Excel Videoları


Aradığınız Videoyu Giriniz

Tüm Videolar
NoVideo Konusu
1 Transpose ve Slicer Uygulamaları
2 Ortalama ve Eğer işlevi ile şarta bağlı ortalama bulmak
3 Düşeyara (VLOOKUP) ve Kaçıncı işlevi ile sütun eklemedeki sorunu gidermek
4 BAR Chart ile Grafiklere Genel Bakış
5 Yarı Logaritmik Grafik Çizimi
6 Grafiklerin sütunlarına resim eklemek
7 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
8 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
9 Girilen tarihten sonraki son günü bulmak
10 Sağdan, Soldan Fonksiyonu (LEFT, RIGHT)
11 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalama değelerini bulmak
12 Hücre Sabitleme Ad Tanımlama
13 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
14 Tarihler - Koşullu Biçimlendirme Conditional Formatting
15 Ve (AND) işlevini kullanmak ve Eğer (IF) işlevi ile birleştirmek
16 Biçimlendirmeleri Kopyalama
17 Negatif değerlerin gösterim şekilleri
18 En Küçük 5 Değerin Ortalaması
19 Biçimlendirme İşlemleri (Hücre biçimlendirme, sayı ve tarih biçimlendirme, sayı formatı)
20 Metin içerisine formül yazma
21 Sütunlar için gruplandırma özelliğini kullanmak
22 Sayı Biçimleri, Sayı Biçimlendirme, Sayı Türleri
23 Eğersay (countif) İşlevinin Kullanımı
24 boş hücreleri hızlı bir şekilde doldurmak
25 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
26 Gelişmiş Filtreleme İşlemleri
27 Dolaylı (Indirect) ve Topla (Sum) işlevlerini kullanmak
28 Veri girişinde Ctrl+Enter yöntemi
29 Toplam Alma Yöntemleri
30 Gün, Ay ve Yıl formülleri ile tarih işlemleri
31 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
32 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kitabı PDF formatına çevirme)
33 Ortalamanın altında kalan değerleri bulmak
34 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
35 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak
36 Veri Birleştirme (Data Consolidation) - Liste Birleştirme İşlemi
37 Değer Kümesi İsimlendirme
38 Kopyalamada sağ buton kullanımı
39 Tablo oluşturma
40 Metin Şeklindeki Tarihleri, Tarih Formatına Döndürmek
41 Toplu Veri Düzenleme
42 Eğersay (COUNTIF) İşlevi ile bir ifadenin aralıkta kaç kez geçtiğini bulmak
43 Döviz Kurlarını Otomatik olarak ayırmak
44 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
45 Aralıktaki değerlerin sayısını bulma
46 Hesap Takibi Klasörden Farklı Dosyalara Bilgi Girişi ve Çağırma
47 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
48 Rakamların %10 fazlasını bulma yöntemleri
49 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
50 Min ve Mak (MAX) formülleri
51 Hücre içlerine mini grafikler oluşturmak
52 Bul ve Seç Komutu
53 Özet Tablolardaki (pivot table) Gruplama Özelliği
54 Excel temaları, biçim şablonları
55 Sütunda Yıl Olan Grafikler Oluşturmak
56 x-y grafiği çizmek
57  Excel 2016 3B (üç boyutlu) Haritaları Kullanmak
58 Etopla (sumif) İşlevi ve Grafikler Yaratma
59 Klavyeden Filtreleme Seçenekleri
60 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
61 Ve işlevini kullanmak ve Eğer işlevi ile birleştirmek
62 Haftalık Ödeme Tablosu Oluşturmak
63 Ödeme listelerinde bir sonraki haftanın ödemelerini bulmak
64 Metin ve Tarih işlemleri
65 Klavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
66 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
67 Ekle Sekmesi ve Grafik Oluşturma
68 Çalışma Sayfalarını E-Posta Olarak Göndermek
69 Eğersay Fonksiyonu (COUNTIF)
70 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
71 Basit Hesaplama Yöntemi
