e

Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
2 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
3 Çözücüyü Kullanmak (solver)
4 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
5 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
6 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
7 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
8 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
9 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
10 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
11 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
12 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
13 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
14 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
15 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
16 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
17 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
18 Cari hesap takibi
19 Çalışma Sayfalarını Silmek
20
21 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
22 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
23 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
24 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
25 Toplam Alma Yöntemleri
26 Ve (AND) işlevini kullanmak
27 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
28 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
29 Tablolar ile çalışmak
30 Çalışma Kitabını Koruma
31 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
32 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
33 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
34 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
35 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
36 Verilere Filtre Uygulama
37 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
38 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
39 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
40 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
41 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
42 Sağ buton ile sıralama yapmak
43 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
44 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
45 Pasta Grafik Oluşturma
46 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
47 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
48 Ad Tanımlama
49 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
50 Eğer işlevi kullanımı
51 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
52 Arama İşlevlerini Kullanma
53 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
54 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
55 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
56 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
57 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
58 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
59 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
60 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
61 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
62 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
63 Dizi Formül Oluşturma
64 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
65 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
66 Seçim arasına metinleri ortalama
67 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
68 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
69 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
70 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
71 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
72 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
73 Hücre içindeki değeri internette aratmak
74 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
75 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
76 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
77 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
78 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
79 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
80 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
81 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
82 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
83 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
84 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
85 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
86 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
87 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
88 Özel Liste Oluşturmak
89 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
90 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
91 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
92 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
93 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
94 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
95 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
96 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
97 x-y grafiği çizmek
98 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
99 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
100 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
101 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
102 Excel ile eşek şakası
103 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
104 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
105 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
106 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
107 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
108 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
109 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
110 1 Saatlik ücreti hesaplamak
111 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
112 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
113 Geniş Aralıkları seçmek
114 Kopyalamada sağ buton kullanımı
115 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
116 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
117 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
118 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
119 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
120 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
121 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
122 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
123 Makro Güvenliği
124 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
125 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
126 Tarihlerle İşlem Yapmak
127 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
128 Sağdan (RIGHT) İşlevi
129 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
130 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
131 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
132 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
133 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
134 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
135 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
136 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
137 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
138 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
139 Biçimlendirmeleri Kopyalama
140 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
141 Verileri Sıralamak
142 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
143 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
144 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
145 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
146 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
147 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
148 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
149 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
150 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
151 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
152 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
153 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
154 Yatayara (HLOOKUP) formülü
155 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
156 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
157 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
158 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
159 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
160 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
161 Sütun seçerek grafikler oluşturma
162 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
163 Formül Denetleme
164 Grafik Oluşturma
165 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
166 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
167 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
168 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
169 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
170 Topla (SUM) Fonksiyonu
171 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
172 Basit Hesaplama Yöntemi
173 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
174 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
175 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
176 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
177 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
178 Özel Liste Belirleme
179 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
180 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
181 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
182 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
183 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
184 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
185 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
186 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
187 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
188 Yapıştırma Seçenekleri
189 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
190 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
191 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
192 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
193 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
194 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
195 Basit bir teklif formu oluşturma
196 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
197 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
198 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
199 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
200 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
201 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
202 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
203 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
204 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
205 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
206 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
207 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
208 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
209 Metin ve Tarih işlemleri
210 Transpose ve Slicer Uygulamaları
211 Değer Kümesi İsimlendirme
212 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
213 Biçimlendirmeleri Kopyalama
214 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
215 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
216 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
217 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
218 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
219 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
220 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
221 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
222 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
223 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
224 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
225 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
226 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
227 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
228 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
229 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
230 Biçimlendirme Formül Kullanma
231 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
232 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
233 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
234 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
235 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
236 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
237 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
238 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
239 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
240 SUM komutları
241 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
242 En büyük 5 değerin toplamını almak
243 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
244 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
245 Eleman işlevi
246 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
247 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
248 Hücre ekleme yöntemi
249 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
250 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
251 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
252 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
253 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
254 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
255 Excel'de en önemli kısayol tuşları
256 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
257 Excel Dashboard Oluşturma
258 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
259 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
260  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
261 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
262 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
263 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
264 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
265 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
266 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
267 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
268 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
269 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
270 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
271 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
272 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
273 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
274 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
275 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
276 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
277 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
278 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
279 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
280 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
281 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
282 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
283 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
284 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
285 İşletmenizin kasasını tutmak
286 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
287 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
288 Excel Veritabanı Fonksiyonları
289 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
