Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
2 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
3 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
4 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
5 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
6 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
7 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
8 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
9 Excel temaları, biçim şablonları
10 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
11 Yapıştırma Seçenekleri
12 Grafik oluşturma
13 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
14 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
15 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
16 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
17 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
18 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
19 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
20 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
21 Çözücüyü Kullanmak (solver)
22  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
23 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
24 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
25 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
26 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
27 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
28 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
29 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
30 Toplam Alma Yöntemleri
31 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
32 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
33 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
34 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
35 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
36 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
37 Toplu Veri Düzenleme
38 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
39 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
40 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
41 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
42 Min ve Mak (MAX) formülleri
43 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
44 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
45 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
46 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
47 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
48 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
49 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
50 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
51 Pasta Grafiği Çizmek
52 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
53 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
54 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
55 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
56 Özel Yapıştır (Paste special)
57 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
58 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
59 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
60 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
61 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
62 Veri Sıralama - Data Sort
63 Makroları bir nesneye atama
64 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
65 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
66 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
67 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
68 Tablolar ile çalışmak
69 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
70 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
71 Özel Liste Oluşturma
72 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
73 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
74 End tuşunun Kullanımı
75 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
76 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
77 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
78 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
79 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
80 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
81 YADA fonksiyonu (OR function)
82 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
83 Gantt Grafikleri Yaratma
84 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
85 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
86 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
87 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
88 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
89 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
90 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
91 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
92 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
93 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
94 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
95 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
96 Sayfa Numarası Eklemek
97 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
98 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
99 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
100 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
101 Verilere Filtre Uygulama
102 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
103 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
104 Kopyalamada sağ buton kullanımı
105 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
106 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
107 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
108 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
109 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
110 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
111 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
112 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
113 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
114 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
115 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
116 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
117 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
118 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
119 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
120 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
121 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
122
123 SUM komutları
124 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
125 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
126 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
127 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
128 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
129 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
130 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
131 Sağ buton ile sıralama yapmak
132 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
133 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
134 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
135 Ve (AND) işlevini kullanmak
136 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
137 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
138 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
139 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
140 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
141 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
142 Yatayara Fonksiyonu
143 Yatayara (HLOOKUP) formülü
144 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
145 Dizi Formül Oluşturma
146 Verileri yatay şekilde sıralamak
147 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
148 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
149 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
150 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
151 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
152 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
153 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
154 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
155 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
156 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
157 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
158 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
159 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
160 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
161 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
162 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
163 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
164 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
165 Pasta Grafik Oluşturma
166 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
167 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
168 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
169 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
170 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
171 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
172 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
173 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
174 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
175 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
176 Belge Denetleme
177 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
178 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
179 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
180 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
181 İç içe koşullu ifade
182 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
183 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
184 Bul ve Seç Komutu
185 Verileri Sıralamak
186 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
187 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
188 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
189 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
190 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
191 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
192 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
193 En büyük 5 değerin toplamını almak
194 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
195 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
196 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
197 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
198 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
199 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
200 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
201 Excel'de Grafik Oluşturmak
202 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
203 Özel Yapıştır (Paste special)
204 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
205 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
206 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
207 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
208 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
209 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
210 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
211 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
212 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
213 Arama İşlevlerini Kullanma
214 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
215 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
216 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
217 Matematik Formülleri
218 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
219 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
220 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
221 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
222 Grafik Oluşturma
223 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
224 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
225 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
226 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
227 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
228 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
229 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
230 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
231 Ad Tanımlama
232 Excel Veritabanı Fonksiyonları
233 İç içe Eğer (IF) kullanımı
234 Metin ve Tarih işlemleri
235 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
236 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
237 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
238 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
239 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
240 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
241 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
242 Excel'de Sayıları Düzeltme
243 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
244 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
245 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
246 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
247 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
248 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
249 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
250 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
251 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
252 Tarihlerle İşlem Yapmak
253 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
254 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
255 Basit Hesaplama Yöntemi
256 Eğer ve VE işlevleri
257 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
258 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
259 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
260 Makro kaydetme ve çalıştırma
261 Excel ile eşek şakası
262 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
263 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
264 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
265 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
266 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
267 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
268 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
269 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
270 Biçimlendirmeleri Kopyalama
271 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
272 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
273 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
274 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
275 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
276 Şarta bağlı en küçük değer
277 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
278 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
279 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
280 Satırlarını Silmenin Yolları
281 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
282 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
283 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
284 Etopla işlevi kullanımı
285 Biçimlendirme Formül Kullanma
286 En küçük 5 değerin toplamını almak
287 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
288 Çalışma Kitabını Koruma
289 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
290 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
291 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
292 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