72 Dokunma Modu ile Fare Modu
73 Özel Yapıştır - İşlemi Tersine Çevir (Paste special - paste transpose)
74 Özet Tablolarda (pivot table) Gruplama Özelliği
75 Metin fonksiyonları (SOLDAN) kullanımı
76 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 3
77 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
78 Rakamların Toplamlarını Alarak Aşağıya Doğru İnmek
79 En küçük 5 değerin toplamını almak
80 Excel Eğitimimizde EĞER (IF) ve VE (AND) işlevlerinin anlatımı
81 Simge Kümelerini Ortalama değerli bulmak için kullanmak
82 Şarta bağlı en büyük-küçük değerler
83 Biçimlendirmeleri Kopyalama
84 Sayfa İşlemleri (Sayfa gizle, sayfa göster, tüm sayfaları gizle ve göster)
85 Özel Yapıştır - Bağ Yapıştır (Paste link, Paste special)
86 Sayfa numarası ekleme, sayfa numaralarını ayarlama
87 Sayfa Ayarları İşlemleri (Page layout)
88 Kredi hesaplamalarında Aylık ödeme
89 Hücre ekleme yöntemi
90 Çift Sütunlu Grafik oluşturma
91 Değişim grafikleri ekleme, artan , azalan istatistik çubukları ekleme
92 Aynı tarihi hızlı bir biçimde doldurmak
93 Topla (SUM) İşlevinin Bilinmeyen Özelliği
94 Ortalama Fonksiyonu (AVERAGE function)
95 Satışları Harita Üzerinde Gösterme
96 Çoketopla İşlevinin Kullanımı
97 Klavyeyi Kullanarak Toplam Aldırma
98 İndis, Kaçıncı İşlevleri en yüksek değerin ismini bulma
99 Giriş Sekmesi ve Hücreleri Biçimlendirme
100 Makro 6 - WorkBook Kitleme ve Açma ve Mesaj Ekranı ile Veri Alma
101 Klavyeyi Kullanarak Toplam (Sum) Aldırma
102 İki listeyi satır satır ve liste şeklinde karşılaştırma
103 Bir hücreye birden fazla satır veri yazmak
104 Metin ayırma. Metni Sutünlara Dönüşme yöntemi ile metni parçalama.
105 Yinelenen verileri Kaldırma (Remove dublicates)
106 Sayfa arkaplanına resim ekleme
107 Kyuvarla (MROUND) ile Rakamları 0 ve 5'in katlarına yuvarlama
108 Tabloları seçmede bilinmeyen yöntem
109 Özel Yapıştır (Bağ yapıştır, paste special, paste link, yapıştırılan veri otomatik değişsin ve güncellensin)
110 Excel ile eşek şakası
111 Etopla işlevi kullanımı
112 Klavye Kısayollarından Enter, Shift ve Tab Tuşlarını Kullanma
113 Excel Veritabanı Fonksiyonları
114 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
115 Tablolarında en yüksek 5 değerin ortalaması
116 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
117 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
118 Şarta Bağlı Toplam aldırmak
119 Sparkline ve Conditional Formatting Uygulamaları
120 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
121 Yatayara (HLOOKUP) fonksiyonu 2
122 Excel bağlantılı açılır kutu (ComboBox) yapmak
123 Düşeyara (VLOOKUP) ile büyük küçük harf duyarlı arama
124 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
125 Formül hatalarını bulma, formül denetleme
126 Şarta Bağlı En Küçük değeri bulmak
127 Listelerde olan-olmayan kayıtları bulma
128 IF (Eğer) işlevini Kullanmak
129 Yinelenenleri (tekrar eden hücreleri) Kaldırma, Aynı olan verileri ve hücreleri ayıklama
130 Özel Liste Belirleme
131 Çalışma Kitabını Koruma
132 X-Y Dağılımı Grafiği Oluşturma
133 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
134 Başlıkları Yazdırırken Yenilemek
135 Ad tanımlama (Define name)
136 Özel Sayı Biçimi Oluşturma
137 Excel to txt. Excel verilerinin text dosyası olarak kaydedilmesi. CVS kullanımı
138 Topla (Sum) -ETopla (Sumif) -ÇokeTopla işlevlerini kullanmak
139 Tab (Sekme) ve Enter tuşularının kullanımları
140 Kamera Kullanımı
141 Kısayol tuşlarını kullanma ve tuş ipuçları
142 Sütunda tekrar eden değeri kaldırma
