Python Hazır Kodlar


Python: İki Nesnenin Veya İki Değerin Aynı Olup Olmadığını Tespit Etmek. "nesne (object)" Kavramı İle "değer (value)" Arasındaki Farklar

Kodu Kopyala
#Python: İki Nesnenin Veya İki Değerin Aynı Olup Olmadığını Tespit Etmek. "nesne (object)" Kavramı İle "değer (value)" Arasındaki Farklar
a='selam'
b='selam'
sonuç=a is b#Burada görüldüğü gibi her iki nesnenin de aynı nesneler olup olmadığını Python'a sorduk. Aşağıdaki satırda görüldüğü gibi cevap True olur.
print(sonuç)
dizi1=[1,2,3]
dizi2=[1,2,3]
sonuç2=dizi1 is dizi2#Burada da her iki nesnenin aynı olup olmadığını sorduk. Değerler tamamen aynı olmasına rağmen cevap False oldu.
print(sonuç2)
"""
"Değer" kavramı ile "nesne" kavramı farklıdır. "=" işareti değerlerin aynı olup olmadığını sorar. "is" sorusu ise 
nesnelerin aynı olup olmadığını sorar. Bu önemli bir farktır. 
Eğer aşağıdaki gibi bir işlem yaparken her iki nesneyi de aynı nesne olarak tanımlamış oluruz:
"""
dizi2=dizi1
sonuç3=dizi1 is dizi2
print(sonuç3)#Sonuç True olacaktır.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
4 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
5 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
6 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
7 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
8 Girilen verinin boş olup olmadığını tespit etmek ve uyarıda bulunmak
9 Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
10 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
11 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
12 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
13 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
14 Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile başlayıp başlamadığını tespit etmek
15 Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile bitip bitmediğini tespit etmek
16 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
17 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
18 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
19 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
20 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek


aaaaa