Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
2 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
3 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
4 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
5 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
6 Hücre içindeki değeri internette aratmak
7 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
8 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
9 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
10 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
11 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
12 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
13 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
14 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
15 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
16 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
17 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
18 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
19 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
20 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
21 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
22 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
23 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
24 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
25 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
26 Arama İşlevlerini Kullanma
27 Dizi Formüllerini Kullanma
28 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
29 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
30 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
31 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
32 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
33 Grafik oluşturma
34 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
35 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
36 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
37 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
38 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
39 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
40 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
41 1 Saatlik ücreti hesaplamak
42 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
43 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
44 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
45 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
46 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
47 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
48 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
49 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
50 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
51 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
52 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
53 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
54 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
55 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
56 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
57 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
58 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
59 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
60 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
61 Hücre ekleme yöntemi
62 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
63 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
64 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
65 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
66 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
67 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
68 İşletmenizin kasasını tutmak
69 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
70 Metin içerisine formül yazma
71 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
72 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
73 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
74 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
75 Sayfa arkaplanına resim ekleme
76 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
77 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
78 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
79 Ad Tanımlama
80 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
81 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
82 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
83 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
84 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
85 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
86 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
87 Tablolar ile çalışmak
88 Sütunları Çarpıp Toplama
89 Özel Yapıştır (Paste special)
90 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
91 Değer Kümesi İsimlendirme
92 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
93 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
94 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
95 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
96 İç içe Eğer (IF) kullanımı
97 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
98 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
99 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
100 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
101 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
102 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
103 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
104 En küçük 5 değerin toplamını almak
105 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
106 x-y grafiği çizmek
107 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
108 Biçimlendirme Formül Kullanma
109 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
110 Verilere Filtre Uygulama
111 Makro Güvenliği
112 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
113 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
114 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
115 Toplam Alma Yöntemleri
116 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
117 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
118 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
119 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
120 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
121 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
122 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
123 Eğer işlevi kullanımı
124 Excel temaları, biçim şablonları
125 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
126 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
127 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
128 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
129 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
130 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
131 Ve (AND) işlevini kullanmak
132 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
133 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
134 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
135 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
136 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
137 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
138 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
139 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
140 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
141 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
142 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
143 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
144 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
145 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
146 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
147 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
148 Belge Denetleme
149 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
150 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
151 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
152 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
153 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
154 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
155 Pasta Grafik Oluşturma
156 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
157 Sağ buton ile sıralama yapmak
158 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
159 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
160 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
161 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
162 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
163 Sağ buton ile filtreleme
164 Metin ve Tarih işlemleri
165 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
166 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
167 Kopyalamada sağ buton kullanımı
168 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
169 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
170  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
171 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
172 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
173 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
174 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
175 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
176 Pasta Grafiği Çizmek
177 Excel Dashboard Oluşturma
178 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
179 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
180 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
181 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
182 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
183 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
184 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
185 Geniş Aralıkları seçmek
186 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
187 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
188 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
189 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
190 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
191 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
192 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
193 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
194 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
195 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
196 Etopla işlevi kullanımı
197 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
198 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
199 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
200 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
201 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
202 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
203 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
204 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
205 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
206 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
207 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
208 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
209 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
210 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
211 Dokunma Modu ile Fare Modu
212 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
213 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
214 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
215 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
216 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
217 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
218 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
219 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
220 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
221 Metin dosyasından (text file) veri alma
222 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
223 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
224 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
225 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
226 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
227 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
228 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
229 Çalışma Sayfalarını Silmek
230 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
231 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
232 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
233 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
234 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
235 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
236 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
237 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
238 Marshall Grafiği Oluşturmak
239 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
240 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
241 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
242 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
243 Sütun seçerek grafikler oluşturma
244 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
245 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
246 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
247 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
248 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
249 Biçimlendirmeleri Kopyalama
250 Özel Listeleri Düzenleme
251 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
252 Ad tanımlama (Define name)
253 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
254 En küçük 5 değerin toplamını almak
255 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
256 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
257 Özel Liste Oluşturmak
258 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
259 Access dosyasından veri Alma
260 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
261 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
262 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
263 Eğer ve VE işlevleri
264 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
265 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
266 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
267 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
268 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
269 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
270 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
271 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
272 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
273 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
274 SUM komutları
275 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
276 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
277 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
278 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
279 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
280 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
281 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
282 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
283 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
284 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
285 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
286 Kopyalamada sağ buton kullanımı
287 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
