Python Hazır Kodlar


Python: Hataları Yakalamak Ve Hata Deyimlerini Kullanmak / Try, Except, Valueerror, Zerodivisionerror Vb. Hatalar İle İlgili İşlemler örnek Olarak Sıfıra Bölme Hatasının Önüne Geçme İşlemi

Kodu Kopyala
#Python: Hataları Yakalamak Ve Hata Deyimlerini Kullanmak / Try, Except, Valueerror, Zerodivisionerror Vb. Hatalar İle İlgili İşlemler
örnek Olarak Sıfıra Bölme Hatasının Önüne Geçme İşlemi
ilk_sayı=input("Lütfen bir sayı giriniz")
ikinci_sayı=input("Lütfen bir sayı giriniz")
try:
  ilk_sayı = int(ilk_sayı)#Burada tam sayıya çevirme işlemini TRY içerisinde yaptık. Eğer dışında yapsaydık bu defa tamsayıya çevirme işlemi sırasında hata vereceği için hatayı ekranda gösterirdi. Bundan sakınmak için bunu yaptık.
  ikinci_sayı = int(ikinci_sayı)
  print(ilk_sayı,"/",ikinci_sayı,"=",round(ilk_sayı/ikinci_sayı,2))
except ValueError:#Bu değer hatası için geçerli olup eğer sıfıra bölme hatası ile karşılaşırsa bu durumda hatayı gösterir.
  print("Lütfen sadece sayı giriniz!")
except ZeroDivisionError:#Sıfıra bölme hatası olursa bunu göster.
  print("Sıfıra bölünemez")
"""
Hata çeşidinin ne olduğunu ilgili hata kodu verecektir. Örneğin eğer değer giriş hatası olursa bu durumda aşağıdaki gibi bir kod girer:
------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "C:/Users/Kenan Çılman/PycharmProjects/pythonProject/uygulama1.py", line 4, in 
  ilk_sayı = int(ilk_sayı)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'asdasd'
----------------------------------------
Buradaki kodda da görüldüğü gibi “ValueError” hatası verdi. İşte hatanın çeşidi tam olarak budur. Except yazdıktan sonra bu hata çeşidini girebilirsin.
"""
ilk_sayı=input("Lütfen bir sayı giriniz")
ikinci_sayı=input("Lütfen bir sayı giriniz")
try:
  ilk_sayı = int(ilk_sayı)#Burada tam sayıya çevirme işlemini TRY içerisinde yaptık. Eğer dışında yapsaydık bu defa tamsayıya çevirme işlemi sırasında hata vereceği için hatayı ekranda gösterirdi. Bundan sakınmak için bunu yaptık.
  ikinci_sayı = int(ikinci_sayı)
  print(ilk_sayı,"/",ikinci_sayı,"=",round(ilk_sayı/ikinci_sayı,2))
except (ValueError, ZeroDivisionError):
  print("Hatalı giriş yaptınız. Sıfıra bölme hatası veya yazı girişi hatası oluştu!!!")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
4 Python Dersleri 26: While Döngüsü
5 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
6 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
7 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
8 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
9 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
10 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
11 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
12 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
13 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
14 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
15 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
16 tuple kullanımı işlemleri
17 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
18 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
19 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
20 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak


aaaaa