Python Hazır Kodlar


Python: Replace() Fonksiyonunu Kullanırken Toplam Kaç Defa Karakter Veya Harf Değiştireceği İle İlgili Sınırlama Yapmak

Kodu Kopyala
#Python: Replace() Fonksiyonunu Kullanırken Toplam Kaç Defa Karakter Veya Harf Değiştireceği İle İlgili Sınırlama Yapmak
yazı="Burada bulunan yazı içerisinde a harfi bir çok defa geçiyor. Şimdi burada bulunan 'a' harflerini 'b' harfi ile değiştireceğiz. Bunu kaç defa yapmak istiyorsak ona göre sınırlama da koyabiliriz."
yeni_yazı=yazı.replace("a","b",2)#Buradaki son parametre olan "2" ifadesi bu işlemi toplam 2 defa yapmakla sınırlamış olmaktadır. Yani a harfini b harfine çeviriyor fakat bunu sadece 2 defa yapıyor. Diğer a harflerine dokunmuyor.
print(yeni_yazı)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
4 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
6 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
8 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
9 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
10 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
11 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
12 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
13 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
14 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
15 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
16 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
17 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
18 Bir yazıyı küçük harfe çevirirken oluşacak Türkçe karakter problemlerini düzeltme
19 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
20 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.


aaaaa