Excel Hazır Makrolar (VBA)


Aradığınız makro ile ilgili anahtar kelimeleri giriniz.

Hazır Makrolar
NoMakro Adı
1 Aktif satırda hafta sonlarını işaretler
2 Makroda hesaplanıyor mesajı
3 Kaçıncı hafta olduğunu bulan fonksiyon
4 Hücreleri doldurmadan yazdırmaz
5 Listboxta ilk sayfanın görünmemesi
6 Sıralama işlemi: excel'de üç (3) kolonu aynı anda sıralama
7 Her 5 saniyede bir makro çalıştırma (mesaj)
8 Seçilen hücredeki harfleri teker teker göster
9 Satır yüksekliğini ayarlatma
10 Makro kullanarak bir modülü başka bir yere kopyalamak
11 Textboxtaki 1/1 excelde 1
12 Sütunu hücredeki veriye göre daraltma
13 Excel crack
14 "başlık ekle" dialog penceresi
15 Bilgisayarı yeniden başlatmaya zorlamak (2. Yöntem)
16 Boş satırları gizlemek
17 Aktif sayfaya koruma koyma ve kaldırma
18 Seçili hücrelerin sayısını verir.
19 Kitap kaç kere açılmış
20 A1 itibaren sayfa isimlerini yaz
21 Hücre veya hücreleri kopyalama
22 Listbox indexlerinin aynı anda seçilmesi
23 Sayı yuvarla 2
24 Sütunlarin gizlenmesi
25 Ayın olanın yanındaki hücreye kaydeder (a,b,c sütunundaki verilere göre)
26 önizlemesiz a5 kaüıttan çıktı alma
27 A,b,c sütununda arar bulur
28 Userforma alt simge durumunu küçültme ve ekranı kapla butonu ekler
29 Sayfada b5:g22 arasını seçtirmeme
30 Form kutusundan liste kutusuna komut verme
31 Klasör silme
32 Sayfa isimlerini büyük harfe çevirme
33 Textbox içine gelindiğinde renklendirme
34 Sütun genişliğini ve satır yüksekliğini bir arada ayarlamak veya değiştirmek
35 Hücreye yazı yaz ve fontunu kalın yap
36 Bütün pivot tablolarını yazıcıya gönderme
37 çalışma sayfanızı korur ancak otomatik süzler çalışır
38 Hücredeki değere göre makro çalıştırma
39 Excelde birleştirilmiş hücreleri makro ile ayirma
40 Dosya düzen menülerinin iptali ve yeni menü
41 Baş harfine göre bulma
42 Değere bağlı olarak diğer sütunu değiştir.
43 Belirli bir sütundaki bilgileri silen bir makro?
44 Userformdan hücreye
45 Küp kökünü hesapla: bir formül uygulamadan küp kökünü hesaplamak için bu kodu kullanabilirsiniz. Seçilen tüm hücreleri kontrol eder ve sayıları küp köklerine dönüştürür.
46 Userform 5 süreli userform-2
47 A sütununa pir yazınca makro çalışsın
48 Textboxlara veri girmeyi zorlamak
49 çift kayıt engelleme (makrolu çözüm)
