Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
2 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
3 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
4 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
5 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
6 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
7 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
8 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
9 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
10 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
11 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
12 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
13 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
14 Tablo oluşturma
15 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
16 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
17 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
18 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
19 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
20 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
21 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
22 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
23 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
24 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
25 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
26 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
27 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
28 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
29 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
30 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
31 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
32 Verilere Filtre Uygulama
33 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
34 Formül Denetleme
35 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
36 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
37 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
38 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
39 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
40 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
41 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
42 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
43 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
44 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
45 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
46 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
47 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
48 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
49 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
50 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
51 Çalışma Kitabını Koruma
52 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
53 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
54 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
55 Ve Fonksiyonu (AND)
56 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
57 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
58 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
59 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
60 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
61 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
62 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
63 Özel Yapıştır (Paste special)
64 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
65 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
66 Özel Liste Belirleme
67 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
68 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
69 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
70 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
71 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
72 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
73 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
74 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
75 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
76 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
77 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
78 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
79 Etopla işlevi kullanımı
80 Hücre içindeki değeri internette aratmak
81 Yatayara (HLOOKUP) formülü
82 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
83 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
84 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
85 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
86 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
87 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
88 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
89 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
90 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
91 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
92 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
93 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
94 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
95 Geniş Aralıkları seçmek
96 Biçimlendirmeleri Kopyalama
97 Sağdan (RIGHT) İşlevi
98 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
99 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
100 Sayfa arkaplanına resim ekleme
101 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
102 Hücre ekleme yöntemi
103 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
104 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
105 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
106 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
107 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
108 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
109 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
110 Ad tanımlama (Define name)
111 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
112 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
113 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
114 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
115 Veriler ile çalışma teknikleri
116 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
117 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
118 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
119 Eğer ve VE işlevleri
120 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
121 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
122 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
123 Matematik Formülleri
124 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
125 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
126 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
127 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
128 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
129 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
130 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
131 Dizi Formüllerini Kullanma
132 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
133 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
134 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
135 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
136 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
137 Bul ve Seç Komutu
138 Sütunları Çarpıp Toplama
139 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
140 Koşullu İfade
141 Excel'de en önemli kısayol tuşları
142 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
143 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
144 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
145 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
146 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
147 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
148 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
149 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
150 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
151 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
152 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
153 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
154 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
155 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
156 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
157 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
158 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
159 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
160 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
161 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
162 işaretlerinin kullanımı
163 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
164 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
165 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
166 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
167 Kopyalamada sağ buton kullanımı
168 Excel'de Sayıları Düzeltme
169 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
170 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
171 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
172 Gantt Grafikleri Yaratma
173 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
174 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
175 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
176 Makroları bir nesneye atama
177 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
178 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
179 Excel'de Grafik Oluşturmak
180 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
181 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
182 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
183 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
184 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
185 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
186 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
187 Ve (AND) işlevini kullanmak
188 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
189 Verileri yatay şekilde sıralamak
190 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
191 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
192 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
193 Pasta Grafik Oluşturma
194 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
195 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
196 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
197 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
198 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
199 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
200 Biçimlendirmeleri Kopyalama
201 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
202 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
203 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
204 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
205 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
206 İşletmenizin kasasını tutmak
207 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
208 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
209 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
210 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
211 YADA fonksiyonu (OR function)
212 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
213 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
214 Tarihlerle İşlem Yapmak
215 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
216 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
217 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
218  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
219 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
220 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
221 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
222 Yapıştırma Seçenekleri
223 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
224 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
225 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
226 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
227 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
228 Metin dosyasından (text file) veri alma
229 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
230 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
231 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
232 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
233 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
234 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
235 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
236 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
237 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
238 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
239 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
240 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
241 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
242 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
243 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
244 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
245 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
246 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
247 Veri Sıralama - Data Sort
248 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
249 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
250 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
251 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
252 Satırlarını Silmenin Yolları
253 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
254 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
255 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
256 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
257 Marshall Grafiği Oluşturmak
258 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
259 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
260 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
261 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
262 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
263 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
264 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
265 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
266 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
267 Yatayara Fonksiyonu
268 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
269 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
270 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
271 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
272 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
273 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
274 Verileri Sıralamak
275 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
276 İç içe koşullu ifade
277 Kopyalamada sağ buton kullanımı
278 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
279 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
280 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
281 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
282 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
283 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
284 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
285 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
286 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
287 Dizi Formül Oluşturma
