Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
2 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
3 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
4 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
5 Özel Yapıştır (Paste special)
6 Topla (SUM) Fonksiyonu
7 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
8 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
9 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
10 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
11 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
12 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
13 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
14 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
15 Eğer ve VE işlevleri
16 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
17 Verileri Sıralamak
18 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
19 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
20 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
21 Çalışma Kitabını Koruma
22 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
23 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
24 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
25 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
26 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
27 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
28 Toplam Alma Yöntemleri
29 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
30 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
31 Makro Güvenliği
32 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
33 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
34 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
35 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
36 Grafik Oluşturma
37 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
38 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
39 Tablolar ile çalışmak
40 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
41 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
42 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
43 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
44 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
45 İşletmenizin kasasını tutmak
46 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
47 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
48 Cari hesap takibi
49 Özel Listeleri Düzenleme
50 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
51 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
52 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
53 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
54 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
55 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
56 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
57 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
58 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
59 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
60 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
61 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
62 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
63 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
64 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
65 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
66 Seçim arasına metinleri ortalama
67 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
68 Sütun seçerek grafikler oluşturma
69 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
70 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
71 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
72 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
73 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
74 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
75 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
76 Hücre içindeki değeri internette aratmak
77 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
78 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
79 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
80 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
81 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
82 Verilere Filtre Uygulama
83 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
84 Ad tanımlama (Define name)
85 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
86 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
87 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
88 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
89 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
90 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
91 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
92 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
93 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
94 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
95 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
96 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
97 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
98 Veriler ile çalışma teknikleri
99 Arama İşlevlerini Kullanma
100 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
101 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
102 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
103 Koşullu İfade
104 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
105 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
106 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
107 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
108 Belge Denetleme
109 Excel temaları, biçim şablonları
110 Marshall Grafiği Oluşturmak
111 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
112  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
113 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
114 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
115 Metin ve Tarih işlemleri
116 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
117 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
118 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
119 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
120 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
121 Excel Dashboard Oluşturma
122 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
123 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
124 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
125 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
126 Excel ile eşek şakası
127 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
128 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
129 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
130 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
131 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
132 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
133 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
134 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
135 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
136 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
137 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
138 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
139 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
140 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
141 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
142 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
143 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
144 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
145 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
146 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
147 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
148 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
149 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
150 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
151 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
152 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
153 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
154 x-y grafiği çizmek
155 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
156 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
157 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
158 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
159 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
160 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
161 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
162 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
163 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
164 Grafik Oluşturma
165 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
166 Metin içerisine formül yazma
167 Formül Denetleme
168 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
169 Sütunları Çarpıp Toplama
170 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
171 Satırlarını Silmenin Yolları
172 Gantt Grafikleri Yaratma
173 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
174 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
175 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
176 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
177 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
178 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
179 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
180 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
181 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
182 Excel Veritabanı Fonksiyonları
183 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
184 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
185 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
186 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
187 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
188 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
189 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
190 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
191 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
192 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
193 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
194 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
195 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
196 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
197 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
198 Değer Kümesi İsimlendirme
199 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
200 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
201 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
202 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
203 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
204 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
205 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
206 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
207 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
208 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
209 Biçimlendirmeleri Kopyalama
210 İç içe koşullu ifade
211 Basit Hesaplama Yöntemi
212 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
213 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
214 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
215 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
216 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
217 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
218 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
219 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
220 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
221 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
222 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
223 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
224 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
225 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
226 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
227 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
228 End tuşunun Kullanımı
229 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
230 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
231 Makro kaydetme ve çalıştırma
232 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
233 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
234 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
235 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
236 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
237 Kamera Kullanımı
238 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
239 1 Saatlik ücreti hesaplamak
240 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
241 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
242 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
243 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
244 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
245 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
246 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
247 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
248 Biçimlendirmeleri Kopyalama
249 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
250 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
251 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
252 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
253 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
254 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
255 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
256 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
257 x y grafik oluşturma
258 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
259 İç içe Eğer (IF) kullanımı
260 SUM komutları
261 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
262 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
263 Transpose ve Slicer Uygulamaları
264 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
265 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
266 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
267 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
268 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
269 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
270 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
271 Basit bir teklif formu oluşturma
272 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
273 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
274 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
275 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
276 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
277 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
278 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
279 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
280 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
281 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
282 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
283 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
284 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
285 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
286 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
287 Biçimleri Temizleme (Clear format)
288 Excel What if analizi
289 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