50 Formlardan birini kapar diğerini açar
51 "stili uygula" dialog penceresi
52 Yazım denetimi türkçe, matematik terimleri
53 "sparkline ekleme win kaybı" dialog penceresi
54 Hataya mesaj yazma 2
55 A1 1 ise b1 mart
56 Verilerin sütununda dolu hücreleri belirleme
57 Hücre sürüklemesini engelle, aktif yap
58 "güncelleme durumunu ayarla" dialog penceresi
59 Multipage'de sayfa seçmek
60 Seçili hücrelere ait hüm satırı ötelemek.
61 "emlak alanları" dialog penceresi
62 Sayfaları, sütunları, satırları, hücrelerin raporunu verir
63 Tüm gizli sayfaları sırayla gösterir, mesaj verir göstereyim mi diye?
64 Harddiskin boş alanını vs.. öğrenme
65 Makrolariniz gizli olsun diyorsaniz
66 Userform 7 userformun çarpı işaretine tıklayınca mesaj kutusuyla uyarı veriyor
67 Tersten yazdırma
68 "web seçenekleri resimleri" dialog penceresi
69 "İsimleri uygula" dialog penceresi
70 Not defterini çağırma
71 "pivot hesaplanmış Öğe" dialog penceresi
72 çıft_kayıtlari_arala
73 Tüm Çalışma sayfasında hata oluşturan hücreleri sayısı / vurgulayın: hata yaptığınız tüm hücreleri vurgulayıp saymak için bu kod size yardımcı olacaktır. Bu kodu çalıştırmanız yeterlidir ve sayı hatası hücreleri içeren bir mesaj döndürür ve tüm hücreleri vurgulayacaktır.
74 Excel-outlook
75 Ismi belirle aktif sayfayı kitap halinde kaydedip kapatsın
76 A1:d20 hücreleri arasındaki arka plan rengi kırmızı olan hücreleri toplar
77 "formula goto" dialog penceresi
78 "seçenekler me" dialog penceresi
79 Virgülden sonra sıfır ekleme
80 Belli bir kritere uyan satırları silme
81 30 excel dosyası içinde bir kelime aratma
82 Sayfada renklendirilmesini istediğiniz sayıyı msgboxa yazınız
83 çıft tıklamayla aktif sayfa harici sayfaları gizleyip gösterme
84 Excel dosyasını kaydetmeyi engelleme işlemi
85 "adları yapıştır" dialog penceresi
86 Kitap kapanırken a1 e tarih ekleme
87 Aktif çalışma kitabının adını aktif hücreye yazdırır
88 Aktif hücrenin içerisinde bulunduğu sayfanın ve dosyanın adının tespit edilmesi
89 Girilen veri rakam dişinda bir şey olursa kullaniciyi uyararak tekrar rakam istesin
90 "mail logon" dialog penceresi
91 Büyük harfe dönüştür: hücreleri seçin ve bu kodu çalıştırın. Seçilen aralığın her bir hücresini kontrol eder ve ardından büyük harfli metne dönüştürür.
