Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
2 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
3 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
4 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
5 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
6 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
7 Sayfa arkaplanına resim ekleme
8 Sağ buton ile sıralama yapmak
9 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
10 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
11 Dinamik Resim Ekleme
12 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
13 Verileri yatay şekilde sıralamak
14 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
15 Pasta Grafiği Çizmek
16 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
17 Transpose ve Slicer Uygulamaları
18 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
19 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
20 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
21 Makroları bir nesneye atama
22 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
23 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
24 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
25 Ve (AND) işlevini kullanmak
26 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
27 Min ve Mak (MAX) formülleri
28 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
29 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
30 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
31 End tuşunun Kullanımı
32 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
33 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
34 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
35 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
36 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
37 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
38 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
39 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
40 Dizi Formül Oluşturma
41 Matematik Formülleri
42 Grafik oluşturma
43 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
44 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
45 Biçimlendirmeleri Kopyalama
46 Yatayara Fonksiyonu
47 Özel Liste Oluşturmak
48 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
49 Basit Hesaplama Yöntemi
50 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
51 Özel Listeleri Düzenleme
52 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
53 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
54 Kopyalamada sağ buton kullanımı
55 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
56 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
57 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
58 x-y grafiği çizmek
59 Excel Dashboard Oluşturma
60 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
61 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
62 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
63 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
64 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
65  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
66 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
67 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
68 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
69 Ve Fonksiyonu (AND)
70 Bul ve Seç Komutu
71 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
72 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
73 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
74 Excel What if analizi
75 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
76 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
77 Yapıştırma Seçenekleri
78 En büyük 5 değerin toplamını almak
79 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
80 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
81 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
82 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
83 Veri Sıralama - Data Sort
84 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
85 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
86 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
87 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
88 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
89 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
90 Şarta bağlı en küçük değer
91 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
92 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
93 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
94 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
95 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
96 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
97 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
98 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
99 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
100 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
101
102 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
103 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
104 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
105 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
106 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
107 Eğer ve VE işlevleri
108 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
109 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
110 Biçimleri Temizleme (Clear format)
111 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
112 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
113 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
114 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
115 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
116 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
117 Arama İşlevlerini Kullanma
118 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
119 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
120 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
121 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
122 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
123 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
124 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
125 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
126 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
127 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
128 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
129 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
130 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
131 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
132 İç içe koşullu ifade
133 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
134 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
135 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
136 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
137 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
138 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
139 Dosyayı Şifreleme
140 Eleman işlevi
141 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
142 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
143 Metin dosyasından (text file) veri alma
144 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
145 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
146 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
147 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
148 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
149 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
150 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
151 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
152 Özel Yapıştır (Paste special)
153 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
154 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
155 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
156 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
157 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
158 1 Saatlik ücreti hesaplamak
159 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
160 Biçimlendirmeleri Kopyalama
161 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
162 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
163 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
164 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
165 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
166 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
167 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
168 Yatayara (HLOOKUP) formülü
169 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
170 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
171 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
172 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
173 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
174 Veri Gruplandırma (Data group)
175 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
176 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
177 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
178 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
179 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
180 Satırlarını Silmenin Yolları
181 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
182 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
183 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
184 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
185 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
186 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
187 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
188 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
189 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
190 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
191 En küçük 5 değerin toplamını almak
192 Dokunma Modu ile Fare Modu
193 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
194 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
195 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
196 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
197 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
198 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
199 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
200 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
201 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
202 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
203 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
204 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
205 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
206 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
207 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
208 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
209 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
210 Grafik Oluşturma
211 İç içe Eğer (IF) kullanımı
212 Geniş Aralıkları seçmek
213 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
214 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
215 Belge Denetleme
216 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
217 Excel temaları, biçim şablonları
218 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
219 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
220 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
221 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
222 Çalışma Sayfalarını Silmek
223 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
224 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
225 Çalışma Kitabını Koruma
226 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
227 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
228 Metin ve Tarih işlemleri
229 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
230 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
231 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
232 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
233 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
234 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
235 Kamera Kullanımı
236 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
237 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
238 Marshall Grafiği Oluşturmak
239 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
240 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
241 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
242 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
243 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
244 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
245 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
246 Sağdan (RIGHT) İşlevi
247 Excel'de Grafik Oluşturmak
248 Hücre içindeki değeri internette aratmak
249 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
250 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
251 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
252 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
253 Access dosyasından veri Alma
254 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
255 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
256 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
257 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
258 Çözücüyü Kullanmak (solver)
259 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
260 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
261 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
262 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
263 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
264 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
265 Sütunları Çarpıp Toplama
266 YADA fonksiyonu (OR function)
267 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
268 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
269 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
270 Cari hesap takibi
271 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
272 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
273 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
274 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
275 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
276 Verileri Sıralamak
277 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
278 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
279 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
280 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
281 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
282 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
283 Ad tanımlama (Define name)
284 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
285 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
286 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
287 Excel'de en önemli kısayol tuşları
288 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
289 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
290 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
291 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
292 Excel Veritabanı Fonksiyonları
293 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
294 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
295 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
296 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
