e

Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
2 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
3 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
4
5 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
6 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
7 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
8 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
9 Toplu Veri Düzenleme
10 Gantt Grafikleri Yaratma
11 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
12 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
13 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
14 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
15 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
16 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
17 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
18 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
19 Kamera Kullanımı
20 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
21 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
22 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
23 Eleman işlevi
24 Özel Listeleri Düzenleme
25 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
26 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
27 Veri Gruplandırma (Data group)
28 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
29 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
30 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
31 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
32 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
33 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
34 Makroları bir nesneye atama
35 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
36 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
37 Özel Yapıştır (Paste special)
38 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
39 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
40 Verileri yatay şekilde sıralamak
41 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
42 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
43 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
44 Dizi Formüllerini Kullanma
45 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
46 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
47 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
48 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
49 İç içe Eğer (IF) kullanımı
50 Biçimlendirmeleri Kopyalama
51 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
52 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
53 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
54 Excel Dashboard Oluşturma
55 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
56 Ad tanımlama (Define name)
57 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
58 Koşullu İfade
59 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
60 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
61 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
62 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
63 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
64 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
65 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
66 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
67 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
68 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
69 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
70 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
71 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
72 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
73 işaretlerinin kullanımı
74 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
75 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
76 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
77 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
78 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
79 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
80 Excel ile eşek şakası
81 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
82 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
83 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
84 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
85 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
86 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
87 Arama İşlevlerini Kullanma
88 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
89 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
90 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
91 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
92 Basit Hesaplama Yöntemi
93 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
94 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
95 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
96 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
97 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
98 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
99 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
100 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
101 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
102 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
103 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
104 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
105 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
106 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
107 SUM komutları
108 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
109 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
110 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
111 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
112 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
113 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
114 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
115 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
116 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
117 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
118 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
119 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
120 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
121 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
122 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
123 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
124 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
125 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
126 Metin dosyasından (text file) veri alma
127 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
128 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
129 Excel'de Sayıları Düzeltme
130 Tarihlerle İşlem Yapmak
131 Dosyayı Şifreleme
132 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
133 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
134 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
135 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
136 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
137 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
138 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
139 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
140 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
141 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
142 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
143 Çözücüyü Kullanmak (solver)
144 Sütunları Çarpıp Toplama
145 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
146 Özel Liste Oluşturmak
147 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
148 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
149 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
150 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
151 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
152 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
153 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
154 En büyük 5 değerin toplamını almak
155 Yatayara (HLOOKUP) formülü
156 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
157 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
158 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
159 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
160 Sayfa arkaplanına resim ekleme
161 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
162 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
163 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
164 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
165 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
166 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
167 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
168 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
169 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
170 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
171 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
172 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
173 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
174 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
175 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
176 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
177 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
178 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
179 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
180 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
181 Biçimlendirmeleri Kopyalama
182 Bul ve Seç Komutu
183 1 Saatlik ücreti hesaplamak
184 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
185 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
186 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
187 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
188 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
189 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
190 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
191 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
192 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
193 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
194 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
195 x y grafik oluşturma
196 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
197 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
198 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
199 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
200 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
201 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
202 Yapıştırma Seçenekleri
203 En küçük 5 değerin toplamını almak
204 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
205 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
206 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
207 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
208 Min ve Mak (MAX) formülleri
209 End tuşunun Kullanımı
210 Değer Kümesi İsimlendirme
211 Makro Güvenliği
212 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
213 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
214  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
215 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
216 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
217 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
218 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
219 Ve (AND) işlevini kullanmak
220 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
221 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
222 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
223 İşletmenizin kasasını tutmak
224 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
225 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
226 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
227 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
228 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
229 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
230 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
231 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
232 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
233 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
234 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
235 Basit bir teklif formu oluşturma
236 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
237 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
238 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
239 Eğer ve VE işlevleri
240 Özel Liste Belirleme
241 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
242 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
243 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
244 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
245 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
246 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
247 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
248 Özel Yapıştır (Paste special)
249 Dinamik Resim Ekleme
250 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
251 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
252 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
253 Excel What if analizi
254 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
255 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
256 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
257 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
258 Kopyalamada sağ buton kullanımı
259 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
260 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
261 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
262 Makro kaydetme ve çalıştırma
263 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
264 Çalışma Sayfalarını Silmek
265 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
266 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
267 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
268 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
269 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
270 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
271 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
272 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
273 Sağdan (RIGHT) İşlevi
274 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
275 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
276 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
277 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
278 Kopyalamada sağ buton kullanımı
279 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
280 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
281 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
282 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
283 Excel temaları, biçim şablonları
284 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
285 Geniş Aralıkları seçmek
286 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
287 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
288 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
289 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
290 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
291 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
292 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
