Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
2 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
3 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
4 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
5 Kamera Kullanımı
6 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
7 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
8 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
9 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
10 Toplu Veri Düzenleme
11 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
12 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
13 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
14 Çalışma Kitabını Koruma
15 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
16 Sayfa Numarası Eklemek
17 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
18 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
19 Çalışma Sayfalarını Silmek
20 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
21 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
22 En küçük 5 değerin toplamını almak
23 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
24 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
25 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
26 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
27 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
28 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
29 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
30 Toplam Alma Yöntemleri
31 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
32 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
33 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
34 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
35 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
36 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
37 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
38 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
39 Excel Veritabanı Fonksiyonları
40 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
41 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
42 Sayfa arkaplanına resim ekleme
43 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
44 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
45 Excel ile eşek şakası
46 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
47 Verileri Sıralamak
48 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
49 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
50 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
51 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
52 İç içe koşullu ifade
53 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
54 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
55 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
56 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
57 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
58 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
59 Excel'de Sayıları Düzeltme
60 En küçük 5 değerin toplamını almak
61 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
62 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
63
64 Şarta bağlı en küçük değer
65 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
66 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
67 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
68 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
69 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
70 x y grafik oluşturma
71 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
72 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
73 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
74 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
75 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
76  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
77 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
78 End tuşunun Kullanımı
79 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
80 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
81 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
82 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
83 Özel Liste Belirleme
84 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
85 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
86 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
87 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
88 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
89 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
90 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
91 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
92 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
93 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
94 Excel temaları, biçim şablonları
95 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
96 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
97 Belge Denetleme
98 Grafik Oluşturma
99 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
100 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
101 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
102 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
103 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
104 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
105 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
106 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
107 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
108 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
109 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
110 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
111 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
112 Biçimlendirmeleri Kopyalama
113 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
114 Cari hesap takibi
115 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
116 Ve (AND) işlevini kullanmak
117 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
118 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
119 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
120 Değer Kümesi İsimlendirme
121 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
122 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
123 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
124 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
125 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
126 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
127 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
128 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
129 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
130 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
131 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
132 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
133 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
134 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
135 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
136 Dinamik Resim Ekleme
137 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
138 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
139 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
140 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
141 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
142 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
143 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
144 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
145 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
146 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
147 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
148 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
149 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
150 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
151 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
152 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
153 Verileri yatay şekilde sıralamak
154 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
155 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
156 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
157 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
158 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
159 Hücre içindeki değeri internette aratmak
160 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
161 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
162 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
163 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
164 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
165 Koşullu İfade
166 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
167 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
168 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
169 Arama İşlevlerini Kullanma
170 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
171 Hücre ekleme yöntemi
172 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
173 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
174 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
175 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
176 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
177 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
178 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
179 Eleman işlevi
180 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
181 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
182 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
183 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
184 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
185 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
186 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
187 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
188 Basit bir teklif formu oluşturma
189 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
190 Kopyalamada sağ buton kullanımı
191 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
192 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
193 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
194 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
195 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
196 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
197 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
198 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
199 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
200 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
201 Metin ve Tarih işlemleri
202 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
203 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
204 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
205 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
206 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
207 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
208 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
209 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
210 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
211 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
212 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
213 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
214 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
215 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
216 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
217 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
218 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
219 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
220 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
221 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
222 Pasta Grafik Oluşturma
223 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
224 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
225 Veri Sıralama - Data Sort
226 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
227 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
228 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
229 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
230 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
231 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
232 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
233 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
234 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
235 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
236 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
237 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
238 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
239 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
240 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
241 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
242 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
243 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
244 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
245 Yatayara (HLOOKUP) formülü
246 Özel Yapıştır (Paste special)
247 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
248 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
249 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
250 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
251 Metin dosyasından (text file) veri alma
252 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
253 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
254 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
255 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
256 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
257 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
258 İç içe Eğer (IF) kullanımı
259 Geniş Aralıkları seçmek
260 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
261 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
262 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
263 SUM komutları
264 Gantt Grafikleri Yaratma
265 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
266 Seçim arasına metinleri ortalama
267 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
268 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
269 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
270 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
271 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
272 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
273 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
274 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
275 Basit Hesaplama Yöntemi
276 Biçimlendirme Formül Kullanma
277 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
278 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
279 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
280 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
281 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
282 Pasta Grafiği Çizmek
283 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
284 Matematik Formülleri
285 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
286 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
287 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
288 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
289 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