92 Sayfaya koruma koyma
93 Gizli sayfayı yazdır
94 Dolu textbox sayısını mesajla bildir
95 A3 seç 2 satır aşağı ve 2 satır yana 5 yaz
96 Yanıp sönme
97 Sadece a1 hücresinin yazdırılması
98 Listboxa hücreden dolu olanları alma
99 Checkbox u işaretlettirme
100 Sayfaların adına göre a'dan z'ye doğru sıralama / harf sırası
101 Satır sütun başlaıklarını gizle-göster
102 Simgeleri, menüleri ve butonları sayfaya ekleyin
103 "yönlendirme notu" dialog penceresi
104 "boyut" dialog penceresi
105 Sütunda boş olan satırları hepsini sil
106 Her saniyede bip ile birlite mesaj alma
107 Zaman sayaci
108 Excelde sürekli flash örneği
109 Butonda veri kaydirma
110 Excel userformunu exe yapmak
111 Comboboxa atanacak sabit değerler
112 Exceli gizleme
113 Döngü ile yanyana yazdırma
114 Mesaj kutusunda evet hayır a makro atama
115 Araç çubuğu ekleme
116 Aşağıdan yukarı doğru teker teker sildirme
117 Sayfada sağ klik geçersiz
118 A1, a3 ten küçükse mesaj verir.
119 Dosyayı kim açtı
120 Boş alan göster
121 Bir makroyu kod kullanarak silmek
122 Ip numarasi gösterecek makro
123 Sayfa korumalarını kaldırır (şifresiz olanları)
124 Sayfa adlarını listeleme 2
125 Spinbutton ile listbox'ta ilk ve son satıra gitmek.
126 Klasör oluşturma
127 "ana grafik türü" dialog penceresi
128 Sürücü isimlerini öğrenmek için
129 Seçili hücreye gider
130 Kitap açılırken bu gün tarihli yedek alır
131 Aktif sayfada a1 0 ise b1 e olur b1 e ise resmi gösterir
132 Bul ve listele
133 Haftanın gününü bulma
134 Tarihli ve saatli yedek alma
135 "otomatik biçimlendir" dialog penceresi
136 E2 hücresinde formülü aşağı doğru çekerek çoğaltır
137 Mouse tıklayınca hesaplama
138 Eğer aktif hücrede değer varsa onu a17ye yazar
139 Raporlamadaki sorun
140 Aynı makroyu başka sheetlerde de çalıştırmak
141 "pivot saha grubu" dialog penceresi
142 Tüm sayfaları seçme 2
143 Sayfada sağ fareye menü
144 "yazı tipi" dialog penceresi
145 Ay adına göre sayfa açar ve aktif sayfayı kopyalar
146 Hücre ve sütun seçimleri
147 Checkboxla sayfa yazdırma
148 Sağ üstbilgiye tarih ekleme
149 Aktif hücreyi 1 eksilt
150 Listboxta seçilen satırın silinmesi
151 Textboxlar boş geçilmesin
152 Word belgesi açma
153 Textboxta seslileri sayma
154 Dosyanın tarihini yazın kaç gün geçtiğin hesaplasın
155 Formül sonuna karakter ilave etme
156 Sadece kullanılan hücreleri (bölgeyi) seçmek
157 Windows arama penceresi
158 "Çalışma kitabı yeni" dialog penceresi
159 Textboxu sesli okuma
160 Sayıyı dolar olarak okuma =dollartext(a1)
161 Dosya sistemini öğrenme
162 Seçilen 2 sayı arasındaki değerde kalan hücreyi bulma ve seçme
163 "arkaplan resmini ayarla" dialog penceresi
164 Userformun yeri.
165 Aktif hücreden itibaren 10 satır aşağıya 100 yazar ve toplar
166 C klasöründe. ıni dosyası oluşturur, aktif ve açık excel dosya sayısını içine yazar
167 "grafik veri ekle" dialog penceresi
168 Kolon sayısını yaz kolon adını harf olarak versin (ktf)
169 "pivot tablo sihirbazı" dialog penceresi
170 Bilgisayarı yeniden başlatmaya zorlamak (1. Yöntem)
171 Aynı makroyla birden çok sayfaya kayıt yapmak
172 Txt dosyasını seç yeni excel sayfasına yazsın
173 Sayfada, hücrede tek tıklamayla diğer sayfaya gitme
174 Textbox yazılan kelimelerin ilk harfini büyük yazmak
175 Kullanici tanımlı foksiyon
176 Yazıcıdan çıktı alma kopya sayısını siz belirleyin
177 Kitabın ilk kaydediliş tarihini yazar
178 Yıl ekleme
179 Tüm sürücüleri gösterir
180 Sayfa korumalarını kaldırma
181 Aktif hücrenin bulunduğu satırı seçer
182 Ara-bul komutu
183 Hücrelere veri girişi yapıldıktan sonra
184 Satır ve sütunla ilgili bir makro
185 çalışma kitabını kaydet
