 26: while döngüsü
73 Python: Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
74 Python: Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
75 Python: Bir yazının sol tarafına sıfır eklemek ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlamak
76 Python: Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. Değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
77 Python: Bir yazının sayılardan/rakamlardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
78 Python: Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
79 Python: Python dersleri 20: demetler (tuples)
80 Python: Metotları numaralandırmak
81 Python: İngilizce türkçe sözlük yapımı
82 Python: Bir diziye yeni bir eleman eklemek
83 Python: Bir dizinin elemanlarını eleman numarasına göre sildirmek
84 Python: Bir ifade, yazı, sayı veya herhangi bir nesnenin türünü öğrenme işlemi
85 Python: Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / try, except, valueerror, zerodivisionerror vb. Hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
86 Python: Python dersleri 22: kümeler (sets)
87 Python: Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
88 Python: Tuple kullanımı işlemleri
89 Python: Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
90 Python: Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
91 Python: Çalışmakta olduğunuz python dosyasının nerede ve hangi dizin içerisinde olduğunu tespit etmek
92 Python: Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
93 Python: Bir yazıdaki tab karakterlerini genişletmek / expandtabs fonksiyonu
94 Python: Center() fonksiyonu örneği
95 Python: Python dersleri 21: demet (tuple) uygulamaları
96 Python: Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
97 Python: Bir yazıda yer alıp diğer yazıda yer almayan (bulunmayan) karakterleri bulmak ve listelemek
98 Python: Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
99 Python: Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
100 Python: Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
101 Python: Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
102 Python: Bir yazı içerisinde geçen harfler bir kereden daha fazla geçiyorsa bunu tespit etme ve uyarı verme
103 Python: Python dersleri 18: sözlük uygulamaları
104 Python: Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
105 Python: Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
106 Python: Eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
107 Python: Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (sonucu true veya false olarak tespit etme)
108 Python: Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
109 Python: Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
110 Python: Parola giriş sayısını 3 ile sınırlamak ve uygun uzunlukta karakter girilmediğinde çıkış sağlamak
111 Python: Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
112 Python: Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
113 Python: Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
114 Python: Girdiğiniz plaka numarasına göre şehrin adını getirmek
115 Python: Sırayla girilen sayıları diziye atamak ve girilen bu sayıların ortalamasını anlık olarak ekrana yansıtmak
116 Python: Kompleks sayılar nasıl kullanılır? Yani kök -1 kompleks sayısı ile işlemler nasıl yapılır?
117 Python: Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
118 Python: Listede yer alan sayıların karelerinin alınması ve yeniden listelenmesi
119 Python: Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
120 Python: Türkçe karakter konusunda yaşanan problemleri düzeltmek
121 Python: Rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
122 Python: Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
123 Python: Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile başlayıp başlamadığını tespit etmek
124 Python: Bir sayının üssünü almak
125 Python: Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. Karakterler koymak


aaaaa