Python Hazır Kodlar


Python: İki Nesnenin Veya İki Değerin Aynı Olup Olmadığını Tespit Etmek. "nesne (object)" Kavramı İle "değer (value)" Arasındaki Farklar

Kodu Kopyala
#Python: İki Nesnenin Veya İki Değerin Aynı Olup Olmadığını Tespit Etmek. "nesne (object)" Kavramı İle "değer (value)" Arasındaki Farklar
a='selam'
b='selam'
sonuç=a is b#Burada görüldüğü gibi her iki nesnenin de aynı nesneler olup olmadığını Python'a sorduk. Aşağıdaki satırda görüldüğü gibi cevap True olur.
print(sonuç)
dizi1=[1,2,3]
dizi2=[1,2,3]
sonuç2=dizi1 is dizi2#Burada da her iki nesnenin aynı olup olmadığını sorduk. Değerler tamamen aynı olmasına rağmen cevap False oldu.
print(sonuç2)
"""
"Değer" kavramı ile "nesne" kavramı farklıdır. "=" işareti değerlerin aynı olup olmadığını sorar. "is" sorusu ise 
nesnelerin aynı olup olmadığını sorar. Bu önemli bir farktır. 
Eğer aşağıdaki gibi bir işlem yaparken her iki nesneyi de aynı nesne olarak tanımlamış oluruz:
"""
dizi2=dizi1
sonuç3=dizi1 is dizi2
print(sonuç3)#Sonuç True olacaktır.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
2 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
5 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
6 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
8 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
9 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
10 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
11 Python Dersleri 26: While Döngüsü
12 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
13 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
14 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
15 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
16 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
17 Girilen verinin boş olup olmadığını tespit etmek ve uyarıda bulunmak
18 Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
19 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
20 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek


aaaaa