288 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
289 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
290 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
291 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
292 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
293 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
294 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
295 Koşullu İfade
296 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
297 Çözücüyü Kullanmak (solver)
298 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
299 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
300 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
301 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
302 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
303 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
304 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
305 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
306 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
307 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
308 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
309 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
310 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
311 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
312 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
313 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
314 Gantt Grafikleri Yaratma
315 Tarihlerle İşlem Yapmak
316 Transpose ve Slicer Uygulamaları
317 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
318 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
319 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
320 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
321 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
322 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
323 Verileri yatay şekilde sıralamak
324 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
325 Min ve Mak (MAX) formülleri
326 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
327 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
328 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
329 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
330 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
331 Yatayara Fonksiyonu
332 Sağdan (RIGHT) İşlevi
333 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
334 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
335 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
336 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
337 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
338 Seçim arasına metinleri ortalama
339 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
340 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
341 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
342 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
343 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
344 Biçimlendirmeleri Kopyalama
345 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
346 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
347 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
348 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
349 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
350 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
351 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
352 Eleman işlevi
353 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
354 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
355 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
356 İç içe koşullu ifade
357 Excel'de Grafik Oluşturmak
358 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
359 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
360 Makro kaydetme ve çalıştırma
361 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
362 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
363 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
364 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
365 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
366 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
367 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
368 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
369 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
370 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
371 YADA fonksiyonu (OR function)
372 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
373 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
374 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
375 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
376 Verileri Sıralamak
377 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
378 Şarta bağlı en küçük değer
379 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
380 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
381 işaretlerinin kullanımı
382 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
383 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
384 End tuşunun Kullanımı
385 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
386 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
387 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
388 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
389 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
390 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
391 Tablo oluşturma
392 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
393 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
394 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
395 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
396 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
397 Formül Denetleme
398 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
399 Dosyayı Şifreleme
400 Basit bir teklif formu oluşturma
401 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
402 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
403 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
404 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
405 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
406 Excel Veritabanı Fonksiyonları
407 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
408 Topla (SUM) Fonksiyonu
409 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
410 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
411 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
412 İki Tarih Arasını Toplama
413 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
414 Matematik Formülleri
415 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
416 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
417 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
418 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
419 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
420 Kamera Kullanımı
421 Sayfa Numarası Eklemek
422 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
423 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
424 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
425 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
426 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
427 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
428 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
429 Özel Liste Oluşturma
430 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
431 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
432 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
433 En büyük 5 değerin toplamını almak
434 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
435 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
436 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
437 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
438 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
439 Dizi Formül Oluşturma
440 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
441 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
442 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
443 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
444 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
445 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
446 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
447 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
448 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
449 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
450 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
451 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
452 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
453 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
454 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
455 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
456 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
457 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
458 Yapıştırma Seçenekleri
459 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
460 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
461 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
462 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
463 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
464 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
465 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
466 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
467 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
468 Yatayara (HLOOKUP) formülü
469 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
470 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
471 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
472 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
473 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
474 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
475 Çalışma Kitabını Koruma
476 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
477 Grafik Oluşturma
478 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
479 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
480 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
481 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
482 Excel What if analizi
483 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
484 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
485 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
486 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
487 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
488 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
489 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
490 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
491 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
492 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
493 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
494 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
495 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
496 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
497 x y grafik oluşturma
498 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
499 Veri Sıralama - Data Sort
500 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
501 Biçimleri Temizleme (Clear format)
502 Makroları bir nesneye atama
503 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
504 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
505 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
506 Veri Gruplandırma (Data group)
507 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
508 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
509 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
510 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
511 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
512 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
513 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
514 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
515 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
516
517 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
518 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
519 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
520 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
521 Bul ve Seç Komutu
522 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
523 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
524 Satırlarını Silmenin Yolları
525 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
526 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
527 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
528 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
529 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
530 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
531 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
532 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
533 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
534 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
535 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
536 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
537 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
538 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
539 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
540 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
541 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
542 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
543 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
544 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
545 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
546 Excel'de en önemli kısayol tuşları
547 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
548 Grafik Oluşturma
549 Dinamik Resim Ekleme
550 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
551 Ve Fonksiyonu (AND)
552 Özel Liste Belirleme
553 Veriler ile çalışma teknikleri
554 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
555 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
556 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
557 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
558 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
559 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
560 Excel ile eşek şakası
561 Toplu Veri Düzenleme
562 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
563 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
564 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
565 Cari hesap takibi
566 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
567 Özel Yapıştır (Paste special)
568 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
569 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
570 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
571 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
572 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
573 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
574 Basit Hesaplama Yöntemi
575 Excel'de Sayıları Düzeltme
576 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
577 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
578 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
579 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek


aaaaa