143 Gantt Grafikleri Yaratma
144 Biçimlendirme Formül Kullanma
145 Etkilenenleri İzle Özelliğinin Kullanımı
146 HaftanınGünü, Alttoplam işlevi, Koşullu Biçimlendirme ile Haftaiçi - Haftasonu satışları bulmak
147 Bir Hücreyi Etkileyen Hücreleri İzlemek
148 YADA fonksiyonu (OR function)
149 Makrolar ile hızlı bir şekilde satırlar ekleme
150 Dinamik Resim Ekleme
151 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
152 Matematiksel ifadeleri yazma, formüller, üslü ve köklü sayılar, pi sayısı
153 Pasta Grafiklerini Oluşturma ve Parçalamak
154 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
155 İki Tarih Arasını Toplama
156 Özel Liste Oluşturma
157 Gradasyon Grafiği Oluşturmak
158 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
159 Filtreleme Yapmanın en Hızlı yolu
160 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
161 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
162 Tablolarınızdaki tüm boş hücreleri 0 değeri ile doldurmak
163 Eğer işlevi kullanımı
164 Koşullu Biçimlendirmede Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
165 Eleman İşlevi ve Veri doğrulama
166 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
167 Belge Denetleme
168 Satırlarını Silmenin Yolları
169 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
170 Etopla (sumif) işlevinde joker karakter kullanma
171 Dosyayı Şifreleme
172 Sütun İşlemleri (Sütun ekleme, silme, gizleme)
173 Veri doğrulama (data validation) Mükerrer Kayıt Engelleme
174 Sağ buton ile filtreleme
175 Halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
176 Filtreli Alana Veri yapıştırma- Paste to visible cells only
177 ÇokEğerOrtalama (AVERAGEIFS) Fonksiyonu
178 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
179 Excel'de halka grafikleri ile satış değerlerini grafikleştirmek
180 Özet Tablo (pivot table) Düzenleme
181 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
182 Tablo Birleştirme İşlemleri (Farklı çalışma kitaplarındaki listeleri birleştirme)
183 Bir sayfadaki tüm biçimlendirmeyi diğer sayfalara uygulamak
184 TCMB'dan Döviz Kurlarını almak
185 Hücreleri Birleştirmeden başlıkları ortalamak
186 Süzme işlemleri, veri ayıklama, aynı verileri bulma, Süzme İşlemi
187 ETOPLA (SUMIF) ile aralıklardaki değerler
188 Eğersay Etopla Çoketopla ÇokEğerOrtalama Sıralama AltToplamlar ve Filtreleme
189 BUGÜN, AY, YIL, GÜN, HAFTANINGÜNÜ, HAFTASAY, ISOHAFTASAY fonksiyonlarının kullanımı
190 Özet tablolarda sayıları gruplandırma yapmak ve grafikler çizmek
191 Stokları ayrı sayfalarda takip etmek
192 Özet Tablolarda hesaplanmış alanlar
193 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
194 İşaretleri Olan Çizgi Grafikler oluşturmak
195 Koşullu Biçimlendirme (conditional format)
196 Grafik Oluşturma
197 Vade ve Geciken Vade Grafiklerini Oluşturmak
198 Grafik Oluşturma, basit grafikler ve hızlı grafik oluşturma
199 Pano (Kopyalama ve yapıştırma işlemlerini değiştirme, clipboard)
200 Eleman İşlevini ve veri doğrulama (data validation) yı nasıl kullanma
201 Boşlukları silme, yazdırma alanı belirleme, taşan kenarları silme
202 Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
203 Toplam Aldırmanın en hızlı yolu
204 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
205 Biçimleri Temizleme (Clear format)
206 Pivot Tablo (Özet Tablo) Değer Gösterimleri Show Value As
207 Başlıkları Her Sayfada Yazdırmak
208 Koşullu Biçimlendirme (Formülle biçimlendirme, kendi özel koşullarımıza göre koşullu biçimlendirme, conditional formatting)
