Python Hazır Kodlar


Python: Tüm Kelimelerin İlk Harflerini Büyük, Sonraki Harflerini Küçük Yapmak

Kodu Kopyala
#Python: Tüm Kelimelerin İlk Harflerini Büyük, Sonraki Harflerini Küçük Yapmak
yazı="""
Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu kararının, New York'taki davaya bakan büyük jürinin başındaki isim olan Bölge Eyalet Savcısı 
Demokrat Cyrus Vance için bir "zafer" olduğunu bildirdi.
Trump, ekim ayında, vergi kayıtlarının savcılığa teslim edilmesi yönünde karar alan New York'taki Temyiz 
Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.
Mahkeme ise yeni Yüksek Mahkeme yargıcının göreve başlamasını bekleyerek kararını bir süre ertelemişti.
"""
print(yazı.title())
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
4 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
5 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
6 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
7 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
8 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
9 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
10 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
11 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
12 Şirket ve kurum isimlerini kısaltmak / ilk harfleri kullanarak kısaltma işlemi uygulamak
13 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
14 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
15 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
16 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin büyük harf olup olmadığını test etmek
17 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
18 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
19 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
20 Bir yazının büyük harf veya küçük harflerden oluşup oluşmadığını öğrenmek


aaaaa