186 Listbox veya combobox başlık formatı
187 Aktif bulunan araç çubuklarını sayar, sıralar
188 Bilgisayarın oturumunu kapatmak (log off) 2. Yöntem
189 "araç Çubukları ekle" dialog penceresi
190 Rastgele seçme
191 Aktif sayfada rakamla kelime birleştirme
192 "galeri turtası" dialog penceresi
193 İki satır ekleme ve toplam aldırma
194 Textbox1'e girilen bir isimle yeni çalışma sayfası açma
195 "seri seçenekleri" dialog penceresi
196 Hücre tanimlamalarini sayfaya göre ayarlama
197 Seçili alanda kaç tane formül olduğunu bul ve formül içeren tüm hücreleri seç
198 Bir klasördeki excel dosyalarının isimlerini listeleyerek daha sonra onlara link vermek
199 Hücre içeriğinin silinmesi
200 Text dosyası 4 oluştur ve yaz
201 "Çalışma grubu" dialog penceresi
202 Tüm sayfada tek ve fazla seçimde renklendirme
203 Tarihi seriye çevirme
204 Süzlü aktarma
205 Multipage te gezinti butonla
206 Textboxta girişte otomatik büyük harf 4 (türkçe karakter sorunu için)
207 çalışma sayfasının yedeğini alma
208 "dosya paylaşımı" dialog penceresi
209 A1:a10 hücreleri arasında 10 olanları 21 yapar
210 Inputbox ile a1'e veri girme
211 Buton ile diğer sayfayı yazdirmak
212 "yazı tipi Özellikleri" dialog penceresi
213 Tarihe göre kitap açma makrosu (belirlenen tarih geçmişse kitabı açmaz)
214 "grafik otomatik formatı ekle" dialog penceresi
215 Dosyanın yolunu ve ismini hücreye yazdırır
216 Satırda ilk boş olan hücreye gider
217 Textboxta sağa yanaşık yazma
218 Comboboxtan sayfaya aktarım
219 Sayfayı aktive edip aktif hücreye sayı girin
220 Askıdan Çıkarılmıs hücreler: hücrelerini seçin ve bu kodu çalıştırın; kaybettiğiniz veriyle seçimdeki tüm hücrelerin birleşimini kaldırın.
221 Açılan kitabın ekranını büyütür
222 Excel'de kutu çizme / şekil oluşturma
223 Formu kapar
224 Aktif sayfayı yazdırma
225 Dosya, görünüm, düzen menüsünü gizle göster
226 Userforma kalan süre yazdır
227 "web seçenekleri kodlama" dialog penceresi
228 Kenarlık penceresi
229 Aktif hücre renklensin
230 Sayfadan sayfaya geçerken hangi sayfanın aktif olduğunu mesajla bildirir
231 Karakterleri bir dizinden Çıkarın: sadece bir metin dizesinin başlangıcındaki karakterleri kaldırın. Tek ihtiyacınız olan şey, bir hücreye başvurmanız ya da işleve metin dizesinden kaldırılacak karakter sayısına ve bir metin eklemenizdir. Metin dizesi için "rng" ve kaldırılacak karakter sayısı için "cnt" olmak üzere iki bağımsız değişkeni vardır. Örneğin: bir hücreden ilk karakterleri kaldırmak isterseniz 1 incnt;
232 Pencerelerin hepsi minimize
233 Birden çok hücrede yuvarlama
234 Belli sütunlarda çalışırken uyarı
235 Bir sürü dialog penceresi
236 Sayfaları gösteren userform (form olmadan kod ile)
237 Aktif sayfadaki dikdörtgendeki yazıyı hücreye kopyalar
238 Hücrede açıklama (comment) silme
239 Yerini değiştirene aşkolsun. (hareket ettirilemeyen userform)
240 A1 e her veri girişinde b1,c1 sırasıyla hep yan kolona artarak yazar
241 Sürücü kaç tane (sayısı)
242 Tüm şifreli sayfaları geri açma
243 Sayfada rakamı bul veya yakınını bulma
244 Seçli hücrelerin zoom edilmesi
245 Kaç satır seçili olduğunu bulur
246 Makro istediğim tarihten sonra açılmasın
247 "rengi düzenle" dialog penceresi
248 Gizli tüm sayfaları göstermek ve görünür yapmak
249 Userformdan önizleme kapanınca forma dönme
250 Menü çubuğunu ve tam ekranı gizle
251 Hücredeki yazi karakterinin rengine göre filtreleme
252 Yüklü yazıcı var mı yok mu
253 Satır ve sütunları renklendirme
254 Bir aralıkta a-z alfabe ekleme: seri numaraları gibi, çalışma sayfanıza da alfabe ekleyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz kodu aşağıda bulabilirsiniz.