297 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
298 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
299 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
300 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
301 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
302 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
303 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
304 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
305 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
306 x y grafik oluşturma
307 Kopyalamada sağ buton kullanımı
308 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
309 Eğer işlevi kullanımı
310 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
311 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
312 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
313 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
314 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
315 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
316 Özel Yapıştır (Paste special)
317 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
318 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
319 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
320 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
321 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
322 işaretlerinin kullanımı
323 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
324 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
325 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
326 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
327 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
328 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
329 Grafik Oluşturma
330 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
331 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
332 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
333 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
334 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
335 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
336 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
337 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
338 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
339 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
340 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
341 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
342 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
343 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
344 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
345 Verilere Filtre Uygulama
346 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
347 Toplu Veri Düzenleme
348 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
349 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
350 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
351 Topla (SUM) Fonksiyonu
352 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
353 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
354 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
355 Veriler ile çalışma teknikleri
356 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
357 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
358 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
359 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
360 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
361 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
362 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
363 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
364 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
365 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
366 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
367 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
368 İki Tarih Arasını Toplama
369 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
370 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
371 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
372 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
373 Metin içerisine formül yazma
374 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
375 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
376 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
377 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
378 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
379 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
380 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
381 Biçimlendirme Formül Kullanma
382 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
383 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
384 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
385 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
386 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
387 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
388 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
389 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
390 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
391 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
392 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
393 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
394 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
395 En küçük 5 değerin toplamını almak
396 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
397 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
398 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
399 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
400 Excel ile eşek şakası
401 Ad Tanımlama
402 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
403 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
404 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
405 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
406 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
407 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
408 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
409 Etopla işlevi kullanımı
410 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
411 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
412 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
413 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
414 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
415 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
416 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
417 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
418 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
419 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
420 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
421 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
422 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
423 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
424 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
425 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
426 Formül Denetleme
427 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
428 Değer Kümesi İsimlendirme
429 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
430 SUM komutları
431 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
432 Koşullu İfade
433 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
434 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
435 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
436 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
437 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
438 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
439 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
440 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
441 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
442 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
443 Dizi Formüllerini Kullanma
444 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
445 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
446 Sağ buton ile filtreleme
447 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
448 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
449 Pasta Grafik Oluşturma
450 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
451 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
452 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
453 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
454 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
455 Hücre ekleme yöntemi
456 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
457 İşletmenizin kasasını tutmak
458 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
459 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
460 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
461 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
462 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
463 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
464 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
465 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
466 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
467 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
468 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
469 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
470 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
471 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
472 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
473 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
474 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
475 Seçim arasına metinleri ortalama
476 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
477 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
478 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
479 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
480 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
481 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
482 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
483 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
484 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
485 Tarihlerle İşlem Yapmak
486 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
487 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
488 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
489 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
490 Toplam Alma Yöntemleri
491 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
492 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
493 Gantt Grafikleri Yaratma
494 Tablo oluşturma
495 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
496 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
497 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
498 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
499 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
500 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
501 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
502 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
503 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
504 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
505 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
506 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
507 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
508 Makro Güvenliği
509 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
510 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
511 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
512 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
513 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
514 Sütun seçerek grafikler oluşturma
515 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
516 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
517 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
518 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
519 Özel Liste Oluşturma
520 Özel Liste Belirleme
521 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
522 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
523 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
524 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
525 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
526 Tablolar ile çalışmak
527 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
528 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
529 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
530 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
531 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
532 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
533 Basit bir teklif formu oluşturma
534 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
535 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
536 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
537 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
538 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
539 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
540 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
541 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
542 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
543 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
544 Sayfa Numarası Eklemek
545 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
546 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
547 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
548 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
549 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
550 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
551 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
552 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
553 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
554 Excel'de Sayıları Düzeltme
555 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
556 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
557 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
558 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
559 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
560 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
561 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
562 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
563 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
564 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
565 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
566 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
567 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
568 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
569 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
570 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
571 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
572 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
573 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
574 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
575 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
576 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
577 Makro kaydetme ve çalıştırma
578 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
579 Verileri seçmenin 6 farklı yolu


aaaaa