Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
2 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
3 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
4 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
5 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
6 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
7 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
8 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
9 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
10 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
11 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
12 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
13 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
14 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
15 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
16 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
17 Koşullu İfade
18 Toplam Alma Yöntemleri
19 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
20 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
21 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
22 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
23 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
24 Biçimlendirmeleri Kopyalama
25 Pasta Grafik Oluşturma
26 Topla (SUM) Fonksiyonu
27 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
28 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
29 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
30 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
31 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
32 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
33
34 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
35 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
36 Grafik Oluşturma
37 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
38 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
39 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
40 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
41 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
42 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
43 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
44 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
45 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
46 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
47 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
48 Pasta Grafiği Çizmek
49 Excel ile eşek şakası
50 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
51 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
52 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
53 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
54 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
55 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
56 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
57 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
58 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
59 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
60 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
61 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
62 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
63 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
64 Dokunma Modu ile Fare Modu
65 Veri Sıralama - Data Sort
66 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
67 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
68 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
69 Çözücüyü Kullanmak (solver)
70 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
71 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
72 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
73 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
74 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
75 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
76 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
77 Verilere Filtre Uygulama
78 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
79 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
80 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
81 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
82 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
83 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
84 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
85 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
86 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
87 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
88 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
89 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
90 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
91 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
92 Yapıştırma Seçenekleri
93 Ve (AND) işlevini kullanmak
94 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
95 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
96 Makroları bir nesneye atama
97 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
98 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
99 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
100 Biçimlendirme Formül Kullanma
101 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
102 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
103 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
104 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
105 Marshall Grafiği Oluşturmak
106 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
107 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
108 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
109 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
110 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
111 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
112 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
113 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
114 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
115 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
116 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
117 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
118 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
119 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
120 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
121 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
122 Eğer ve VE işlevleri
123 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
124 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
125 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
126 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
127 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
128 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
129 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
130 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
131 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
132 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
133 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
134 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
135 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
136 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
137 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
138 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
139 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
140 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
141 Biçimleri Temizleme (Clear format)
142 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
143 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
144 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
145 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
146 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
147 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
148 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
149 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
150 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
151 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
152 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
153 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
154 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
155 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
156 Excel'de en önemli kısayol tuşları
157 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
158 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
159 En küçük 5 değerin toplamını almak
160 Ad Tanımlama
161 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
162 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
163 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
164 Veriler ile çalışma teknikleri
165 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
166 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
167 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
168 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
169 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
170 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
171 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
172 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
173 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
174 Sağdan (RIGHT) İşlevi
175 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
176 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
177 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
178 Eleman işlevi
179 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
180 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
181 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
182 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
183 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
184 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
185 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
186 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
187 Verileri Sıralamak
188 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
189 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
190 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
191 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
192 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
193 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
194 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
195 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
196 Değer Kümesi İsimlendirme
197 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
198 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
199 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
200 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
201 Excel What if analizi
202 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
203 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
204 Gantt Grafikleri Yaratma
205 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
206 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
207 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
208 Seçim arasına metinleri ortalama
209 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
210 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
211 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
212 Toplu Veri Düzenleme
213 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
214 Access dosyasından veri Alma
215 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
216 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
217 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
218 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
219 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
220 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
221 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
222 Metin ve Tarih işlemleri
223 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
224 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
225 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
226 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
227 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
228 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
229 Formül Denetleme
230 Metin içerisine formül yazma
231 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
232 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
233 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
234 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
235 Sütunları Çarpıp Toplama
236 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
237 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
238 Sütun seçerek grafikler oluşturma
239 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
240 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
241 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
242 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
243 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
244 Şarta bağlı en küçük değer
245 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
246 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
247 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
248 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
249 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
250 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
251 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
252 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
253 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
254 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
255 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
256 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
257 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
258 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
259 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
260 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
261 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
262 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
263 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
264 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
265 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
266 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
267 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
268 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
269 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
270 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
271 Belge Denetleme
272 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
273 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
274 En küçük 5 değerin toplamını almak
275 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
276 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
277 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
278 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
279 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
280 Excel'de Grafik Oluşturmak
281 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
282 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
283 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
284 Satırlarını Silmenin Yolları
285 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
286 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