290 Etopla işlevi kullanımı
291 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
292 Topla (SUM) Fonksiyonu
293 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
294 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
295 1 Saatlik ücreti hesaplamak
296 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
297 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
298 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
299 Ad tanımlama (Define name)
300 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
301 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
302 Bul ve Seç Komutu
303 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
304 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
305 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
306 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
307 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
308 Sağ buton ile filtreleme
309 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
310 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
311 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
312 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
313 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
314 İki Tarih Arasını Toplama
315 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
316 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
317 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
318 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
319 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
320 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
321 Verilere Filtre Uygulama
322 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
323 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
324 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
325 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
326 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
327 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
328 Grafik oluşturma
329 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
330 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
331 Excel'de Grafik Oluşturmak
332 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
333 Marshall Grafiği Oluşturmak
334 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
335 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
336 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
337 Eğer işlevi kullanımı
338 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
339 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
340 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
341 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
342 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
343 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
344 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
345 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
346 Sağdan (RIGHT) İşlevi
347 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
348 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
349 Excel'de en önemli kısayol tuşları
350 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
351 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
352 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
353 Sütun seçerek grafikler oluşturma
354 Eğer ve VE işlevleri
355 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
356 Access dosyasından veri Alma
357 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
358 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
359 Formül Denetleme
360 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
361 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
362 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
363 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
364 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
365 Veriler ile çalışma teknikleri
366 Yapıştırma Seçenekleri
367 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
368 En büyük 5 değerin toplamını almak
369 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
370 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
371 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
372 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
373 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
374 Dosyayı Şifreleme
375 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
376 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
377 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
378 Özel Liste Oluşturma
379 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
380 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
381 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
382 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
383 Çözücüyü Kullanmak (solver)
384 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
385 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
386 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
387 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
388 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
389 Veri Gruplandırma (Data group)
390 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
391 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
392 Yatayara Fonksiyonu
393 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
394 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
395 Sütunları Çarpıp Toplama
396 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
397 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
398 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
399 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
400 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
401 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
402 işaretlerinin kullanımı
403 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
404 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
405 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
406 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
407 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
408 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
409 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
410 Tablo oluşturma
411 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
412 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
413 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
414 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
415 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
416 Ad Tanımlama
417 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
418 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
419 Dizi Formüllerini Kullanma
420 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
421 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
422 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
423 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
424 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
425 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
426 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
427 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
428 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
429 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
430 Özel Listeleri Düzenleme
431 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
432 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
433 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
434 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
435 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
436 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
437 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
438 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
439 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
440 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
441 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
442 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
443 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
444 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
445 Grafik Oluşturma
446 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
447 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
448 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
449 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
450 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
451 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
452 Biçimlendirmeleri Kopyalama
453 Ve Fonksiyonu (AND)
454 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
455 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
456 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
457 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
458 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
459 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
460 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
461 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
462 Excel Dashboard Oluşturma
463 Sağ buton ile sıralama yapmak
464 Biçimleri Temizleme (Clear format)
465 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
466 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
467 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
468 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
469 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
470 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
471 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
472 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
473 Dokunma Modu ile Fare Modu
474 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
475 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
476 Makro Güvenliği
477 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
478 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
479 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
480 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
481 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
482 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
483 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
484 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
485 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
486 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
487 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
488 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
489 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
490 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
491 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
492 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
493 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
494 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
495 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
496 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
497 Kopyalamada sağ buton kullanımı
498 Makroları bir nesneye atama
499 Min ve Mak (MAX) formülleri
500 Özel Liste Oluşturmak
501 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
502 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
503 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
504 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
505 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
506 Metin içerisine formül yazma
507 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
508 Tarihlerle İşlem Yapmak
509 Dizi Formül Oluşturma
510 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
511 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
512 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
513 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
514 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
515 Satırlarını Silmenin Yolları
516 Tablolar ile çalışmak
517 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
518 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
519 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
520 x-y grafiği çizmek
521 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
522 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
523 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
524 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
525 Transpose ve Slicer Uygulamaları
526 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
527 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
528 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
529 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
530 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
531 Özel Yapıştır (Paste special)
532 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
533 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
534 İşletmenizin kasasını tutmak
535 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
536 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
537 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
538 Excel What if analizi
539 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
540 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
541 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
542 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
543 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
544 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
545 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
546 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
547 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
548 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
549 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
550 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
551 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
552 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
553 Makro kaydetme ve çalıştırma
554 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
555 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
556 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
557 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
558 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
559 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
560 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
561 YADA fonksiyonu (OR function)
562 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
563 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
564 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
565 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
566 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
567 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
568 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
569 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
570 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
571 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
572 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
573 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
574 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
575 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
576 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
577 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
578 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
579 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar


aaaaa