Python Hazır Kodlar


Python: Bir Cümle, Kelime Veya İfadeyi Küçük Harflere Çevirmek Ve Küçük Harflerle Yazmak (lower Fonksiyonu)

Kodu Kopyala
#Python: Bir Cümle, Kelime Veya İfadeyi Küçük Harflere Çevirmek Ve Küçük Harflerle Yazmak (lower Fonksiyonu)
#Bir ifadeyi, cümleyi, kelimeyi vb. küçük harfe çevirmek
a="BURADAKİ CÜMLENİN TÜM ELEMANLARI KÜÇÜK HARFE DÖNÜŞECEKTİR.".lower()
print(a)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
4 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
5 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
6 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
8 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
9 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
10 Bir yazının büyük harf veya küçük harflerden oluşup oluşmadığını öğrenmek
11 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
13 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
14 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
15 Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
16 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
17 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
18 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
19 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
20 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak


aaaaa