209 Excel'de basit tablo nasıl hazırlanır?
210 Pivot Tablo (Özet Tablo) Gruplama (Data Group)
211 Otomatik Kaydet, Belirli Aralıklarla Otomatik Kaydetme
212 Makro nasıl kaydedilir, makro kaydetme, kaydedilen makroyu düzenleme
213 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
214 Eğerhata işlevi ile formüllerdeki hataları gidermek
215 Zemin gölgelerinde dolgu efektlerini kullanmak
216 Yatayara (HLOOKUP) Fonksiyonu
217 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en yüksek 5 değeri işaretlemek
218 Eğer İşlevinin Farklı kullanımı
219 Büyük-Küçük harf duyarlıklı sayım yaptırma
220 Satırlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (row copy, cut, paste)
221 Aralıkları tabloya dönüştürme ve dilimleyiciler
222 Senaryo Oluşturma ve Çalıştırma, Senaryo Analizi
223 Özel Yapıştır (Paste special)
224 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
225 Soldan (LEFT) ve Sağdan (RIGHT) İşlevi
226 Metinleri Seçtiğiniz Aralığa Ortalama
227 Simge Kümelerinde Formül Kullanmak
228 Etopla işlevinde joker karakter kullanma
229 Excel 2016'da Güneşışığı Grafiği Eklemek
230 Satır Eklemenin 3 Farklı yolu
231 Hücrelere ve bölgelere isim verme (Name manager, define name)
232 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır
233 x y grafik oluşturma
234 Eğer, Düşeyara (VLOOKUP) ve Koşullu Biçimlendirme ile Şarta Uyan Kayıtları Bulmak
235 Sayfa İşlemleri (Sayfa ekleme, sayfa silme)
236 Filtre Uygulanan Alanların Toplamını, Ortalamasını almak
237 Yatayara (HLOOKUP) formülü
238 Kopyalamanın Bilinmeyen Özelliği
239 Ve Fonksiyonu (AND)
240 Excel'de en önemli kısayol tuşları
241 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
242 İç içe koşullu ifade
243 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
244 Rakamların Sonuna Miktar, Litre, Adet gibi ifadeler
245 En küçük 5 değerin toplamını almak
246 Özet tablolarda (pivot table) detayları göstermek
247 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
248 Şarta Bağlı Olarak Değeri Saymak
249 Nakliye Gelir-Gider Takibi Yapma Karlılığı bulma
250 Dizi Formül Oluşturma
251 Eğer (if) işlevi ile Gün ve Ay'a bağlı hesaplama yapma
252 Hafta içi ve Hafta sonu satışları bulmak
253 Koşullu biçimlendirme (conditional format)'de Veri Çubuklarını Kullanmak
254 Özel Yapıştır (Boş Olanları Atla, değer olarak yapıştır)
255 Hücre içerisine açılır kutu ekleme
256 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile Ortalamanın Üstü ve Altında Olanlar
257 Düşeyara Fonksiyonu (VLOOKUP, vertical look up)
258 Tablolarınızdaki Biçimlendirmeleri İptal Etmek
259 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
260 Bul ve Değiştir (Find replace) Özelliğinin kullanımı
261 Offset (KAYDIR) Fonksiyonu Kullanımı ve Örneği
262 Fatura numaralarında atlanan değerleri bulmak
263 Dış Veri Alma - Başka Excel dosyasından formül kullanarak veri alma ve işlem yapma
264 Pasta Grafik Oluşturma
265 Kabarcık Grafiklerde Kabarcıkların içine isimleri eklemek
266 Yazdırma alanı belirleme ve düzgün çıktı alma
267 Tablolarınızdaki Tüm Formülleri bir kerede bulma
