Python Hazır Kodlar


Python: Replace() Fonksiyonunu Kullanırken Toplam Kaç Defa Karakter Veya Harf Değiştireceği İle İlgili Sınırlama Yapmak

Kodu Kopyala
#Python: Replace() Fonksiyonunu Kullanırken Toplam Kaç Defa Karakter Veya Harf Değiştireceği İle İlgili Sınırlama Yapmak
yazı="Burada bulunan yazı içerisinde a harfi bir çok defa geçiyor. Şimdi burada bulunan 'a' harflerini 'b' harfi ile değiştireceğiz. Bunu kaç defa yapmak istiyorsak ona göre sınırlama da koyabiliriz."
yeni_yazı=yazı.replace("a","b",2)#Buradaki son parametre olan "2" ifadesi bu işlemi toplam 2 defa yapmakla sınırlamış olmaktadır. Yani a harfini b harfine çeviriyor fakat bunu sadece 2 defa yapıyor. Diğer a harflerine dokunmuyor.
print(yeni_yazı)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
4 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
5 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
8 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
9 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
10 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
11 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
12 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
13 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
14 Python Dersleri 26: While Döngüsü
15 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
16 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
17 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
18 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
19 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
20 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları


aaaaa