293 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
294 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
295 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
296 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
297 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
298 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
299 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
300 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
301 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
302 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
303 Seçim arasına metinleri ortalama
304 İç içe koşullu ifade
305 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
306 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
307 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
308 Grafik oluşturma
309 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
310 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
311 Sütun seçerek grafikler oluşturma
312 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
313 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
314 Eğer işlevi kullanımı
315 İki Tarih Arasını Toplama
316 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
317 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
318 Veri Sıralama - Data Sort
319 Etopla işlevi kullanımı
320 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
321 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
322 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
323 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
324 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
325 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
326 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
327 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
328 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
329 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
330 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
331 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
332 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
333 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
334 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
335 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
336 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
337 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
338 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
339 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
340 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
341 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
342 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
343 Sağ buton ile filtreleme
344 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
345 Biçimleri Temizleme (Clear format)
346 Pasta Grafik Oluşturma
347 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
348 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
349 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
350 En küçük 5 değerin toplamını almak
351 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
352 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
353 x-y grafiği çizmek
354 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
355 Ve Fonksiyonu (AND)
356 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
357 Özel Liste Oluşturma
358 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
359 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
360 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
361 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
362 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
363 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
364 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
365 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
366 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
367 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
368 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
369 Belge Denetleme
370 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
371 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
372 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
373 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
374 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
375 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
376 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
377 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
378 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
379 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
380 Pasta Grafiği Çizmek
381 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
382 Verileri Sıralamak
383 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
384 YADA fonksiyonu (OR function)
385 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
386 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
387 Şarta bağlı en küçük değer
388 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
389 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
390 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
391 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
392 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
393 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
394 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
395 Marshall Grafiği Oluşturmak
396 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
397 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
398 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
399 Toplam Alma Yöntemleri
400 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
401 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
402 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
403 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
404 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
405 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
406 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
407 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
408 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
409 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
410 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
411 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
412 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
413 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
414 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
415 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
416 Cari hesap takibi
417 Verilere Filtre Uygulama
418 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
419 Transpose ve Slicer Uygulamaları
420 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
421 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
422 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
423 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
424 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
425 Matematik Formülleri
426 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
427 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
428 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
429 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
430 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
431 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
432 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
433 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
434 Tablolar ile çalışmak
435 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
436 Formül Denetleme
437 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
438 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
439 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
440 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
441 Topla (SUM) Fonksiyonu
442 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
443 Metin ve Tarih işlemleri
444 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
445 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
446 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
447 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
448 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
449 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
450 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
451 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
452 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
453 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
454 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
455 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
456 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
457 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
458 Dokunma Modu ile Fare Modu
459 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
460 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
461 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
462 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
463 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
464 Sayfa Numarası Eklemek
465 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
466 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
467 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
468 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
469 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
470 Hücre içindeki değeri internette aratmak
471 Metin içerisine formül yazma
472 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
473 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
474 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
475 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
476 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
477 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
478 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
479 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
480 Grafik Oluşturma
481 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
482 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
483 Çalışma Kitabını Koruma
484 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
485 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
486 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
487 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
488 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
489 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
490 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
491 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
492 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
493 Biçimlendirme Formül Kullanma
494 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
495 Access dosyasından veri Alma
496 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
497 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
498 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
499 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
500 Dizi Formül Oluşturma
501 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
502 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
503 Tablo oluşturma
504 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
505 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
506 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
507 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
508 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
509 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
510 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
511 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
512 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
513 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
514 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
515 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
516 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
517 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
518 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
519 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
520 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
521 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
522 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
523 Excel'de Grafik Oluşturmak
524 Veriler ile çalışma teknikleri
525 Hücre ekleme yöntemi
526 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
527 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
528 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
529 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
530 Grafik Oluşturma
531 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
532 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
533 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
534 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
535 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
536 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
537 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
538 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
539 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
540 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
541 Satırlarını Silmenin Yolları
542 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
543 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
544 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
545 Sağ buton ile sıralama yapmak
546 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
547 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
548 Ad Tanımlama
549 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
550 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
551 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
552 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
553 Yatayara Fonksiyonu
554 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
555 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
556 Excel Veritabanı Fonksiyonları
557 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
558 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
559 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
560 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
561 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
562 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
563 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
564 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
565 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
566 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
567 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
568 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
569 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
570 Excel'de en önemli kısayol tuşları
571 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
572 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
573 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
574 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
575 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
576 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
577 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
578 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
579 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme


aaaaa