268 Yinele İşlevi ile Raporlarda görünüm farkı yaratmak
269 Satır ve Sütunların Yerini değiştirme. Ters çevir (transpose) yapıştır.
270 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
271 Access dosyasından veri Alma
272 Düşeyara (VLOOKUP) İşlevi
273 Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri tüm satırlara uygulama
274 Özet Tablo (pivot table) Grafiği Oluşturmak
275 Başvuru Formülleri (BAĞ_DEĞ_SAY, BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY, Mak, Min, Büyük, Küçük, SATIR, SÜTUN, SÜTUNSAY, BOŞLUKSAY, LARGE, SMALL, MAX, MIN, count, counta, COLUMNS, COUNTBLANK, ROW, COLUMN, KAÇINCI, MATCH, DÜŞEYARA, VLOOKUP, ADRES, ADDRESS, İNDİS, INDEX)
276 Sayfa yönü değiştirme, yatay ve dikey sayfa, kağıt türünü değiştirme
277 Metinsel İfadeleri Sayısal İfadelere Çevirmek
278 Veri Sıralama - Data Sort
279 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
280 TARİH fonksiyonu kullanımı (DATE function)
281 Birleştir Fonksiyonu (CONCATENATE), Metin birleştirme fonksiyonu
282 Makrolar ile satırdaki bilgileri sütuna almak
283 Eğer işlevine gerek kalmadan Düşeyara işlevi
284 Firmaların Ödeme ve Gecikme Vadelerini Grafikleştirmek
285 Tarihlerdeki rakamlar neyi ifade ediyor
286 Excel 2016 3B Haritaları Kullanmak
287 Çalışma Kitabı İşlemleri (kaydetme, farklı kaydetme, yeni kitap açma)
288 Eğer (IF) İşlevinin Kullanımı
289 Yukarıyuvarla (ROUNDUP) İşlevi ve Kullanımı
290 Grafiklerde Eksen Sıralamasını Değiştirmek
291 Veri Gruplandırma (Data group)
292 Makro 3 - If ve Mesaj Komutları, Şekillere Makro Atama
293 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET) - Excelde Sayı Yuvarlama İşlemleri (YUVARLA, ROUND)
294 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
295 Eğer Fonksiyonu (IF function, koşul formülleri)
296 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format) Uygulaması
297 VERİLERİ GRAFİĞE DÖNÜŞTÜRME
298 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
299 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
300 Tablolarınızda Formül içeren hücreleri bulmak (goto special, özele git, find formulas)
301 Hücrelerdeki adresleri sabitleyerek kullanmak
302 Makroları bir nesneye atama
303 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
304 Verilerinize Filtre Uyguladıktan sonra güncelleme
305 Dolaylı (Indirect) ile farklı sayfaların toplamını almak
306 Makrolar ile yapilan islemleri hizlandirmak
307 Sütunları Çarpıp Toplama
308 İki ayrı tablodan düşeyara (VLOOKUP) kullanımı
309
310 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
311 Topla (SUM) Fonksiyonu
312 Seçtiğiniz Bir değeri Tüm tablo'da işaretlemek
313 Tarih formülleri (BUGÜN, ŞİMDİ, YIL, AY, GÜN, SAAT, DAKİKA, SANİYE)
314 DÜŞEYARA (vlookup) İşlevi ve Kullanımı
315 Eğer ve Ve işlevlerini 3 sayfa'ya birden uygulamak
316 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
317 Mini grafik ekleme, otomatik güncellenen grafikler
318 Gelir-Gider hesabı için tablo oluşturma
319 İki tarih arasındaki iş günlerini bulma (TAMİŞGÜNÜ - NETWORKDAYS)
