Kredi Modelleme EğitimiKredi Modelleme Eğitimi

Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders

Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)

Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.

Eğitimdeki tüm örnekler gerçek ve iş hayatından örneklerdir.

Kimler Katılmalı: Banka çalışanları, finansal danışmanlık hizmeti veren aracı kurumlar, yatırım bankaları ve portföy yönetim şirketleri çalışanları ya da bu alanda çalışmak isteyen kişiler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler

Süre: 2 Gün

Kredi Modelleme Eğitim İçeriği
Konuİçerik
Faiz Kavramı • Basit faiz
• Bileşik faiz
• Nominal faiz
• Reel faiz
• Efektif yıllık faiz oranı (EYFO)
• Ficher Formülü
• Gösterge Faiz ve Piyasalara Etkileri
Paranın Zaman Değeri • Gelecek değer, bugünkü (şimdiki) değer
• Anüiteler, Perpetüite
• Net Şimdiki Değer (NPV), İç Verim Oranı (IRR)
Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ile İlgili Excel Çözümleri ve Fonksiyonları Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ile İlgili Excel Çözümleri ve Fonksiyonları
Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı ile İlgili Piyasadan Gerçek Örnekler ve Uygulamalar • Şirket Değerlemede Paranın Zaman Kavramı
• Marka Değerleme
Para ve Sermaye Piyasası Araçları • Hisse Senedi ve Hisse Senedi Piyasaları
• Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri, DCF, Çarpan Analizi, Dividend Discount Yöntemi (DDM)
• Para Piyasası Araçları, Tahvil ve Bono Kavramları
• Tahvil ve Bono Fiyatlaması ve Para Piyasalarının İşleyişi
• Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının Karşılaştırılması ve Excel Modellemeleri
• What-if Analizleri
• Goal Seek ile Başabaş Analizi
Bütçeleme ve Finansal Planlama • Temel Kavramlar
• Net İşletme Sermayesi Modelleme ve Finansman İhtiyacı Tespiti
• Fon Akım Tablosu Modelleme
• Proforma Bilanço Oluşturma
• Proforma Gelir Tablosu Oluşturma
• Proforma Fon Akım Tablosu Oluşturma
• Nakit Bütçeleri Oluşturma
Kredi Kavramı ve Kredi İtfa Tablosu • Kredi Nedir
• Kredi Hesaplama Formülleri
• Kredi İtfa Tablosu Modelleme
• Excel’de Kredi İtfa Formülleri
• Excel Çözücü ile Kredi Modelleme
• Kredi/Faiz/Net Bugünkü Değer/Anüite İlişkileri
Kredi Çeşitleri ve Modellemeleri • Eşit Ödemeli Krediler
• Eşit Olmayan Ödemeli Krediler
• Rotatif Krediler
• Spot Krediler
• Overnight Krediler
• Kredi Çeşitlerinin Karşılaştırılması