255 Otomatik toplama işlemi
256 Formülden değere, değerden formüle dönüşüm
257 Makroları otomatik açılması, çalışması, kapanması
258 Satır ve sütun kaydırma
259 Her veri girişten sonra mesaj alma
260 Aranan kelimeyi bulup o satır ı temizleyen makro
261 Satır ekleme 32 adet
262 Textbox'a gİrİlen rakamlari ÜÇ hanede bİr nokta İle otomatİk ayirir
263 Excel programını tamamen gizleme veya gösterme / excel'i gizle
264 Kitabi kaydet pencereyi kapat a1i seç
265 Makroda kenarlik?
266 Resim çekmek (printscreen)
267 Istenilen hücreleri dikey yazdırır
268 A1 hücre ismiyle farklı kaydetme
269 Açıklama formunun adresi
270 Aktif sayfada aynı verilerin kontrolü
271 Inputbox'a göre çıktı sayısı 1
272 "standart genişliği" dialog penceresi
273 Hücre içerisindeki değerleri ayıklamak
274 Inputbox'ta cancel seçilirse
275 Tüm numaralara bir numara ekle: Çoğuşmak gibi, bir dizi sayıya bir sayı da ekleyebilirsiniz.
276 Yatay ve dikey saydırma
277 Seçilen hücre birleştirilmiş hücre mi tespit etmek
278 Topla. çarpım worksheet. Function karşılığ
279 Kaçıncı satır kaçıncı sütuna ne girecen
280 Userformun genişliği zaman ayarlı
281 Aktif sayfadaki formülleri bulur yeni sayfaya listeler
282 Sayfa numarası ekleme makrosu
283 Eski formülleri geri getirme (förmül yenileme)
284 "pivot saha Özellikleri" dialog penceresi
285 Örneğin 4. Satırda İşlem yapılırsa macro otomatik çalışsın
286 Inputbox'ta soru cevap
287 C1 hücre ismi ile kitap oluşturma
288 Check atma a1:a10 hücreleri
289 Yüklü yazıcı var mı yok mu 2
290 Istediğiniz sayfa hariç sayfadaki verileri temizler
291 A1:af12 hücreleri arasındaki veriler yanıp söner
292 Uyarı mesajları 3 x şeklinde
293 Multipage'de butonla geçiş
294 çift tıkladığımda istediğim sayfaya gitsin.