320 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
321 Geniş Aralıkları seçmek
322 Hücre Açıklamaları (Comment, add comment, açıklama ekleme, açıklama silme)
323 Excel 2016 'da Karşımıza çıkan iki yeni grafik türü
324 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
325 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
326 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
327 Etopla (sumif) ile şarta bağlı toplam alarak ilerlemek
328 Sayfa İşlemleri (Sayfa taşıma ve kopyalama)
329 Biçimlendirmeyi parametrik yapma
330 Koşullu Biçimlendirme'de Veri Çubuklarını Kullanmak
331 Verileri Sıralamak
332 Düşeyara İşlevi Eğitim Videosu
333 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
334 Dilimleyicileri Birden Fazla Özet Tabloya Bağlamak
335 Aralıkların en büyük değerlerini buldurmak
336 Özel işlemler menüsü metin parçalama ve birleştirme işlemleri
337 Tam iş günü bulma formülü (TAMİŞGÜNÜ)
338 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
339 Şema oluşturma, hazır şablonları kullanma, şekil ekleme, diyagramlar
340 Dizi Formülü ile Çoklu Düşeyara Yapmak
341 Excel'de Makrolar ile Satırlardaki biçimlendirmeleri yapmak
342 Özel Liste (Custom list) Oluşturma
343 Data Validation (Veri Doğrulama) ve Remove Duplicate (Kopya Yoketme)
344 Ayrı Sayfalardaki Tabloları Birleştirme
345 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
346 Ortalamanın Üstündeki Satışları Bulmak
347 Satış listelerinde en yüksek satış yapılan günü bulmak
348 Satır-Sütun Genişletmede 4 Farklı Yol
349 Otomatik Doldurma (Fill, autofill)
350 Ctrl + Alt + V tuşları ne amaçla kullanılır?
351 Görünen Değer ile Gerçek Değer arasında fark
352 Excelde form denetimleri ekleme, butona işlev tanımlama
353 Hücre içine Mini grafikler oluşturmak
354 Eğer (IF) ve VE (AND) işlevinin birlikte kullanımı
355 Office uyumluluk paketi ile Docx ve Xlsx dosyalarını office 2003 ve eski sürümlerinde açma
356 Web den veri alma, internet sorguları ile otomatik veri
357 Yazdırma sırasında başlıkları sabitleme, satır ve sutunları yineleme
358 Dosyalarınızda seçtiğiniz alanı Yazdırmak
359 İddia tablolarında yüzde değerlerini bulma
360 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
361 Koşullu biçimlendirme (conditional format) ile en düşük 5 değeri buldurmak
362 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting)
363 Veri Doğrulama ve Veri Girişi Sınırlama - Data Validation
364 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
365 Koşullu İfade
366 Cari hesap takibi
367 Excel'de Grafik Oluşturmak
368 Basit Sütun Grafiği Oluşturma
369 Excel 2016'da Güneşışığı ve Treemap grafik türlerinin kullanımı
370 Excel'de Kaydırma çubuğu denetimini kullanmak
371 Rakamların %20 aşağısını bulma yöntemleri
372 Eğer ve VE işlevleri
373 Pivot Tablo / Özet Tablo (Genel özellikleri)
374 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
375 EĞERORTALAMA (AVERAGEIF) fonksiyonu
376 Excel dosyasını şifreleme, açılış şifresi koyma, düzenleme parolası ekleme
377 Filtreleme İşlemleri (Data filter, veri süzme)
378 Excel'de Dizi Formülleri kullanarak İnşaat mühendisliği Demir Metraj Cetveli oluşturmak
379 Pasta Grafiği Çizmek
380 Pivot Tablo Hesaplanmış Alan Calculated Field
381 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
382 Değişiklik Takibi, Yorum Bırakma ve Kilitleme
383 Pivot Tablo (Özet Tablo) Dilimleme Slicing
384 Özet tablo'lardaki (pivot table) gruplama ve sıklık işlevi
385 Bir sütunda tekrar eden değerleri kaldırmak
386 Özel Yapıştır (Paste special)
387 Kopyalama'da hücre adreslerinin değişmesini engellemek
388 Yavaş çalışan excel dosyasını hızlandırma, manuel ve otomatik hesaplama
389 Dizayna (Tasarıma) ilişkin Uygulamalar
390 Excel'de veriler ile çalışma teknikleri
391 Çözücüyü Kullanmak (solver)
392 Alt Toplam İşlemi - Subtotal
393 Özet Tablo (pivot table) Oluşturmak
394 Çizgi Grafik Çizimi, Oluşturma
395 Eleman işlevi (CHOOSE fonksiyonu)
396 Pivot table (Özet tablo) Pasta ve Sütun Grafik Hazırlama
397 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
398 İç içe Eğer (IF) işlevinin kullanımı
399 Etopla (sumif) , Düşeyara (VLOOKUP), Koşullu biçimlendirme (conditional format)
400 Çalışma Sayfalarını Silmek
401 Satış Analiz Grafikleri Oluşturma
402 Excel dosyasını pdf dosyasına çevirme
403 Excel 2016'da Önerilen Grafikler İle Grafik Oluşturma
404 Grafik oluşturma
405 Makro Güvenliği
406 Basit bir teklif formu oluşturma
407 Ve (AND) işlevini kullanmak
408 Metni Sütunlara Dönüştürme (Text to Column) İşlemi