288 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
289 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
290 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
291 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
292 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
293 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
294 Ad Tanımlama
295 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
296 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
297 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
298 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
299 Makro kaydetme ve çalıştırma
300 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
301 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
302 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
303 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
304 Şarta bağlı en küçük değer
305 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
306 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
307 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
308 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
309 Özel Listeleri Düzenleme
310 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
311 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
312 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
313 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
314 Excel ile eşek şakası
315 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
316 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
317 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
318 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
319 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
320 Grafik Oluşturma
321 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
322 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
323 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
324 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
325 Sağ buton ile sıralama yapmak
326 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
327 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
328 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
329 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
330 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
331 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
332 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
333 Grafik Oluşturma
334 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
335 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
336 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
337 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
338 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
339 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
340 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
341 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
342 Sütun seçerek grafikler oluşturma
343 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
344 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
345 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
346 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
347 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
348 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
349 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
350 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
351 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
352 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
353 Basit Hesaplama Yöntemi
354 Topla (SUM) Fonksiyonu
355 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
356 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
357 1 Saatlik ücreti hesaplamak
358 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
359 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
360 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
361 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
362 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
363 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
364 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
365 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
366 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
367 En küçük 5 değerin toplamını almak
368 Toplu Veri Düzenleme
369 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
370 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
371 Min ve Mak (MAX) formülleri
372 Sağ buton ile filtreleme
373 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
374 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
375 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
376 Dosyayı Şifreleme
377 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
378 Cari hesap takibi
379 Özel Yapıştır (Paste special)
380 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
381 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
382 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
383 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
384 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
385 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
386 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
387 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
388 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
389 Çalışma Sayfalarını Silmek
390 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
391 Eleman işlevi
392 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
393 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
394 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
395 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
396 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
397 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
398 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
399 Veri Gruplandırma (Data group)
400 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
401 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
402 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
403 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
404 Eğer işlevi kullanımı
405 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
406 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
407 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
408 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
409 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
410 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
411 Biçimleri Temizleme (Clear format)
412 Excel Veritabanı Fonksiyonları
413 x y grafik oluşturma
414 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
415 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
416 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
417 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
418 Excel temaları, biçim şablonları
419 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
420 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
421 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
422 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
423 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
424 Değer Kümesi İsimlendirme
425 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
426 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
427 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
428 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
429 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
430 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
431 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
432 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
433 Özel Liste Oluşturma
434 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
435 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
436 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
437 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
438 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
439 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
440 Toplam Alma Yöntemleri
441 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
442 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
443 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
444
445 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
446 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
447 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
448 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
449 Dokunma Modu ile Fare Modu
450 SUM komutları
451 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
452 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
453 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
454 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
455 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
456 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
457 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
458 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
459 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
460 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
461 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
462 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
463 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
464 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
465 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
466 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
467 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
468 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
469 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
470 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
471 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
472 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
473 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
474 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
475 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
476 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
477 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
478 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
479 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
480 Kamera Kullanımı
481 Excel What if analizi
482 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
483 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
484 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
485 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
486 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
487 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
488 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
489 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
490 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
491 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
492 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
493 Biçimlendirme Formül Kullanma
494 Arama İşlevlerini Kullanma
495 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
496 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
497 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
498 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
499 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
500 Transpose ve Slicer Uygulamaları
501 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
502 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
503 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
504 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
505 Özel Liste Oluşturmak
506 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
507 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
508 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
509 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
510 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
511 İç içe Eğer (IF) kullanımı
512 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
513 Basit bir teklif formu oluşturma
514 Makro Güvenliği
515 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
516 Seçim arasına metinleri ortalama
517 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
518 Çözücüyü Kullanmak (solver)
519 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
520 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
521 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
522 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
523 En büyük 5 değerin toplamını almak
524 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
525 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
526 Pasta Grafiği Çizmek
527 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
528 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
529 Grafik oluşturma
530 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
531 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
532 Metin ve Tarih işlemleri
533 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
534 Access dosyasından veri Alma
535 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
536 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
537 Belge Denetleme
538 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
539 x-y grafiği çizmek
540 End tuşunun Kullanımı
541 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
542 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
543 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
544 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
545 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
546 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
547 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
548 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
549 Dinamik Resim Ekleme
550 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
551 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
552 Metin içerisine formül yazma
553 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
554 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
555 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
556 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
557 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
558 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
559 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
560 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
561 İki Tarih Arasını Toplama
562 En küçük 5 değerin toplamını almak
563 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
564 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
565 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
566 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
567 Tablolar ile çalışmak
568 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
569 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
570 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
571 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
572 Sayfa Numarası Eklemek
573 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
574 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
575 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
576 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
577 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
578 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
579 Excel Dashboard Oluşturma


aaaaa