e

Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
2 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
3 Excel What if analizi
4 Makroları bir nesneye atama
5 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
6 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
7 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
8 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
9 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
10 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
11 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
12 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
13 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
14 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
15 Hücre içindeki değeri internette aratmak
16 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
17 Tablo oluşturma
18 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
19 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
20 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
21 Veriler ile çalışma teknikleri
22 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
23 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
24 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
25 Metin dosyasından (text file) veri alma
26 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
27 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
28 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
29 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
30 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
31 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
32 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
33 Verileri yatay şekilde sıralamak
34 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
35 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
36 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
37 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
38 Biçimlendirmeleri Kopyalama
39 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
40 Makro kaydetme ve çalıştırma
41 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
42 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
43 Yatayara Fonksiyonu
44 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
45 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
46 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
47 Özel Liste Oluşturmak
48 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
49 Makro Güvenliği
50 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
51 Excel temaları, biçim şablonları
52 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
53 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
54 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
55 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
56 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
57 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
58 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
59 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
60 Toplu Veri Düzenleme
61 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
62 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
63
64 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
65 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
66 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
67 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
68 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
69 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
70 YADA fonksiyonu (OR function)
71 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
72 Geniş Aralıkları seçmek
73 Grafik Oluşturma
74 Dinamik Resim Ekleme
75 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
76 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
77 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
78 Etopla işlevi kullanımı
79 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
80 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
81 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
82 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
83 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
84 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
85 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
86 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
87 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
88 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
89 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
90 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
91 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
92 Kopyalamada sağ buton kullanımı
93 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
94 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
95 Eleman işlevi
96 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
97 Transpose ve Slicer Uygulamaları
98 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
99 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
100 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
101 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
102 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
103 Özel Yapıştır (Paste special)
104 Dizi Formül Oluşturma
105 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
106 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
107 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
108 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
109 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
110 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
111 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
112 Koşullu İfade
113 Dosyayı Şifreleme
114 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
115 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
116 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
117 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
118 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
119 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
120 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
121 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
122 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
123 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
124 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
125 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
126 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
127 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
128 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
129 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
130 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
131 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
132 En küçük 5 değerin toplamını almak
133 Verilere Filtre Uygulama
134 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
135 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
136 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
137 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
138 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
139 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
140 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
141 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
142 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
143 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
144 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
145 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
146 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
147 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
148 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
149 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
150 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
151 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
152 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
153 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
154 Sayfa arkaplanına resim ekleme
155 Belge Denetleme
156 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
157 Çözücüyü Kullanmak (solver)
158 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
159 Satırlarını Silmenin Yolları
160 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
161 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
162 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
163 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
164 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
165 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
166 Ad tanımlama (Define name)
167 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
168 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
169 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
170 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
171 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
172 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
173 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
174 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
175 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
176 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
177 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
178 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
179 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
180 En küçük 5 değerin toplamını almak
181 1 Saatlik ücreti hesaplamak
182 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
183 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
184 Tarihlerle İşlem Yapmak
185 Değer Kümesi İsimlendirme
186 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
187 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
188 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
189 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
190 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
191 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
192 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
193 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
194 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
195 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
196 işaretlerinin kullanımı
197 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
198 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
199 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
200 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
201 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
202 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
203 Excel ile eşek şakası
204 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
205 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
206 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
207 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
208 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
209 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
210 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
211 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
212 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
213 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
214 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
215 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
216 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
217 Sütunları Çarpıp Toplama
218 En büyük 5 değerin toplamını almak
219 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
220 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
221 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
222 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
223 Gantt Grafikleri Yaratma
224 Excel'de en önemli kısayol tuşları
225 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
226 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
227 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
228 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
229 Excel Veritabanı Fonksiyonları
230 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
231 Excel'de Sayıları Düzeltme
232 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
233 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
234 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
235 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
236 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
237 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
238 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
239 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
240 Grafik oluşturma
241 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
242 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
243 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
244 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
245 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
246 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
247 Özel Liste Oluşturma
248 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
249 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
250 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
251 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
252 Özel Yapıştır (Paste special)
253 Verileri Sıralamak
254 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
255 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
256 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
257 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
258 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
259 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
260 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
261 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
262 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
263 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
264 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
265 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
266 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
267 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
268 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
269 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
270 Topla (SUM) Fonksiyonu
271 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
272 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
273 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
274 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
275 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
276 Sayfa Numarası Eklemek
277 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
278 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
279 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
280 Hücre ekleme yöntemi
281 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
282 İşletmenizin kasasını tutmak
283 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
284 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
285 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
286 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
287 Metin içerisine formül yazma
288 Çalışma Sayfalarını Silmek
289 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
290 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
291 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
292 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