409 Kısayol Tuşları - BüyükHarf (Upper), KüçükHarf (Lower) ve Yazım.Düzeni (Proper)
410 Sığmayan sayfaları tek bir sayfaya sığdırma, ölçek ve yazdırma ayarı
411 PDF dosyasını excele çevirme ve aktarma
412 Alt Toplam (Subtotal, veri gruplayarak işlem yapma, group)
413 Dosyalarınıza Parola vererek kaydetmek
414 Tahsilat Geciken Ödeme Grafiklerini Oluşturmak
415 Arama İşlevlerini Kullanma
416 Grafik Oluşturma, Pasta, Sutün, Grafiği Çizme
417 Excel ile mail gönderme (Makro kullanarak)
418 Kopyalamada sağ buton kullanımı
419 SUM komutları
420 Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
421 Sayfa Numarası Eklemek
422 Çalışma Kitabı İşlemleri (Kaydet ve gönder işlemleri, kitabı outlook penceresine otomatik aktarma)
423 Web Sitesinden (İnternetten) veri Alma
424 Değiştir Özelliğinin Bilinmeyen Özelliği
425 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
426 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
427 Şarta Bağlı En büyük değeri bulmak
428 İki sütundaki değerleri birbiriyle çarparak toplama
429 Sort, Group, Ungroup ve Subtotal Uygulamaları
430 Veri Tablosu (Data Table) ile What-if Analizi
431 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
432 Grafik Oluşturma
433 veri doğrulama (data validation) kullanımı, hücreye değerini kısıtlama
434 Özet tablolardaki (pivot table) Verileri istediğimiz gibi gruplama
435 Kısayol Tuşları - Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns), hücrelerdeki kelimeleri ve karakterleri farklı hücrelere aktarmak
436 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
437 Etopla (sumif) ile satış listelerinde yıllık karlılığı hesaplama
438 Ortalamanın üstünde altında olan değerleri işaretlemek
439 FILTER (Filtreleme) Uygulaması
440 Veriler ile çalışma teknikleri
441 Veri Gruplama (Subtotal Group Ungroup)
442 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
443 Simge ekleme, klavyede bulunmayan simgeleri ekleme
444 Parçaal Fonksiyonu (MID function)
445 Sağ buton ile sıralama yapmak
446 Sıralama İşlemleri, Veri sıralama, Data Sort
447 Koşullu biçimlendirmede (conditional formatting) formül kullanma
448 ÇokEtopla(Sumifs) Fonksiyonu
449 Göreceli ve Mutlak Başvurular - Hücre formüllerini sabitleme
450 Çalışma Kitabı İşlemleri (Genel özellikler)
451 Ödeme'leri Cuma gününe sabitlemek
452 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
453 Microsoft Excel Filtre Yapma, Filtreleme Nasıl Yapılır
454 Sütunları seçmede kullanılan 4 farklı yöntem
455 Condinational Formating -Koşullu biçimlendirme (conditional format)leri Tüm tablolara uygulamak
456 Sıralama İşlemleri (Veri sıralama, çoklu kriterlere göre sıralama, birden fazla kritere göre sıralama)
457 En büyük 5 değerin toplamını almak
458 Dolaylı ve Topla işlevlerini kullanmak
459 Kırp Fonksiyonu (TRIM)
460 Ad Tanımlama
461 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri
462 Tablodan veri alma, düşeyara (VLOOKUP) komutu
463 Data Validation (Veri Doğrulama) Liste Uygulaması
464 Her bölümü farklı sayfada yazdırma, bölüm, kesme ekleme
465 İmla denetimi, yanlış yazılan kelimeleri düzeltme
466 SUM (TOPLAMA) ve AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonları
467 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
468 Düşeyara (VLOOKUP) ile stok fiyatların getirme
469 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
470 Tarihlerle İşlem Yapmak
471 Datedif (ETARİHLİ) Fonksiyonu ile iki tarih arasındaki gün ay ve yıl farklarını hesaplamak
472 Grafik İşlemleri (Sütun ve çizgi grafikler)
473 İndis ve Kaçıncı ile Aranan değerin bir alt değeri bulma
474 Düşeyara (VLOOKUP) İle 1.2.3. değerleri bulmak
475 Yapıştırma Seçenekleri
476 Döviz Kurlarını TCMB'dan Otomatik Olarak Alma
477 Alt bilgi ve üst bilgi ekleme
478 Sütunlarda Kes, Kopyala, Yapıştır (column copy, cut, paste)
479 Eğer (IF) işlevinin kullanımı
480 Marshall Grafiği Oluşturmak
481 Rastgele (rassal, random) Sayı Üretme (RAND, S_SAYI_URET)
482 Dilimleyicileri (slicer) Birden Fazla Özet Tabloya (pivot table) Bağlamak
483 Makro kaydetme ve çalıştırma
484 Grafik ekleme, grafik türleri seçme, eklenen grafiği güncelleme
485 Makro 1 -Makroya Giriş ve Temel Yazım Komutları
486 Verilere Filtre Uygulama
487 Excel What if analizi
488 Makro 5 - For Döngüsü, isNumeric Komutu ve Son Satır Bulma Uygulaması
489 Rakamların daha net okunmasını sağlamak
490 Kapalı Excel Dosyasından Veri Alma. 2 Excel Dosyası Arasında Veri Bağlantısı
491 Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşımak
492 End tuşunun Kullanımı