290 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
291 Min ve Mak (MAX) formülleri
292 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
293 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
294 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
295 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
296 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
297 En büyük 5 değerin toplamını almak
298 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
299 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
300 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
301 Özel Liste Belirleme
302 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
303 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
304 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
305 Özel Liste Oluşturmak
306 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
307 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
308 Excel'de en önemli kısayol tuşları
309 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
310 Dizi Formüllerini Kullanma
311 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
312 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
313 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
314 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
315 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
316 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
317 İki Tarih Arasını Toplama
318 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
319 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
320 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
321 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
322 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
323 Sayfa Numarası Eklemek
324 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
325 YADA fonksiyonu (OR function)
326 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
327 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
328 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
329 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
330 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
331 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
332 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
333 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
334 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
335 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
336 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
337 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
338 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
339 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
340 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
341 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
342 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
343 Sağ buton ile sıralama yapmak
344 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
345 Tablo oluşturma
346 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
347 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
348 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
349 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
350 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
351 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
352 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
353 Pasta Grafiği Çizmek
354 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
355 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
356 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
357 Access dosyasından veri Alma
358 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
359 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
360 Grafik oluşturma
361 Toplu Veri Düzenleme
362 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
363 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
364 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
365 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
366 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
367 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
368 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
369 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
370 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
371 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
372 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
373 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
374 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
375 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
376 Dizi Formül Oluşturma
377 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
378 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
379 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
380 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
381 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
382 Yatayara Fonksiyonu
383 Kopyalamada sağ buton kullanımı
384 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
385 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
386 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
387 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
388 Biçimlendirme Formül Kullanma
389 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
390 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
391 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
392 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
393 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
394 Excel'de Grafik Oluşturmak
395 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
396 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
397 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
398 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
399 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
400 Özel Yapıştır (Paste special)
401 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
402 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
403 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
404 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
405 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
406 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
407 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
408 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
409 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
410 Pasta Grafik Oluşturma
411 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
412 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
413 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
414 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
415 Makroları bir nesneye atama
416 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
417 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
418 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
419 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
420 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
421 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
422 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
423 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
424 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
425 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
426 Hücre ekleme yöntemi
427 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
428 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
429 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
430 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
431 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
432 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
433 Tarihlerle İşlem Yapmak
434 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
435 Sağdan (RIGHT) İşlevi
436 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
437 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
438 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
439 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
440 Sağ buton ile filtreleme
441 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
442 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
443 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
444 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
445 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
446 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
447 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
448 Çalışma Sayfalarını Silmek
449 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
450 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
451 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
452 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
453 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
454 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
455 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
456 işaretlerinin kullanımı
457 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
458 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
459 Veri Sıralama - Data Sort
460 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
461 Özel Liste Oluşturma
462 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
463 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
464 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
465 Kopyalamada sağ buton kullanımı
466 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
467 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
468 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
469 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
470 Yatayara (HLOOKUP) formülü
471 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
472 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
473 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
474 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
475 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
476 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
477 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
478 Bul ve Seç Komutu
479 Dosyayı Şifreleme
480 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
481 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
482 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
483 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
484 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
485 Sayfa arkaplanına resim ekleme
486 Matematik Formülleri
487 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
488 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
489 Çözücüyü Kullanmak (solver)
490 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
491 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
492 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
493 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
494 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
495 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
496 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
497 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
498 Şarta bağlı en küçük değer
499 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
500 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
501 Ve (AND) işlevini kullanmak
502 Verileri yatay şekilde sıralamak
503 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
504 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
505 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
506 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
507 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
508 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
509 Ad Tanımlama
510 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
511 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
512 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
513 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
514 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
515 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
516 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
517 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
518 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
519 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
520 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
521 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
522 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
523 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
524 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
525 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
526 Yapıştırma Seçenekleri
527 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
528 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
529 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
530 Dinamik Resim Ekleme
531 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
532 Ve Fonksiyonu (AND)
533 Veri Gruplandırma (Data group)
534 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
535 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
536 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
537 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
538 En küçük 5 değerin toplamını almak
539 Etopla işlevi kullanımı
540 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
541 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
542 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
543 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
544 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
545 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
546 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
547 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
548 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
549 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
550 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
551 Eğer işlevi kullanımı
552 Excel'de Sayıları Düzeltme
553 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
554 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
555 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
556 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
557 Eleman işlevi
558 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
559 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
560 Metin dosyasından (text file) veri alma
561 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
562 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
563 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
564 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
565 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
566 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
567 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
568 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
569 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
570 En küçük 5 değerin toplamını almak
571
572 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
573 Geniş Aralıkları seçmek
574 Dokunma Modu ile Fare Modu
575 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
576 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
577 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
578 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
579 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak


aaaaa