Şirket Değerleme ve Finansal Strateji Geliştirme EğitimiŞirket Değerleme ve Finansal Strateji Geliştirme Eğitimi

Eğitim Şekli: Kurumsal, Grup, Özel Ders

Eğitim Zamanı: Haftaiçi ve haftasonu (Talep eden kişi ve kurumlara bağlı olarak)

Eğitim Yeri: Kurumsal eğitimler Türkiye'nin her yerinde yapılmakta olup özel dersler ise sadece İstanbul'dadır.

Süre: 2 Gün

Online eğitim setlerimizi satın almak için tıklayın!

Şirket Değerleme ve Finansal Strateji Geliştirme Eğitimi İçeriği
No Konu
1Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Sabitlemeler
2Değerlemede Temel Excel Özellikleri: HEDEF ARA Özelliği
3Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Duyarlılık Analizi
4Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Excel Çözücü
5Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Trend Analizi 1
6Değerlemede Temel Excel Özellikleri: Trend Analizi 2
7Şirket Değerlemede Faiz Kavramı
8Faiz ile Şirket Değeri İlişkisi
9Gelecek Değer ve Bugünkü Değer
10Gelecek Değer ve Bugünkü Değer Örnekleri
11İç Verim Oranı
12Günlük Hayatta İç Verim Oranı
13Borcun İtfası ve Faiz Uygulamaları
14Temel Muhasebe Kalemleri
15Detay Muhasebe Kalemleri
16Net işletme sermayesi ihtiyacı
17VUK Esaslı Net işletme sermayesi ihtiyacı
18UFRS Mali Tablo Analizi
19Fon Akım Tablosu
20BİST Mali Tablo Analizi
21Değerleme
22Çarpan Analizi
23Çarpan Analizi: VUK Esaslı Çarpan Analizi
24Çarpan Analizi: Piyasa Verisi Çekmek
25İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi (İNA / DCF: Discounted Cash Flow)
26İNA: Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) ve Beta
27İNA: DCF Formülleri
28İNA: DCF Duyarlılık Analizi
29İNA: Kaldıraçlı Beta
30İNA: Beta Üzerinden Sektör Analizi
31Net Aktif Değer
32İndirgenmiş Temettü Analizi
33Gülyağı A.Ş. Değerleme
34Finansal Strateji: "SMM/Net Satışlar" Oranının Piyasa Değerine Etkisi
35Finansal Strateji: "Yıllık Net Satış Değişimi"nin Piyasa Değerine Etkisi
36Finansal Strateji: Ticari Alacak Devir Süresinin Piyasa Değerine Etkisi
37Finansal Strateji: Stok Devir Süresinin Piyasa Değerine Etkisi
38Finansal Strateji: Ticari Borç Devir Süresinin Piyasa Değerine Etkisi
39Finansal Strateji: Peşin Mal Alınması Durumunun Analizi
40Finansal Strateji: Sektör Değişiminin Piyasa Değerine Etkisi
41Finansal Strateji: Peşin Ürün Satışı Durumunun Analizi
42Finansal Strateji: Satışların Maliyeti ile Cironun Birlikte Analizi
43Finansal Strateji: Ticari Alacak Devir Süresi ile Cironun Birlikte Analizi
44Finansal Strateji: Stok Devir Süresi ile Cironun Birlikte Analizi
45Finansal Strateji: Ticari Borç Devir Süresi ile Cironun Birlikte Analizi
46Finansal Strateji: Piyasa Faizleri Değiştiğinde Fiyat Artışı Ne Olmalıdır?
47Finansal Strateji: SONUÇ
48Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) Değerleme
49Strateji 1: Genel Bakış
50Strateji 2: Satışların Maliyeti ve Net Satış İlişkisi Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri
51Strateji 3: Ticari Alacak Devir Süresi ve Satışların Maliyeti Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri
52Strateji 4: Ticari Alacak Devir Süresi ve Net Satış İlişkisi Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri
53Strateji 5: Stok Devir Süresi ve Net Satış İlişkisi Üzerinden Maksimum Piyasa Değeri