493 Özel sayı biçimleri oluşturma (Custom number formatting)
494 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
495 TARİH fonksiyonu ve formülü (DATE function)
496 ÇokEğersay (COUNTIFS) Fonksiyonu
497 Excel 2003 formatına çevirme, uyumluluk modu xlsx formatını xls çevirme
498 Etopla 'da (sumif) joker karakter kullanma
499 1 Saatlik ücreti hesaplamak
500 Arama ve başvuru fonksiyonları (YATAYARA) kullanımı
501 Çoketopla İşlevi ile tarih aralığındaki satışları buldurmak
502 Hedef Ara (Goal Seek) Kullanımı
503 Etopla Fonksiyonu (SUMIF)
504 Temsilcilerin çeyreklik satış değerlerini bulma ve grafiğe yansıtmak
505 Topla.Çarpım İşlevinin Kullanımı
506 Sütun seçerek grafikler oluşturma
507 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
508 Verileri yatay şekilde sıralamak
509 Excel'de Negatif değerlerin gösterim şekilleri
510 Hücre içindeki değeri internette aratmak
511 Grafik Öğeleri İle Çalışmak
512 Özel Yapıştır (Paste special, dört işlem yapma, toplayarak - bölerek - çarparak - çıkararak yapıştırma)
513 Seçim arasına metinleri ortalama
514 Makro Sayfası Kullanım Klavuzu
515 Satırları ve Sütunları genişletmede kullanılacak yöntemler
516 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
517 Matematik Formülleri
518 Kılavuz çizgilerini ve başlıklarını yazdırmak
519 Çalışma Sayfalarındaki Bilgileri Diğer Sayfalara Aktarma
520 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
521 veri doğrulama (data validation) ile hücrelere seçenekler girmek
522 Control + Enter tuşu ile aralıklardaki toplamları bir kerede aldırmak
523 Yinelenen Verileri Kaldırma - Tekrar Eden Hücreleri Kaldırmak (Remove Duplicates)
524 Excel'de Makrolar ile sütunlardaki biçimlendirmeleri yapmak
525 Eleman işlevi
526 Makro 4 - Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı, Değişken Tanıtma
527 Bilinmeyen Klavye Kısayolları
528 Koşullu Biçimlendirme (conditional format) ile ödeme takip listesi oluşturma
529 Eğersay, Çokeğersay işlevi Kullanımı
530 Excel bağlantılı açılır kutu yapımı
531 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
532 Şarta bağlı en küçük değer
533 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
534 Üç farklı sütuna göre grafikler oluşturma
535 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
536 Tablo oluşturma, düzenleme, tablo kenarlıklarını ayarlama, tabloyu sığdırma
537 İşletmenizin kasasını tutmak
538 Metin dosyasından (text file) veri alma
539 Excel Dashboard Oluşturma
540 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
541 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
542 Verileri seçmenin 6 farklı yolu
543 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
544 Sağdan (RIGHT) İşlevi
545 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
546 Koşullu biçimlendirme (conditional format), belirli koşullara göre hücre renklendirme
547 Tarih formülleri (GÜNSAY,GÜN360 ,TAMİŞGÜNÜ, NETWORKDAY, DAY360)
548 Satır ve sutunları seri ile doldurma, benzer verileri toplu ekleme
549 Veri Girişi ve Seçim Teknikleri
550 Arama fonksiyonları eleman formülü ELEMAN fonksiyonu
551 Excel'de Sayıları Düzeltme
552 Speedometer - Hız Ölçer Grafikler
553 Özel Listeleri Düzenleme
554 Koşullu biçimlendirmede (conditional format) Veri çubukları biçimlendirmelerini yan hücreye uygulamak
555 Satır İşlemleri (satır sil, satır ekle, satır gizle, satır genişlet ve daralt, satır genişliği, otomatik satır genişliği)
556 Özel Liste Oluşturmak
557 Yatayara Fonksiyonu
558 işaretlerinin kullanımı
559 Sayfa Düzeni (Page Layout) işlelmeri
560 Yazdırma Alanı, Başlıklar,Açıklama Ekleme, Bölmeleri Dondurma ve Sayfayı Koruma
561 İç içe Eğer (IF) kullanımı
562 Makro 2 - Satır ve Sütun Ekleme, Save ve Çıkış Komutları
563 Microsoft Excel Özel Liste Oluşturma
564 Eğersay ile şarta bağlı değerleri saydırarak inmek
565 Hücreye Açıklama Ekleme, Açıklamaları Yazdırma
566 Tablolar ile çalışmak
567 Eğerhata formülü ile formüllerdeki hataları gidermek
568 Tab tuşunu kullanarak veri girişi yapmak
569 Pivot Tablo (Özet Tablo) Grafik Genel
570 Sayfa İşlemleri (Sayfaları adlandırma, sayfa renklendirme)
571 Yapıştırma Seçenekleri (Paste special)
572 Formül Denetleme
573 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
574 Kes, Kopyala, Yapıştır İşlemleri (Cut, copy, paste)
575 EğerOrtalama Fonksiyonu (AVERAGEIF)
576 Ödemeleri Cuma gününe sabitleme
577 Formüllerde Etkilenen Hücreleri İzleme
578 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
579 Dizi Formüllerini Kullanma


aaaaa