Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Çözücüyü Kullanmak (solver)
2 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
3 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
4 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
5 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
6 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
7 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
8 Dizi Formüllerini Kullanma
9 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
10 Cari hesap takibi
11 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
12 Sayfa Numarası Eklemek
13 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
14 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
15 Satırlarını Silmenin Yolları
16 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
17 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
18 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
19 Hücre içindeki değeri internette aratmak
20 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
21 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
22 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
23 En küçük 5 değerin toplamını almak
24 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
25 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
26 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
27 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
28 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
29 Veri Gruplandırma (Data group)
30 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
31 x y grafik oluşturma
32 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
33 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
34 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
35 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
36 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
37 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
38 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
39 Grafik Oluşturma
40 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
41 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
42 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
43 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
44 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
45 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
46 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
47 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
48 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
49 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
50 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
51 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
52 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
53 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
54 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
55 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
56 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
57 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
58 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
59 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
60 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
61 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
62 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
63 Veri Sıralama - Data Sort
64 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
65 Kamera Kullanımı
66 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
67 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
68 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
69 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
70 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
71 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
72 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
73 İç içe Eğer (IF) kullanımı
74 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
75 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
76 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
77 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
78 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
79 Eleman işlevi
80 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
81 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
82 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
83 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
84 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
85 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
86 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
87 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
88 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
89 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
90 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
91 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
92 Değer Kümesi İsimlendirme
93 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
94 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
95 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
96 Eğer ve VE işlevleri
97 Verilere Filtre Uygulama
98 Excel'de Sayıları Düzeltme
99 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
100 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
101 Excel Veritabanı Fonksiyonları
102 Eğer işlevi kullanımı
103 Excel'de en önemli kısayol tuşları
104 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
105 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
106 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
107 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
108 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
109 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
110 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
111 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
112 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
113 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
114 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
115 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
116 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
117 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
118 End tuşunun Kullanımı
119 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
120 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
121 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
122 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
123 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
124 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
125 Belge Denetleme
126 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
127 Sağdan (RIGHT) İşlevi
128 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
129 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
130 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
131 işaretlerinin kullanımı
132 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
133 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
134 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
135 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
136 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
137 En küçük 5 değerin toplamını almak
138 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
139 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
140 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
141 Excel temaları, biçim şablonları
142 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
143 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
144 Makroları bir nesneye atama
145 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
146 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
147 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
148 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
149 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
150 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
151 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
152 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
153 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
154 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
155 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
156 Makro kaydetme ve çalıştırma
157 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
158 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
159 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
160 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
161 Access dosyasından veri Alma
162 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
163 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
164 Pasta Grafiği Çizmek
165 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
166 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
167 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
168 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
169 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
170 Özel Yapıştır (Paste special)
171 Ad tanımlama (Define name)
172 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
173 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
174 Min ve Mak (MAX) formülleri
175 Dinamik Resim Ekleme
176 Gantt Grafikleri Yaratma
177 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
178 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
179 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
180 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
181 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
182 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
183 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
184 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
185 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
186 Şarta bağlı en küçük değer
187 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
188 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
189 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
190 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
191 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
192 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
193 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
194 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
195 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
196 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
197 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
198 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
199 Excel Dashboard Oluşturma
200 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
201 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
202 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
203 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
204 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
205 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
206 1 Saatlik ücreti hesaplamak
207 Tablo oluşturma
208 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
209 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
210 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
211 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
212 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
213 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
214 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
215 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
216 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
217 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
218 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
219 Basit Hesaplama Yöntemi
220 Özel Listeleri Düzenleme
221 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
222 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
223 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
224 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
225 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
226 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
227 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
228 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
229 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
230 Excel'de Grafik Oluşturmak
231 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
232 Bul ve Seç Komutu
233 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
234 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
235 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
236 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
237 Metin ve Tarih işlemleri
238 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
239 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
240 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
241 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
242 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
243 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
244 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
245 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
246 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
247 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
248 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
249 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
250 Biçimleri Temizleme (Clear format)
251 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
252 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
253 x-y grafiği çizmek
254 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
255 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
256 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
257 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
258 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
259 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
260 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
261 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
262 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
263 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
264 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
265 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
266 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
267 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
268 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
269 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
270 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
271 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
272 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
273 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
274 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
275 Arama İşlevlerini Kullanma
276 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
277 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
278 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
279 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
280 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
281 Sütunları Çarpıp Toplama
282 Veriler ile çalışma teknikleri
283 Formül Denetleme
284 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
285 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
286 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
287 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
288 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
289 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
