Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazı, Cümle Veya İfade İçerisinde Geçen Harf Ve Karakter Sayısını Tespit Etmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazı, Cümle Veya İfade İçerisinde Geçen Harf Ve Karakter Sayısını Tespit Etmek
yazı="Burada bir cümle var ve harf sayısının tespit edilmesi gerekmektedir."
karakter_sayısı=len(yazı)#Bir yazıda yer alan karakter sayısı len() fonksiyonu ile bulunabilir.
print("Bu cümledeki karakter sayısı:", karakter_sayısı)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
2 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
3 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
6 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
7 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
8 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
9 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
10 Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
11 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
12 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
13 Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile başlayıp başlamadığını tespit etmek
14 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
15 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
16 Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile bitip bitmediğini tespit etmek
17 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
18 Bir yazı içerisinde geçen harfler bir kereden daha fazla geçiyorsa bunu tespit etme ve uyarı verme
19 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
20 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek


aaaaa