Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
2 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
3 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
4 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
5 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
6 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
7 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
8 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
9 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
10 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
11 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
12 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
13 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
14 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
15 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
16 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
17 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
18 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
19 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
20 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
21 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
22 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
23 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
24 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
25 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
26 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
27 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
28 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
29 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
30 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
31 Verilere Filtre Uygulama
32 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
33 İşletmenizin kasasını tutmak
34 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
35 Biçimlendirme Formül Kullanma
36 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
37 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
38 Yatayara Fonksiyonu
39 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
40 Excel ile eşek şakası
41 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
42 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
43 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
44 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
45 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
46 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
47 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
48 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
49 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
50 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
51 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
52 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
53 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
54 Transpose ve Slicer Uygulamaları
55 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
56 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
57 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
58 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
59 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
60 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
61 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
62 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
63 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
64 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
65 Kopyalamada sağ buton kullanımı
66 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
67 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
68 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
69 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
70 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
71 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
72 Basit Hesaplama Yöntemi
73 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
74 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
75 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
76 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
77 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
78 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
79 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
80 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
81 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
82 İç içe koşullu ifade
83 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
84 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
85 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
86 Tablolar ile çalışmak
87 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
88 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
89 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
90 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
91 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
92 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
93 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
94 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
95 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
96 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
97 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
98 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
99 Veri Sıralama - Data Sort
100 Dinamik Resim Ekleme
101 Metin ve Tarih işlemleri
102 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
103 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
104 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
105 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
106 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
107 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
108 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
109 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
110 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
111 SUM komutları
112 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
113 Grafik Oluşturma
114 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
115 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
116 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
117 Özel Liste Belirleme
118 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
119 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
120 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
121 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
122 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
123 Grafik oluşturma
124 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
125 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
126 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
127 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
128 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
129 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
130 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
131 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
132 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
133 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
134 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
135 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
136 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
137 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
138 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
139 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
140 Dizi Formüllerini Kullanma
141 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
142 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
143 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
144 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
145 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
146 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
147 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
148 Değer Kümesi İsimlendirme
149 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
150 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
151 Tarihlerle İşlem Yapmak
152 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
153 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
154 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
155 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
156 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
157 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
158 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
159 Gantt Grafikleri Yaratma
160 işaretlerinin kullanımı
161 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
162 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
163 Kamera Kullanımı
164 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
165 Veriler ile çalışma teknikleri
166 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
167 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
168 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
169 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
170 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
171 Verileri yatay şekilde sıralamak
172 Sağ buton ile sıralama yapmak
173 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
174 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
175 Makroları bir nesneye atama
176 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
177 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
178 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
179 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
180 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
181 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
182 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
183 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
184 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
185 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
186 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
187 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
188 En küçük 5 değerin toplamını almak
189 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
190 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
191 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
192 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
193 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
194 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
195 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
196 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
197 Koşullu İfade
198 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
199 Excel What if analizi
200 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
201 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
202 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
203 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
204 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
205 Toplam Alma Yöntemleri
206 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
207 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
208 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
209 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
210 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
211 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
212 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
213 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
214 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
215  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
216 Excel'de Sayıları Düzeltme
217 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
218 Ve Fonksiyonu (AND)
219 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
220 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
221 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
222 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
223 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
224 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
225 Arama İşlevlerini Kullanma
226 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
227 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
228 Excel Veritabanı Fonksiyonları
229 x y grafik oluşturma
230 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
231 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
232 İki Tarih Arasını Toplama
233 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
234 En küçük 5 değerin toplamını almak
235 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
236 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
237 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
238 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
239 Eğer ve VE işlevleri
240 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
241 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
242 Geniş Aralıkları seçmek
243 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
244 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
245 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
246 Matematik Formülleri
247 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
248 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
249 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
250 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
251 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
252 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
253 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
254 Verileri Sıralamak
255 Metin dosyasından (text file) veri alma
256 Toplu Veri Düzenleme
257 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
258 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
259 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
260 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
261 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
262 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
263 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
264 Belge Denetleme
265 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
266 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
267 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
268 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
269 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
270 Eleman işlevi
271 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
272 Seçim arasına metinleri ortalama
273 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
274 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
275 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
276 Sağdan (RIGHT) İşlevi
277 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
278 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
279 Access dosyasından veri Alma
280 Sayfa arkaplanına resim ekleme
281 Biçimleri Temizleme (Clear format)
282 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
283 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
284 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
285 Min ve Mak (MAX) formülleri
286 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
287 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
288 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
289 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
290 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