293 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
294 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
295 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
296 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
297 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
298 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
299 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
300 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
301 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
302 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
303 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
304 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
305 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
306 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
307 Excel'de Grafik Oluşturmak
308 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
309 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
310 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
311 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
312 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
313 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
314 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
315 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
316 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
317 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
318 Sağ buton ile sıralama yapmak
319 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
320 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
321 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
322 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
323 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
324 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
325 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
326 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
327 Arama İşlevlerini Kullanma
328 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
329 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
330 Dizi Formüllerini Kullanma
331 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
332 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
333 Min ve Mak (MAX) formülleri
334 End tuşunun Kullanımı
335 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
336 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
337 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
338 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
339 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
340 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
341 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
342 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
343 Eğer ve VE işlevleri
344 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
345 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
346 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
347 Dokunma Modu ile Fare Modu
348 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
349 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
350 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
351 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
352 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
353 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
354 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
355 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
356  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
357 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
358 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
359 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
360 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
361 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
362 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
363 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
364 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
365 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
366 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
367 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
368 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
369 Ad Tanımlama
370 Eğer işlevi kullanımı
371 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
372 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
373 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
374 Bul ve Seç Komutu
375 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
376 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
377 Veri Sıralama - Data Sort
378 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
379 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
380 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
381 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
382 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
383 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
384 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
385 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
386 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
387 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
388 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
389 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
390 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
391 Özel Listeleri Düzenleme
392 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
393 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
394 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
395 Kamera Kullanımı
396 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
397 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
398 Biçimlendirme Formül Kullanma
399 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
400 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
401 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
402 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
403 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
404 Pasta Grafiği Çizmek
405 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
406 Veri Gruplandırma (Data group)
407 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
408 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
409 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
410 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
411 Yapıştırma Seçenekleri
412 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
413 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
414 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
415 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
416 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
417 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
418 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
419 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
420 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
421 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
422 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
423 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
424 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
425 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
426 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
427 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
428 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
429 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
430 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
431 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
432 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
433 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
434 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
435 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
436 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
437 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
438 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
439 Ve (AND) işlevini kullanmak
440 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
441 Grafik Oluşturma
442 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
443 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
444 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
445 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
446 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
447 Şarta bağlı en küçük değer
448 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
449 x-y grafiği çizmek
450 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
451 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
452 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
453 İç içe Eğer (IF) kullanımı
454 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
455 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
456 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
457 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
458 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
459 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
460 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
461 SUM komutları
462 Sütun seçerek grafikler oluşturma
463 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
464 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
465 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
466 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
467 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
468 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
469 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
470 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
471 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
472 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
473 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
474 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
475 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
476 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
477 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
478 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
479 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
480 Çalışma Kitabını Koruma
481 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
482 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
483 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
484 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
485 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
486 Yatayara (HLOOKUP) formülü
487 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
488 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
489 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
490 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
491 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
492 Biçimlendirmeleri Kopyalama
493 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
494 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
495 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
496 Seçim arasına metinleri ortalama
497 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
498 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
499 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
500 Marshall Grafiği Oluşturmak
501 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
502 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
503 Cari hesap takibi
504 Tablolar ile çalışmak
505 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
506 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
507 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
508 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
509 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
510 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
511 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
512 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
513 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
514 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
515 Matematik Formülleri
516 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
517 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
518 x y grafik oluşturma
519 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
520 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
521 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
522 Excel Dashboard Oluşturma
523 Biçimleri Temizleme (Clear format)
524 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
525 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
526 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
527 Metin ve Tarih işlemleri
528 Özel Liste Belirleme
529 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
530 Sağdan (RIGHT) İşlevi
531 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
532 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
533 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
534 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
535 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
536 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
537 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
538 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
539 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
540 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
541 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
542 Pasta Grafik Oluşturma
543 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
544 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
545 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
546 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
547 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
548 Formül Denetleme
549 Basit Hesaplama Yöntemi
550 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
551 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
552 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
553 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
554 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
555 Kopyalamada sağ buton kullanımı
556 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
557 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
558 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
559 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
560 Access dosyasından veri Alma
561 Toplam Alma Yöntemleri
562 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
563 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
564 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
565 Ve Fonksiyonu (AND)
566 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
567 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
568 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
569 İki Tarih Arasını Toplama
570 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
571 İç içe koşullu ifade
572 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
573 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
574 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
575 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
576 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
577 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
578 Basit bir teklif formu oluşturma
579 Sağ buton ile filtreleme


aaaaa