290 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
291 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
292 Excel What if analizi
293 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
294 Verileri yatay şekilde sıralamak
295 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
296 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
297 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
298 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
299 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
300 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
301 Excel'de Sayıları Düzeltme
302 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
303 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
304 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
305 Marshall Grafiği Oluşturmak
306 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
307 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
308 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
309 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
310 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
311 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
312 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
313 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
314 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
315 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
316 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
317 Pasta Grafiği Çizmek
318 Dokunma Modu ile Fare Modu
319 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
320 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
321 Özel Yapıştır (Paste special)
322 Grafik oluşturma
323 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
324 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
325 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
326 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
327 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
328 Makroları bir nesneye atama
329 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
330 Matematik Formülleri
331 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
332 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
333 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
334 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
335 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
336 Dizi Formüllerini Kullanma
337 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
338 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
339 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
340 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
341 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
342 Yatayara Fonksiyonu
343 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
344 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
345 x y grafik oluşturma
346 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
347 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
348 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
349 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
350 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
351 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
352 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
353 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
354 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
355 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
356 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
357 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
358 işaretlerinin kullanımı
359 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
360 Excel'de Grafik Oluşturmak
361 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
362 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
363 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
364 En küçük 5 değerin toplamını almak
365 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
366 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
367 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
368 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
369 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
370 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
371 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
372 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
373 Kopyalamada sağ buton kullanımı
374 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
375 Grafik Oluşturma
376 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
377 İç içe Eğer (IF) kullanımı
378 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
379 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
380 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
381 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
382 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
383 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
384 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
385 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
386 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
387 Etopla işlevi kullanımı
388 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
389 İç içe koşullu ifade
390 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
391 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
392 Veri Gruplandırma (Data group)
393 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
394 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
395 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
396 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
397 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
398 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
399 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
400 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
401 Dinamik Resim Ekleme
402 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
403 End tuşunun Kullanımı
404 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
405 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
406 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
407 Sağ buton ile filtreleme
408 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
409 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
410 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
411 Şarta bağlı en küçük değer
412 Veriler ile çalışma teknikleri
413 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
414 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
415 Gantt Grafikleri Yaratma
416 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
417 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
418 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
419 YADA fonksiyonu (OR function)
420 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
421 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
422 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
423 Sayfa Numarası Eklemek
424 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
425 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
426 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
427 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
428 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
429 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
430 Tablo oluşturma
431 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
432 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
433 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
434 Sütunları Çarpıp Toplama
435 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
436 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
437 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
438 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
439 Kamera Kullanımı
440 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
441 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
442 Belge Denetleme
443 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
444 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
445 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
446 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
447 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
448 Veri Sıralama - Data Sort
449 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
450 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
451 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
452 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
453 Bul ve Seç Komutu
454 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
455 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
456 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
457 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
458 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
459 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
460 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
461 Toplu Veri Düzenleme
462 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
463 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
464 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
465 Eğer ve VE işlevleri
466 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
467 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
468 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
469 Min ve Mak (MAX) formülleri
470 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
471 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
472 Satırlarını Silmenin Yolları
473 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
474 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
475 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
476 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
477 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
478 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
479 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
480 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
481 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
482 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
483 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
484 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
485 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
486 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
487 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
488 Özel Liste Oluşturma
489 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
490 Excel temaları, biçim şablonları
491 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
492 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
493 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
494 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
495 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
496 İki Tarih Arasını Toplama
497 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
498 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
499 Özel Yapıştır (Paste special)
500 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
501 Ve Fonksiyonu (AND)
502 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
503 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
504 Access dosyasından veri Alma
505 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
506 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
507 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
508 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
509 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
510 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
511 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
512 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
513 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
514 Metin içerisine formül yazma
515 Ad tanımlama (Define name)
516 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
517 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
518 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
519 Makro kaydetme ve çalıştırma
520 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
521 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
522 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
523 Koşullu İfade
524 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
525 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
526 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
527 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
528 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
529 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
530 Dosyayı Şifreleme
531 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
532 Sayfa arkaplanına resim ekleme
533 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
534 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
535 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
536 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
537 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
538 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
539 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
540 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
541 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
542 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
543 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
544 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
545 En küçük 5 değerin toplamını almak
546 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
547 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
548 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
549 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
550 Özel Listeleri Düzenleme
551 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
552 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
553 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
554 Biçimleri Temizleme (Clear format)
555 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
556 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
557 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
558 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
559 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
560 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
561 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
562 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
563 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
564 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
565 Metin dosyasından (text file) veri alma
566 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
567 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
568 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
569 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
570 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
571 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
572 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
573 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
574 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
575 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
576 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
577 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
578 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
579 Biçimlendirmeyi parametrik yapma


aaaaa