295 "hedef ara" dialog penceresi
296 Fonksiyon tanımlama not puanlama
297 Baskı önizleme komutlarının iptali
298 Evet ve hayır doğrultusunda makro çalıştırma
299 3 kere şifre hakkı
300 Sütun gizleme şartlı
301 Autofill
302 Bir hücreyi aktif hale getiren komut hangisi
303 Sayfalarin kisa yolunu ekrana getirir
304 Userformunuzun başlığı+şeklinde
305 Hücredeki değeri 1 er artırarak yazdırma
306 Listbox'a "for" döngüsü ile additem ekleme
307 A1 den itibaren ne kadar sayfa varsa yazar
308 "postayı aç" dialog penceresi
309 Sayfayı ön izleme yap
310 Bul makrosu
311 Kod yazarken
312 Listboxtan comboboxa veri almak
313 Basamak değerleri toplamı
314 "dosyayı bul" dialog penceresi
315 Ara bul diğer sayfaya kopyala
316 Listboxtaki adrese çift tıklamayla gider ve form kapanır
317 Seçili hücrenin üstünde veriler varsa onları seçer. İlk boş hücreden sonra ilk değer olan hücreyi seçer.
318 Hücre biçimlendir penceresi
319 Inputbox'ta cancel ile textbox'a değer atamak
320 "web seçenekleri yazı tipleri" dialog penceresi
321 önizleme makrosu
322 Kopyala yapıştır
323 Formül çevirici
324 Textboxta para birimi 2
325 Aktif satırın hepsini seçer
326 Sayfaları tarar ve veri varsa baskı önizleme yapar
327 Satır i temizleme
328 "İlişki oluştur" dialog penceresi
329 A:a sütunundaki dolu satırların altına boş satır ekler
330 Seçili hücrenin solunda veriler varsa onları seçer. İlk boş hücreden sonra ilk değer olan hücreyi seçer.
331 Kitaptaki tüm resimleri silme
332 "grafik seçenekleri veri tablosu" dialog penceresi
333 Aktif sayfada otomatik filtreleme
334 Comboboxlara sıra numarası yazdırma
335 Textbox1'de arama textbox2'de bulma
336 Hücredeki sayıyı kendi binliğine 0 sıfırlar
337 Hücre değer değişince makro çalışsın
338 Verileri isim sırasına göre dizer
339 Textboxlarda toplama
340 Seçili hücreleri aşağı öteler.
341 Zamanlanmis makro ontime?
342 Uygulama başlığı
343 C dizindeki klasörleri listboxta listeler
344 B5:g22 harici hücrelere seçtirmeme
345 A:a200 hücrelerindeki verilerden listbox'a sadece dolu hücreleri alır. (boş hücreler görünmez)
346 Adlandırılmış hücreleri wb_names sayfasında ayrıntılı listeler
347 A1 deki kelimeyi sesli ve sessiz olarak ayırır
348 Userformu tam ekran yapan kodlar
349 Seçimin sütun sayısını verir.
350 Bugün yılın kaçıncı haftası (formülle)
351 Ekran çözünürlüğünün 800x600 ayarlı olarak sayfanın gösterilmesi
352 "sekme emri" dialog penceresi
353 Inputbox ile aktif hücreye açıklama ekleme
354 Formülü değere dönüştürme
355 Satırlarda farkı vurgulayın: ve bu kodu kullanarak iki satır (karşılık gelen hücreler) arasındaki farkı vurgulayabilirsiniz.
356 Verinin bittiği ilk boş satıra yapıştırmak
357 Aktif hücrenin satır ve sütun numaralarının tespit edilmesi
358 Durum çubuğunda bulunduğun adres
359 Comboboxtaki sayfayı listboxta göster
360 Aynı sayfa var uyarısı
361 A sütununda aynı değerde olanları yazdırma alanı olarak ayırır
362 Tarihi macroya metin olarak okuma.
363 Userformdaki optionbuttonları sıfırlamak
364 Sütunu seç kırmızı renkli rakamları a1 e toplasın
365 Sayfada boş satırları gizler
366 Makrolarınız gizli olsun diyorsanız
367 Bul penceresinin açılması
368 Formun sürüklenmesini engeller
369 Seçimin etrafındaki dolu hücreleri seçer.
370 Tüm sayfaları seçip alfabetik olarak son sayfayı aktif kılma
371 Aynı olanın üzerine kayıt etme
372 Kullanıcı adı ve pc adını öğrenme
373 Sayfa protect unprotect
374 Uyarı mesajı (istediğin zaman, istediğin yerde)
375 Açık iki excel dosyasından sadece birini kapatmak.
376 Aktif olan hücre, kendisine ad verilmiş bir bölgenin içerinde mi kalıyor?
377 Hücreye yazı yazmak
378 Pencereyi dikey bölme
379 Yazıcınızın markasını a1 hücresine yazdır. (api)
380 Userform un başliği haraket ediyor
381 Bağlı bir resim ekleme: bu vba kodu seçtiğiniz aralığını bağlantılı bir resme dönüştürür ve istediğiniz yerde istediğiniz görüntüyü kullanabilirsiniz.
