Python Hazır Kodlar


Python: Bir İfadenin/yazının Alfa Numerik (yani Yazı Veya Sayı İçerip İçermediğini) Olup Olmadığını Tespit Etmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir İfadenin/yazının Alfa Numerik (yani Yazı Veya Sayı İçerip İçermediğini) Olup Olmadığını Tespit Etmek
ifade="4323"
sayımı=ifade.isalnum()#Sonuç: True
print(sayımı)
#######################################################
ifade="Burada"
sayımı=ifade.isalnum()#Sonuç: True
print(sayımı)
#######################################################
ifade="Burada "
sayımı=ifade.isalnum()#Sonuç: False
print(sayımı)
#######################################################
ifade="4a23"
sayımı=ifade.isalnum()#Sonuç: True
print(sayımı)
#######################################################
ifade="4a23."
sayımı=ifade.isalnum()#Sonuç: False
print(sayımı)
#######################################################
ifade="4a23gffd"
sayımı=ifade.isalnum()#Sonuç: True
print(sayımı)
#######################################################
ifade="123>"
sayımı=ifade.isalnum()#Sonuç: False
print(sayımı)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
2 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
5 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
6 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
7 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
8 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
9 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
10 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
11 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
12 Python Dersleri 26: While Döngüsü
13 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
14 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
15 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
16 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
17 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
18 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
19 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
20 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)


aaaaa