287 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
288 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
289 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
290 Özel Yapıştır (Paste special)
291 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
292 Tablo oluşturma
293 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
294 Dosyayı Şifreleme
295 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
296 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
297 İki Tarih Arasını Toplama
298 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
299 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
300 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
301 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
302 Cari hesap takibi
303 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
304 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
305 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
306 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
307 YADA fonksiyonu (OR function)
308 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
309 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
310 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
311 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
312 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
313 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
314 İç içe koşullu ifade
315 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
316 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
317 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
318 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
319 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
320 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
321 Tarihlerle İşlem Yapmak
322 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
323 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
324 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
325 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
326 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
327 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
328 Bul ve Seç Komutu
329 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
330 Matematik Formülleri
331 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
332 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
333 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
334 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
335 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
336 Özel Listeleri Düzenleme
337 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
338 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
339 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
340 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
341 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
342 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
343 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
344 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
345 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
346 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
347 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
348 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
349 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
350 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
351 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
352 Tablolar ile çalışmak
353 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
354 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
355 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
356 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
357 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
358 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
359 x-y grafiği çizmek
360 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
361 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
362 İç içe Eğer (IF) kullanımı
363 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
364 Hücre ekleme yöntemi
365 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
366 işaretlerinin kullanımı
367 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
368 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
369 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
370 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
371 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
372 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
373 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
374 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
375 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
376 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
377 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
378 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
379 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
380 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
381 İşletmenizin kasasını tutmak
382 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
383 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
384 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
385 Veri Gruplandırma (Data group)
386 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
387 Kopyalamada sağ buton kullanımı
388 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
389 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
390 Eğer işlevi kullanımı
391 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
392 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
393 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
394 Geniş Aralıkları seçmek
395 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
396 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
397 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
398 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
399 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
400 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
401 Grafik Oluşturma
402 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
403 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
404 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
405 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
406 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
407 Hücre içindeki değeri internette aratmak
408 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
409 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
410 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
411 1 Saatlik ücreti hesaplamak
412 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
413 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
414 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
415 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
416 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
417 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
418 Biçimlendirmeleri Kopyalama
419 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
420 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
421 Ve Fonksiyonu (AND)
422 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
423 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
424 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
425 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
426 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
427 Dizi Formül Oluşturma
428 Dinamik Resim Ekleme
429  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
430 Excel'de Sayıları Düzeltme
431 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
432 Metin dosyasından (text file) veri alma
433 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
434 SUM komutları
435 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
436 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
437 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
438 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
439 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
440 Makro Güvenliği
441 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
442 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
443 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
444 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
445 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
446 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
447 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
448 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
449 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
450 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
451 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
452 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
453 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
454 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
455 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
456 Özel Liste Oluşturmak
457 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
458 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
459 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
460 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
461 Grafik oluşturma
462 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
463 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
464 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
465 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
466 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
467 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
468 x y grafik oluşturma
469 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
470 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
471 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
472 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
473 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
474 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
475 Kamera Kullanımı
476 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
477 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
478 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
479 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
480 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
481 Sağ buton ile sıralama yapmak
482 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
483 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
484 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
485 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
486 Makro kaydetme ve çalıştırma
487 Yatayara Fonksiyonu
488 Yatayara (HLOOKUP) formülü
489 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
490 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
491 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
492 Çalışma Kitabını Koruma
493 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
494 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
495 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
496 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
497 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
498 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
499 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
500 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
501 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
502 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
503 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
504 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
505 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
506 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
507 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
508 Sağ buton ile filtreleme
509 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
510 Özel Liste Belirleme
511 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
512 Ad tanımlama (Define name)
513 Verileri yatay şekilde sıralamak
514 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
515 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
516 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
517 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
518 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
519 Excel Veritabanı Fonksiyonları
520 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
521 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
522 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
523 Kopyalamada sağ buton kullanımı
524 Özel Liste Oluşturma
525 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
526 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
527 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
528 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
529 En büyük 5 değerin toplamını almak
530 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
531 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
532 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
533 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
534 Excel temaları, biçim şablonları
535 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
536 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
537 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
538 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
539 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
540 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
541 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
542 Basit Hesaplama Yöntemi
543 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
544 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
545 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
546 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
547 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
548 Min ve Mak (MAX) formülleri
549 Excel Dashboard Oluşturma
550 Dizi Formüllerini Kullanma
551 Basit bir teklif formu oluşturma
552 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
553 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
554 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
555 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
556 Özel Yapıştır (Paste special)
557 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
558 Transpose ve Slicer Uygulamaları
559 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
560 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
561 Çalışma Sayfalarını Silmek
562 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
563 Etopla işlevi kullanımı
564 Arama İşlevlerini Kullanma
565 Sayfa Numarası Eklemek
566 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
567 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
568 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
569 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
570 Sayfa arkaplanına resim ekleme
571 End tuşunun Kullanımı
572 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
573 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
574 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
575 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
576 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
577 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
578 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
579 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak


aaaaa