382 Wmi network adaptörleri
383 Textboxa harf girilince ses çıkarsın
384 "köprü ekle" dialog penceresi
385 "farklı kaydet" dialog penceresi
386 "Önerilen pivot tabloları" dialog penceresi
387 A sütunundaki sayıları sıralar (aradan biri silinince bile sıralar) 2
388 Kullanıcı kitabının kapatılması
389 Satırları silmek
390 Toplama formülü makro örnekleri
391 Bul penceresi
392 Tüm checkbutton ları sıfırlar
393 Bekletmeli makro çalıştırma
394 "galeri 3d pasta" dialog penceresi
395 "seriesx" dialog penceresi
396 Makro ile bütün karakter numaralarını listelemek
397 Aktif hücreyi seçince yakınlaştırıp uzaklaştırma (c2 hücresi)
398 Sayfada tanımlı adları siler
399 Userformunuzu yazdırmak
400 "dosya aç" penceresi ile yeni bir dosya açma işlemi
401 C sütunu bos olan bütün satirlari silmek
402 Aktif hücreye çift tıklamayla tarih ekleme
403 A sütunundaki sayılara 1 ekler c sütununa yazar
404 Excel dosyası kaydetme
405 Satır sıralama yandaki satır la birlikte 2
406 Hücredeki sayıyı bulma
407 Hücrede entere basılıncs direk sayfaya gitme
408 Email linki verme ve açma
409 çalışma kitabını tam ekran yapıp küçültme
410 Label lerde ortalama alma
411 Tablonuzu tam ekran yapar
412 Tüm değerleri bir numara ile Çarp: bir listeniz var ve tüm numarayı belirli bir sayı ile çarpmak istiyorsunuz. Sadece bu kodu kullanın. Bu hücre aralığını seçin ve bu kodu çalıştırın. Önce sana birden fazla kişiye ulaşmak istediğin numarayı soracak ve ardından tüm sayıları anında çarpılacaktır.
413 Aktif hücreden itibaren b1 deki sayıdan başlayarak 1er sayı artırarak 10 sayı yazar toplar
414 Tuşa aktarilir gelen kutucuktaki
415 Hücredeki adrese ping atma
416 Hücredeki sayıyı alt veya üst karaktere ve normale çevirir. H2o, co2
417 A1 0 ise a10:a20 arasını gizle değilse göster
418 Registryden bilgi almak
419 Hareketsiz userform
420 Istenen hücreye veri girme
421 Modül gizleme
422 Comboboxa göre kayıt
423 Dosya dizinde mi bakar, varsa açar yoksa mesaj verir
424 Bul-sil-değiştir-kaydet kodları
425 Tarihli hücrede eğer (ıf) makro
426 Kendi kendine kapanan kitap 10 saniyede mükemmel
427 Inputbox'ta yazılan hücreye gider
428 Dosya menüsü hariç diğer araç çubuklarının gizlenmesi
429 Sayfa ekle a1 hücresine otomatik olarak sayfanin adinin yazilmasi
430 Visual basic project erişimine güven çekboxini true yapmak.
431 Ayları sayfa olarak ekler ve o güne gider
432 Sayfa adini değiştirme
433 Aktif olan hücrenin belirtilen kadar uzağındaki hücreyi seçmek
434 Pivot verilerini devre dışı bırak / devreye al: getpivotdata işlevini devre dışı bırakmak / etkinleştirmek için excel seçeneğini kullanmanız gerekir. Ancak, bu kodla tek bir tıklamayla yapabilirsiniz.
