Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıdaki İlk Harfi Büyük, Sonraki Harfleri Küçük Yapmak / Bir Cümlenin Her Kelimesinin İlk Harfini Büyük Harfe Çevirmek Ve Sonraki Harfleri İse Küçük Harf Yapmak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıdaki İlk Harfi Büyük, Sonraki Harfleri Küçük Yapmak / Bir Cümlenin Her Kelimesinin İlk Harfini Büyük Harfe Çevirmek Ve Sonraki Harfleri İse Küçük Harf Yapmak
yazı="buradaki cümlenin ilk Harfi büyük ve SONRAKİ HARFLERİ İSE KÜÇÜK OLACAK."
print(yazı.capitalize())
#Aşağıda ise cümlenin her kelimesinin ilk harfi büyük ve sonraki harfleri küçük olacak:
kelimeler=yazı.split()
for sayı in range(0,len(kelimeler)):
    kelimeler[sayı]=kelimeler[sayı].capitalize()
print(" ".join(kelimeler))
#Bu işlemin en kısa yolu:
print(yazı.title())#Title fonksiyonu her kelimenin ilk harfini büyük ve sonraki harfleri ise küçük yapar.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
4 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
5 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
6 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
8 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
9 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
10 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
11 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
12 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
13 tuple kullanımı işlemleri
14 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
15 Şirket ve kurum isimlerini kısaltmak / ilk harfleri kullanarak kısaltma işlemi uygulamak
16 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
17 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
18 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
19 Bir yazının büyük harf veya küçük harflerden oluşup oluşmadığını öğrenmek
20 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?


aaaaa