Python Hazır Kodlar


Python: Python Dersleri 27: Döngülerde Else Deyimi

Kodu Kopyala
#Python: Python Dersleri 27: Döngülerde Else Deyimi
#Döngülerde ELSE Deyimi 
"""
while ve for döngüleri ile birlikte aynı zamanda ELSE de kullanılır. Diğer bir çok yazılım dilinde IF ile birlikte ELSE kullanılırken Python dilinde WHILE ile birlikte de ELSE kullanılır.
WHILE ile birlikte ELSE kullanılması, ilgili while döngüsünün BREAK ile sonlandırılmaması durumunda çalışır.
WHILE ile birlikte ELSE kullanılması oldukça önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Diğer yazılım dillerinde eksikliği hissedilmektedir.
Aşağıdaki örneği inceleyiniz:
"""
#Bu örnekte kullanıcıdan bir sayı girmesi istenecektir. Kullanıcının sadece üç deneme hakkı vardır. Eğer while döngüsü sonlandırılmazsa sonundaki ELSE devreye girer.
deneme_sayisi=0
while deneme_sayisi<3:
  deneme_sayisi += 1
  sayi=int(input("Lütfen bir sayi giriniz:"))
  if sayi==10:
    print("Doğru girdiniz!")
    break
else:#Buradaki ELSE, aslında IF deyiminin değil, WHILE deyimine ait ELSE'dir. Zira WHILE ile aynı hizaya yazılmıştır.
  print("3 defa denediniz. Deneme hakkınız bitmiştir.")
############
#Şimdi işi biraz daha ileri götürelim. Bir sayının asal olup olmadığını bulalım.
#Eğer girilen sayı kendinden küçük herhangi bir sayıya bölündüğünde sıfır kalanı veriyorsa asal değildir. Yoksa asaldır.
sayi=int(input("Lütfen bir sayı giriniz ve biz de asal olup olmadığını test edelim:"))
deneme=2
while deneme:
  if sayi%deneme==0:
    print("Bu sayı asal değildir. Bu sayı ",deneme,"sayısına tam bölünmektedir.")
    break
  deneme+=1
else:
  print("Girilen sayı asal sayıdır.")
#########################################################################
#Aynı işlemi bir de for döngüsü ile yapalım. FOR döngüsü eğer BREAK ile sonlandırılmadıysa bu durumda ELSE devreye girer.
sayi=int(input("Lütfen bir sayı giriniz ve biz de asal olup olmadığını test edelim:"))
for deneme in range(2,sayi):
  if sayi%deneme==0:
    print("Bu sayı asal değildir. Bu sayı ",deneme,"sayısına tam bölünmektedir.")
    break
else:
  print("Girilen sayı asal sayıdır.")
#İşi biraz daha ileri götürelim. 2 ile girilen sayı arasındaki tüm asal sayıları tespit edip listeleyelim:
hedef_sayi=int(input("Lütfen bir sayı giriniz ve biz de 2 ile o sayı arasındaki asal sayıların listesini üretelim:"))
asal_sayilar=[2]
for sayi in range(3,hedef_sayi+1,2):#Adım sayısı 2 alındı. Zira çift sayılara bakmaya gerek yoktur. 3 ve üçten büyük tüm asal sayılar tektir. İş yükünü hafifletmek için böyle davrandık. Ayrıca range fonksiyonu aranan sayının kendisini katmayacağı için sayi+1 yazdık.
  for denenen_sayi in asal_sayilar:
    if sayi%denenen_sayi==0:
      break
  else:
    asal_sayilar.append(sayi)
print(asal_sayilar)

Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
2 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
3 Python Dersleri 26: While Döngüsü
4 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
5 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
6 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
7 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
8 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
9 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
10 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
11 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
12 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
13 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
14 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
15 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
16 Kullanılmakta olan Python dilinin versiyonunu görüntülemek
17 Python sürümünü tespit etmek
18 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
19 Çalışmakta olduğunuz Python dosyasının nerede ve hangi dizin içerisinde olduğunu tespit etmek
20 Python kullanarak bilgisayarı kapatmak


aaaaa