291 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
292 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
293 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
294 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
295 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
296 Makro kaydetme ve çalıştırma
297 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
298 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
299 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
300 Tablo oluşturma
301 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
302 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
303 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
304 En büyük 5 değerin toplamını almak
305 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
306 1 Saatlik ücreti hesaplamak
307 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
308 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
309 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
310 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
311 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
312 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
313 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
314 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
315 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
316 Hücre ekleme yöntemi
317 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
318 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
319 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
320 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
321 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
322 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
323 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
324 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
325 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
326 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
327 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
328 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
329 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
330 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
331 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
332 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
333 Özel Listeleri Düzenleme
334 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
335 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
336 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
337 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
338 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
339 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
340 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
341 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
342 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
343 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
344 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
345 Yatayara (HLOOKUP) formülü
346 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
347 Veri Gruplandırma (Data group)
348 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
349 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
350 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
351 Excel'de en önemli kısayol tuşları
352 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
353 Biçimlendirmeleri Kopyalama
354 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
355 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
356 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
357 Çalışma Sayfalarını Silmek
358 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
359 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
360 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
361 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
362 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
363 Dizi Formül Oluşturma
364 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
365 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
366 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
367 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
368 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
369 Satırlarını Silmenin Yolları
370 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
371 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
372 Kopyalamada sağ buton kullanımı
373 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
374 x-y grafiği çizmek
375 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
376 Çözücüyü Kullanmak (solver)
377 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
378 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
379 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
380 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
381 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
382 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
383 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
384 Formül Denetleme
385 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
386 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
387 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
388 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
389 Ad Tanımlama
390 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
391 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
392 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
393 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
394 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
395 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
396 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
397 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
398 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
399 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
400 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
401 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
402 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
403 Excel temaları, biçim şablonları
404 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
405 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
406 Bul ve Seç Komutu
407 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
408 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
409 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
410 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
411 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
412 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
413 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
414 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
415 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
416 Eğer işlevi kullanımı
417 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
418 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
419 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
420 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
421 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
422 Sayfa Numarası Eklemek
423 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
424 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
425 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
426 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
427 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
428 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
429 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
430 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
431 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
432 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
433 Excel Dashboard Oluşturma
434 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
435 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
436 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
437 Biçimlendirmeleri Kopyalama
438 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
439 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
440 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
441 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
442 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
443 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
444 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
445 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
446 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
447 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
448 Şarta bağlı en küçük değer
449 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
450 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
451 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
452 Pasta Grafiği Çizmek
453 Marshall Grafiği Oluşturmak
454 Grafik Oluşturma
455 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
456 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
457 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
458 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
459 Basit bir teklif formu oluşturma
460 Hücre içindeki değeri internette aratmak
461 Pasta Grafik Oluşturma
462 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
463 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
464 YADA fonksiyonu (OR function)
465 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
466 Etopla işlevi kullanımı
467 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
468 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
469 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
470 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
471 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
472 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
473 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
474 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
475 İç içe Eğer (IF) kullanımı
476 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
477 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
478 Özel Yapıştır (Paste special)
479 Excel'de Grafik Oluşturmak
480 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
481 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
482 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
483 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
484 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
485 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
486 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
487 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
488 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
489 Dokunma Modu ile Fare Modu
490 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
491 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
492 Yapıştırma Seçenekleri
493 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
494 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
495 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
496 Özel Liste Oluşturma
497 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
498 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
499 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
500 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
501 Sütun seçerek grafikler oluşturma
502 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
503 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
504 Özel Yapıştır (Paste special)
505 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
506 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
507 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
508 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
509 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
510 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
511 Sağ buton ile filtreleme
512 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
513 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
514 Ad tanımlama (Define name)
515 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
516 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
517 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
518 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
519 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
520 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
521 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
522 End tuşunun Kullanımı
523 Çalışma Kitabını Koruma
524 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
525 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
526 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
527 Sütunları Çarpıp Toplama
528 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
529 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
530 Makro Güvenliği
531 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
532 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
533 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
534 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
535 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
536 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
537 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
538 Metin içerisine formül yazma
539 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
540 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
541 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
542 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
543 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
544 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
545 Ve (AND) işlevini kullanmak
546 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
547 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
548 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
549 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
550
551 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
552 Dosyayı Şifreleme
553 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
554 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
555 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
556 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
557 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
558 Cari hesap takibi
559 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
560 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
561 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
562 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
563 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
564 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
565 Özel Liste Oluşturmak
566 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
567 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
568 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
569 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
570 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
571 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
572 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
573 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
574 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
575 Topla (SUM) Fonksiyonu
576 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
577 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
578 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
579 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme


aaaaa