290 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
291 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
292 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
293 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
294 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
295 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
296 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
297 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
298 Seçim arasına metinleri ortalama
299 Özel Yapıştır (Paste special)
300 Kopyalamada sağ buton kullanımı
301 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
302 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
303 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
304 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
305 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
306 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
307 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
308 Grafik oluşturma
309 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
310 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
311 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
312 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
313 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
314 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
315 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
316 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
317 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
318 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
319 Özel Liste Oluşturma
320 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
321 Özel Liste Belirleme
322 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
323 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
324 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
325 Toplu Veri Düzenleme
326 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
327 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
328 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
329 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
330 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
331 Matematik Formülleri
332 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
333 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
334 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
335 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
336 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
337 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
338 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
339 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
340 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
341 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
342 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
343 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
344 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
345 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
346 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
347 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
348 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
349 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
350 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
351 Topla (SUM) Fonksiyonu
352 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
353 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
354 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
355 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
356 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
357 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
358 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
359 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
360 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
361 Sağ buton ile sıralama yapmak
362 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
363 En büyük 5 değerin toplamını almak
364 Yapıştırma Seçenekleri
365 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
366 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
367 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
368 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
369 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
370 İşletmenizin kasasını tutmak
371 Biçimlendirmeleri Kopyalama
372 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
373 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
374 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
375 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
376 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
377 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
378 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
379 Kopyalamada sağ buton kullanımı
380 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
381 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
382 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
383 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
384 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
385 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
386 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
387 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
388 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
389 Dizi Formül Oluşturma
390 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
391 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
392 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
393 Pasta Grafik Oluşturma
394 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
395 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
396 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
397 Toplam Alma Yöntemleri
398 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
399 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
400 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
401 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
402 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
403 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
404 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
405 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
406 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
407 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
408 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
409 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
410 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
411 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
412 Metin içerisine formül yazma
413 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
414 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
415 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
416 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
417 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
418 Özel Liste Oluşturmak
419 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
420 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
421 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
422 Transpose ve Slicer Uygulamaları
423 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
424 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
425 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
426 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
427 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
428 Biçimlendirme Formül Kullanma
429 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
430 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
431 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
432 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
433 Verileri Sıralamak
434 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
435 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
436 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
437 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
438 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
439 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
440 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
441 Metin dosyasından (text file) veri alma
442 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
443 İki Tarih Arasını Toplama
444 Çalışma Kitabını Koruma
445 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
446 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
447 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
448 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
449 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
450 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
451 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
452 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
453 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
454 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
455 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
456 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
457 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
458 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
459 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
460 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
461 Dosyayı Şifreleme
462 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
463 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
464 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
465 Çalışma Sayfalarını Silmek
466 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
467 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
468 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
469 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
470 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
471 Marshall Grafiği Oluşturmak
472 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
473 Ve Fonksiyonu (AND)
474 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
475 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
476 Koşullu İfade
477 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
478 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
479 Etopla işlevi kullanımı
480 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
481  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
482 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
483 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
484 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
485 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
486 Sayfa arkaplanına resim ekleme
487 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
488 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
489 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
490 Sütun seçerek grafikler oluşturma
491 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
492 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
493 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
494 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
495 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
496 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
497 Ve (AND) işlevini kullanmak
498 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
499 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
500 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
501 Dokunma Modu ile Fare Modu
502 Ad Tanımlama
503 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
504 Grafik Oluşturma
505 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
506 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
507 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
508 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
509 Excel ile eşek şakası
510 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
511 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
512 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
513 Tarihlerle İşlem Yapmak
514 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
515 YADA fonksiyonu (OR function)
516 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
517 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
518 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
519 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
520 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
521 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
522
523 Hücre ekleme yöntemi
524 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
525 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
526 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
527 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
528 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
529 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
530 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
531 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
532 Tablolar ile çalışmak
533 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
534 İç içe koşullu ifade
535 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
536 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
537 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
538 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
539 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
540 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
541 Basit bir teklif formu oluşturma
542 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
543 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
544 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
545 Verileri yatay şekilde sıralamak
546 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
547 SUM komutları
548 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
549 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
550 Sağ buton ile filtreleme
551 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
552 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
553 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
554 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
555 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
556 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
557 Geniş Aralıkları seçmek
558 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
559 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
560 Makro Güvenliği
561 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
562 Yatayara Fonksiyonu
563 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
564 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
565 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
566 Yatayara (HLOOKUP) formülü
567 Excel What if analizi
568 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
569 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
570 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
571 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
572 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
573 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
574 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
575 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
576 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
577 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
578 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
579 Biçimlendirmeleri Kopyalama


aaaaa