Python Hazır Kodlar


Aradığınız Python kodu ile ilgili anahtar kelimeleri giriniz.

Python Hazır Kodları
NoPython Kod Adı
1 Python: Bir sayının karekökünü almak
2 Python: Parola giriş sayısını 3 ile sınırlamak ve uygun uzunlukta karakter girilmediğinde çıkış sağlamak
3 Python: Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
4 Python: Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
5 Python: Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
6 Python: Girdiğiniz plaka numarasına göre şehrin adını getirmek
7 Python: Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
8 Python: Dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
9 Python: Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
10 Python: Bir diziye yeni bir eleman eklemek
11 Python: Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
12 Python: Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
13 Python: Bir yazıdaki tab karakterlerini genişletmek / expandtabs fonksiyonu
14 Python: Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
15 Python: Center() fonksiyonu örneği
16 Python: Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek
17 Python: Bir yazının sayılardan/rakamlardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
18 Python: Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
19 Python: Bir ifade, yazı, sayı veya herhangi bir nesnenin türünü öğrenme işlemi
20 Python: Bir sayının üssünü almak
21 Python: Bir yazının sol tarafına sıfır eklemek ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlamak
22 Python: Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (array)
23 Python: Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
24 Python: Bir cümle içerisinde harfleri listelemek
25 Python: Bir yazı içerisindeki türkçe karakterleri İngilizce karakterlere çevirme işlemi
26 Python: Faktöriyel hesaplama işlemi
27 Python: Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
28 Python: Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
29 Python: Casefold fonksiyonu kullanımı
30 Python: Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
31 Python: Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / girilen ifade metin midir?
32 Python: Bir yazı içerisindeki tüm harflerin büyük harf olup olmadığını test etmek
33 Python: Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
34 Python: Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / sağdan bölmek
35 Python: Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. Karakterler koymak
36 Python: Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
37 Python: Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
38 Python: Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
39 Python: Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
40 Python: Kompleks sayılar nasıl kullanılır? Yani kök -1 kompleks sayısı ile işlemler nasıl yapılır?
41 Python: Parola girerken türkçe karakter girilmesini engellemek
42 Python: Bir sayının tam bölenlerini tespit etmek
43 Python: Şirket ve kurum isimlerini kısaltmak / ilk harfleri kullanarak kısaltma işlemi uygulamak
44 Python: İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
45 Python: Rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
46 Python: Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
47 Python: Bir kelimenin ptyhon'da değişken adı olarak atanıp atanamayacağını öğrenmek
48 Python: Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
49 Python: Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile başlayıp başlamadığını tespit etmek
50 Python: If komut örneği. Sınav sonuçlarına göre not tespit etmek.
51 Python: Replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
52 Python: Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (sonucu true veya false olarak tespit etme)
53 Python: Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
54 Python: Kullanılmakta olan python dilinin versiyonunu görüntülemek
55 Python: Tam sayıyı küsüratlı sayıya çevirmek
56 Python: Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
57 Python: Bir yazı içerisinde geçen harfler bir kereden daha fazla geçiyorsa bunu tespit etme ve uyarı verme
58 Python: Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile bitip bitmediğini tespit etmek
59 Python: Eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
60 Python: Dilekçe oluşturmak. Bir metinin içerisine kendi bilgilerimizi nasıl gireriz?
61 Python: Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / center fonksiyonu
62 Python: If komutu nasıl kullanılır? Koşullu komutlar ve koşula bağlı işlemler
63 Python: Türkçe karakter konusunda yaşanan problemleri düzeltmek
64 Python: Listede yer alan sayıların karelerinin alınması ve yeniden listelenmesi
65 Python: Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
66 Python: Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
67 Python: Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
68 Python: Python sürümünü tespit etmek
69 Python: Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
70 Python: Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
71 Python: Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
72 Python: Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
73 Python: Ayların gün sayılarını değişkenlere atamak
74 Python: Tuple kullanımı işlemleri
75 Python: Çalışmakta olduğunuz python dosyasının nerede ve hangi dizin içerisinde olduğunu tespit etmek
76 Python: Bir yazıyı küçük harfe çevirirken oluşacak türkçe karakter problemlerini düzeltme
77 Python: Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
78 Python: Bir yazıda yer alıp diğer yazıda yer almayan (bulunmayan) karakterleri bulmak ve listelemek
79 Python: Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
80 Python: Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
81 Python: Kod yazarken yasaklı olan kelimeler nelerdir ve yasaklı kelimeler nasıl görüntülenir?
82 Python: Bir sayının üssünü formül kullanmadan almak
83 Python: Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / try, except, valueerror, zerodivisionerror vb. Hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
84 Python: Eval formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
85 Python: Çarpım tablosu oluşturmak
86 Python: Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. Değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
87 Python: Matematiksel işlemlerin input() fonksiyonu ve eval() fonksiyonu kullanılarak yaptırılması
88 Python: Bir metni okumak ve metindeki işlemi gerçekleştirip sonucunu tespit etmek.
89 Python: Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
90 Python: Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
91 Python: Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
92 Python: Girilen ifadenin tamamen sayılardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
93 Python: Bir yazının önündeki ve arkasındaki boşlukları silmek
94 Python: Bir metindeki karakterleri ve harfleri harf sırasına göre dizmek / sort fonksiyonu
95 Python: Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
96 Python: Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
97 Python: Bir sayı silsilesi diziye dönüştürme işlemi / örneğin 1 ile 100 arasındaki sayıları diziye dönüştürme işlemi nasıl yapılır?
98 Python: Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
99 Python: Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
100 Python: Update fonksiyonu nasıl kullanılır
101 Python: Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
102 Python: Metotları numaralandırmak
103 Python: Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
104 Python: Bir dairenin alanını hesaplayan fonksiyon üretmek ve dairenin alanını çap üzerinden hesaplamak
105 Python: Bir yazı içerisindeki harfler arasına birer boşluk bırakmak
106 Python: Bir yazının büyük harf veya küçük harflerden oluşup oluşmadığını öğrenmek
107 Python: Girilen verinin boş olup olmadığını tespit etmek ve uyarıda bulunmak
108 Python: Bir dizinin elemanlarını eleman numarasına göre sildirmek
109 Python: İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "nesne (object)" kavramı ile "değer (value)" arasındaki farklar
110 Python: Kullanılacak fonksiyon, metot vb. Her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: help fonksiyonu
111 Python: Sırayla girilen sayıları diziye atamak ve girilen bu sayıların ortalamasını anlık olarak ekrana yansıtmak
112 Python: Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)


aaaaa