435 Geçici klasörler
436 A1 e değer girince makro kodları çalıştırma
437 Vba da açalıştırırsan vba kitaplığını açar, sayfada kullanırsan 7 şer kolon atlar
438 Belirlediğim verilerin klasör, dosyaadi olarak kaydı
439 Userformdan x ile excel çıkış
440 "pivo tclient sunucu seti" dialog penceresi
441 Yedek alma şifreleyerek
442 çıft tıklamayla tarih ve saat ekleme
443 Sağ fare yasak belli hücrelerde
444 Çarpım tablosu oluşturmak
445 Hücre içerisindeki boşluklari silmek
446 Kaydetmeden kapatma
447 Sütunundaki dolu hücreleri bulur ve yazdırma alanı içine alır
448 ı1:i13 hücrelerinde yazılı yazılı olan veriler 0a eşit değilse 0 yapar çevirir
449 Option buton ile seçilen verinin yazdırılması
450 çıft fonksiyonlu commandbutton
451 Renk saydırma hangi renkten kaç tane var buldurma
452 Sayfaları sırala a dan z ye
453 Boşlukları aldırma
454 Excel dosyasındaki sayfa isimlerini görünmez yapma
455 Kaydederken mesaj verdirme
456 Bekletmeli ve aralara makro koyarak mesaj alma
457 Kitap açma (1 den fazla dosya)
458 A1 den sayfa oluşturma
459 Userformun code bölümüne yapıştır,textboxları çoğaltabilirsin
460 Hareket ettirilemeyen userform
461 Açılış makrosu (istenilen sayfa)
462 Seçimin satır sayısını verir.
463 Etkin satır ve sütunu vurgulayın: etkin satır ve sütunu vurgulayın
464 Açılışta istediğin makronu çalışması
465 Tek hücreyi kopyalama ve yapıştırma
466 Hücrenin zemin renginin sayısal kodu
467 Mouse sağ butonuna başka komut atamak
468 Sadece belli bir hücre rengine sahip olan hücrelerin toplamını hesaplamak
469 Listboxtan veri silmek
470 Hücre seçmek
471 Excel'de kullanılan alanı daraltma ve sadece istenilen hücrelerde işlem yapmaya izin verme
472 A1 hücresindeki isimle sayfayı istenilen yere kaydetme
473 Aktif hücredeki metni harflere (sütunlara ayırır)
474 D, e sütununda tek tıklamayla check atma
475 Sayfa ismi a1 in ismi olsun
476 Sayfa şifreleme ve açma
477 "baskı Önizleme" dialog penceresi
478 Veri kaydırır
479 Genel seçenekleri penceresi
480 Hücrelere 100 yazdırma diğer sütuna 2 satır ekleyerek atama
481 Aktif hücre boş ve 0 değilse boş değilse 0 yapar
482 Hücreler boş geçilemez b1:b8
483 Partisyon belirt ne kadar dosya varsa listelesin
484 Tarihi zaman kaldır: tarihle vakit geçiriyorsanız ve kaldırmak istiyorsanız, bu kodu kullanabilirsiniz.
485 Seçilen bölge kaç farklı alandan (kareden) oluşuyor
486 Belli sayfada true-false kontrolü
487 "liste oluştur" dialog penceresi
488 Aktif satırdan itibaren tek tek alt satırı seçer
489 Harddisk seri numarası alma a1 hücresine
490 A1 hücresi dolu ise d1 gizle, boş ise göster
491 Otomatik cümle yazar
492 "senaryo birleştir" dialog penceresi
493 Yeni kitap oluşturma kitabın ismiyle başlayan ve birer artan kitap oluşturur
494 Yazı tipi kalınlığını ayarlama
495 Htm uzantılı dosyayı açma
496 Listboxta listeleme
497 B sütununda herhangi bir hücreye çift tıkla kaç satır ekleneceğini belirt
498 3 sn içerisinde msg box alarm
499 Hücreye girilen sayıya göre şeklin eninin büyüyüp küçülmesi
500 Her 30 saniyede bir mesaj verme (makro)


aaaaa