Finansal Modelleme EğitimiFinansal Modelleme Eğitimi

Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders

Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)

Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.

Amaç: Finansal Modelleme günümüz iş dünyasında hemen hemen her alanında kullanılmaktadır. Yatırım kararlarından fizibilite çalışmalarına ve maliyet kesintilerine kadar bir çok alanda kullanılan finansal modeller gelecekle ilgili belirsizlikleri azaltması için vazgeçilmezdir. Finansal modelleme eğitiminin amacı, finansal enstrümanların Excel ortamına aktarılarak anlaşılır ve incelenmeye açık hale getirilmesi ve karar alma sürecini matematiksel olarak gözler önüne sermektir.
Eğitimdeki tüm örnekler gerçek ve iş hayatından örneklerdir.

Kimler Katılmalı: Finansal danışmanlık hizmeti veren aracı kurumlar, yatırım bankaları ve portföy yönetim şirketleri çalışanları ya da bu alanda çalışmak isteyen kişiler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler

Süre: 2 Gün

Finansal Modelleme Eğitim İçeriği
Konuİçerik
Temel Finansal Kavramlar Faiz,
İskonto,
IRR,
Net Present Value,
Anüite,
Perpetüite Kavramları
Mali Tablo Analizi Mali Tablolar Arası İlişkilerin İrdelenmesi ve Analizi
Mali Tabloların Yorumlanması
Mali Tablo Modelleme (Bilanço ve Gelir Tablosu Modelleme)
Business Plan Modellemesi a) Geleceğe Yönelik Şirket Tahminlerinin Oluşturulması
b) Trend Analizi
c) Proforma Tabloların Oluşturulması
* Proforma nakit akım tablosu
* Proforma bilanço
* Proforma gelir tablosu
Net İşletme Sermayesi Modelleme a) Nakit İhtiyaç Süresi Tespiti
b) Stok, Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Süreleri
c) Şirketin Finansman İhtiyacının Belirlenmesi ve Projeksiyonu
İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Modellemeleri ve Şirket Değerleme a) Senaryoların oluşturulması
b) WACC Hesaplama
c) DCF Yöntemi
d) Terminal Value Kavramı ve Hesaplanması
e) Amortisman Modelleme
Portföy Modelleme a) Markowitz Modelleme Yöntemi
b) Portföy Optimizasyon Modelleri
c) Excel Çözücü Kullanımı
Duyarlılık ve Senaryo Analizleri Duyarlılık ve Senaryo Analizleri