293 Kopyalamada sağ buton kullanımı
294 Sayfa arkaplanına resim ekleme
295 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
296 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
297 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
298 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
299 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
300 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
301 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
302 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
303 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
304 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
305 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
306 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
307 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
308 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
309 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
310 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
311 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
312 Excel'de en önemli kısayol tuşları
313 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
314 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
315 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
316 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
317 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
318 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
319 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
320 Basit bir teklif formu oluşturma
321 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
322 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
323 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
324 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
325 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
326 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
327 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
328 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
329 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
330 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
331 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
332 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
333 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
334 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
335 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
336 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
337 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
338 Özel Listeleri Düzenleme
339 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
340 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
341 Hücre içindeki değeri internette aratmak
342 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
343 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
344 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
345 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
346 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
347 Veriler ile çalışma teknikleri
348 İki Tarih Arasını Toplama
349 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
350 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
351 Hücre ekleme yöntemi
352 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
353 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
354 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
355 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
356 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
357 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
358 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
359 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
360 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
361 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
362 Metin içerisine formül yazma
363 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
364 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
365 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
366 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
367 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
368 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
369 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
370 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
371 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
372 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
373 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
374 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
375 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
376 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
377 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
378 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
379 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
380 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
381 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
382 Makro Güvenliği
383 Cari hesap takibi
384 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
385 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
386 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
387 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
388 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
389 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
390 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
391 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
392 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
393 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
394 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
395 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
396 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
397 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
398 Marshall Grafiği Oluşturmak
399 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
400 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
401 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
402 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
403 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
404 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
405 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
406 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
407 Koşullu İfade
408 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
409 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
410 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
411 Biçimlendirmeleri Kopyalama
412 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
413 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
414 x y grafik oluşturma
415 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
416 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
417 Sütun seçerek grafikler oluşturma
418 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
419 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
420 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
421 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
422 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
423 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
424 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
425 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
426 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
427 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
428 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
429 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
430 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
431 Topla (SUM) Fonksiyonu
432 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
433 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
434 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
435 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
436 1 Saatlik ücreti hesaplamak
437 Excel Dashboard Oluşturma
438 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
439 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
440 En küçük 5 değerin toplamını almak
441 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
442 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
443 Ad tanımlama (Define name)
444 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
445 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
446 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
447 Çalışma Sayfalarını Silmek
448 x-y grafiği çizmek
449 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
450 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
451 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
452 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
453 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
454 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
455 Değer Kümesi İsimlendirme
456 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
457 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
458 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
459 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
460 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
461 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
462 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
463 Dosyayı Şifreleme
464 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
465 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
466 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
467 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
468 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
469 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
470 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
471 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
472 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
473 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
474 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
475 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
476 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
477 Dizi Formüllerini Kullanma
478 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
479 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
480 Dokunma Modu ile Fare Modu
481 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
482 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
483 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
484 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
485 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
486 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
487 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
488 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
489 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
490 Eğer işlevi kullanımı
491 Excel What if analizi
492 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
493 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
494 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
495 Metin dosyasından (text file) veri alma
496 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
497 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
498 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
499 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
500 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
501 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
502 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
503 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
504 işaretlerinin kullanımı
505 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
506 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
507 Eleman işlevi
508 Sütunları Çarpıp Toplama
509 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
510 Seçim arasına metinleri ortalama
511 Özel Liste Belirleme
512 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
513 Dinamik Resim Ekleme
514 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
515 Veri Gruplandırma (Data group)
516 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
517 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
518 Transpose ve Slicer Uygulamaları
519 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
520 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
521 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
522 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
523 Sağdan (RIGHT) İşlevi
524 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
525 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
526 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
527 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
528 Tablo oluşturma
529 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
530 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
531 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
532 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
533 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
534 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
535 Grafik Oluşturma
536 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
537 Ve Fonksiyonu (AND)
538 Geniş Aralıkları seçmek
539 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
540 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
541 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
542 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
543 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
544 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
545 Özel Liste Oluşturmak
546 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
547 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
548 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
549 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
550 Formül Denetleme
551 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
552 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
553 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
554 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
555 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
556 Sağ buton ile filtreleme
557 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
558 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
559 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
560 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
561 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
562 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
563 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
564 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
565 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
566 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
567 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
568 Biçimleri Temizleme (Clear format)
569 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
570 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
571 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
572 Kamera Kullanımı
573 Access dosyasından veri Alma
574 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
575 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
576 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
577 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
578 İşletmenizin kasasını tutmak
579 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol


aaaaa