Excel Pratik Bilgiler


Aradığınız Videoyu Giriniz

Pratik Bilgiler
NoVideo Konusu
1 DÜŞEYARA - ETOPLA EĞERSAY gibi Formüllerde Eşleşmeyen Kelimeleri Arama
2 Pratik Excel Formülleri: YAZIM.DÜZENİ - KIRP - BİRLEŞTİR - & Formülleri
3 Şirket Değerleme Nasıl Yapılır
4 Excel Yazıcı ve Sayfa Yapısı Ayarları
5 Excel ile Problem, Denklem vb. Çözümü ve Optimizasyon - Excel Çözücü (Solver)
6 Excelde Farklı Sayfalardan Formülle Veri Almak - Dolaylı (INDIRECT) Fonksiyonu
7 Excel Dashboard Oluşturma
8 Excelde Sayı Formatları ile ilgili ilginç bilgiler
9 Excel Tablolarını Linkli olarak word ve powerpointe aktarmak
10 Excelde Tarihlere göre koşullu biçimlendirme ve filtreleme
11 Excelde hazır liste oluşturup verileri listeden seçme - ComboBox özelliği
12 Excel What if analizi
13 Excel - Hücrelere ve alanlara özel isimler verme
14 Hatalı, boş, gizlenmiş vb. özellikteki tüm hücrelerin tek tuşla tespit edilmesi
15 Excel 3D (Üç Boyutlu) Harita Çizmek
16 Excel Hızlı Doldurma (Flash Fill) Özelliği
17 Excel Pratik Bilgiler - Grafiklere Resim ve Logo Ekleme
18 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 2: İnternetten veri alma
19 Excel dosyasını kapatmayı engelleme
20 Excel ile eşek şakası
21 Excel 2016 Power Query Eğitim Videoları 1: Power Querye Giriş
22 Excel Otomatik Doldurma Özellikleri (AutoFill)
23 Excel'de Özel Hücrelerin Tespiti
24 Excel'de büyük harfe ve küçük harfe çevirmek
25 Excel'de büyük-küçük harf problemlerini düzeltme, boşluk problemi
26 Excel'de İki farklı hücredeki yazıları birleştirmek
27 Excel'de Sayıları Düzeltme
28 Excel'de hücreleri renklerine göre toplama işlemi
29 Excel'de Hücreleri Renklerine Göre Sayma
30 Excel dosyasını şifreleme veya şifreyi kaldırma
31 Excel sayfa koruma veya korumayı kaldırma / sadece istediğim hücrelere izin verme
32 Excel'de bir hücreye yazı girildiğinde hemen sağ tarafına tarih ve saat yazılsın
33 Excel'de Sayfaları Harf Sırasına Göre Sıralama
34 Excel'de hangi hücrelere formül girilmiştir?
35 Excel'de Sayıyı Yazıya Çevirme
36 Excel'de Hücreye Yanıp Sönme Efekti Ekleme
37 Excel'in diğer tüm sayfalarında kelime aratma
38 Excel'de Kaydırma Çubuğu (Scroll Button) Oluşturma
39 Excel'de Değer Değiştirme Düğmesi (Spin button) Oluşturma ve Kullanma
40 Excel Resim Ekleme ve Resimde Değişiklikler Yapma
41 Excel'de tüm tabloyu seçmek, tüm hücreleri seçmek veya üzerinde işlem yapılan alanı seçmek
42 Excel Çalışma Sayfasının Adını Değiştirmek
43 Excel Çalışma Sayfasını Kopyalamak veya Taşımak
44 Excel sayfa seçme, sayfalar arası gezinme, ilk ve son sayfalara gitme, istenen sayfaya gitme
45 Excel'de İndeks veya İçindekiler Sayfası Oluşturmak
46 Excel'de şema, şekil, tasarım, resim, chart, organizasyon şeması vb. oluşturmak
47 Excel'de boş hücreleri, boş satırları ve boş sütunları silmek
48 Excel'de Birleşik Giriş Kutusu Combobox Kullanımı ve Grafiklere Animasyon Ekleme
49 Excel'de hücreye tıklandığında otomatik olarak resim değişsin
50 Excel'de klasördeki dosyaların adını getirme, klasördeki dosyalara link verme
51 Excel'in bütün sayfalarını tarayarak aranan ifadeyi ve karşısındaki değeri getirme
52 Excel ile döviz kurlarını anlık şekilde çekmek
53 Excel'de kişini adını ve soyadını ayırma - birden fazla adı varsa nasıl ayrılır?
54 Excel'de basit bir tablo nasıl hazırlanır? Dilimleyici ekleme ve tıklayarak filtreleme
55 Excel'de dilimleyici oluşturmak ve dilimleyici ile filtreleme, grafik hareket ettirme
56 Excel'de Çoklu işlemlerde DÜŞEYARA (VLOOKUP) nasıl kullanılır? ÇOKETOPLA Formülü
57 Excel'de web sitesinden kopyalanan veriler nasıl düzeltilir?
58 Excel'de tarih formülleri ve tarihleri dinamik kullanma yöntemleri
59 Excel'de farklı dosyadan, klasörden, bilgisayardan veya sayfadan veri çekmek
60 Excel'de yazdırma alanı belirleme, istediğim alanı yazdırma ve yazdırma alanını temizleme
61 Excel'de EĞER formülü nasıl kullanılır?
62 Excel'de İç içe EĞER formülü nasıl kullanılır
63 Excel'deki Temel Formüller: TOPLA, ORTALAMA, MAK, MİN, ETOPLA, EĞERSAY, EĞERORTALAMA, BAĞ_DEĞ_SAY
64 Excel'de * karakteri ve önemi: ETOPLA, EĞERSAY formüller için özel durumlar, düzenli ifadeler
65 Excel'de filtreleme ve filtreleme ile ilgili az bilinen özellikler
66 Excel'de veritabanı formülleri ve filtreleme formülleri
67 PDF dosyasından Excel'e verileri doğru aktarmak
68 Excel'de en önemli kısayol tuşları
69 Excel'de liste birleştirme, bilanço ve gelir tablosu konsolide etme
70 Excel'de DÜŞEYARA formülü ile farklı sayfalardaki birden fazla listeyi taramak
71 Kağıttaki veya elinizde tuttuğunuz bir yazıyı Excel'e veya bilgisayara aktarma
72 Excel kullanarak bir yazıdaki bütün e-mail adreslerini ayıklama ve listeleme
73 Excel'de düzensiz veri curcunasını / yığınını bir kaç saniyede düzenlemek
74 Excel'de en önemli kısayol tuşlarından F4 tuşu
75 Excel'de sayıların arkasına kg, adet, TL, $ vb. ifadeler yazmak
76 Excel'in içerisine film koyup izlemek. Bir sayfaya film veya müzik eklemek
TÜM VİDEOLAR Youtube Kanalımız


aaaaa