Python Hazır Kodlar


Python: Python Dersleri 23: For Döngüsü

Kodu Kopyala
#Python: Python Dersleri 23: For Döngüsü
#Döngüler: FOR Döngüsü
#Döngüler tüm yazılım dilleri için oldukça önemlidir. Kitlesel (büyük çapta) işlemler için kolay bir çözüm sağlarlar.
#FOR DÖNGÜSÜ
#Burada 1 ile 1000 arası sayıları ekrana hızlıca yazdıralım:
for sayi in range(1,1000):
  print(sayi)
#Yukarıda görüldüğü gibi bir FOR döngüsü oluşturduk. RANGE ifadesi belli bir aralıktaki sayıları verir. RANGE ile ilgili bir kaç örnek yapalım:
#Range(100): Tek parametreli olduğu için 1 ile 100 arası (100 dail değil) sayıları verir.
for sayi in range(100):
  print(sayi)
#Range(25,100): İki parametreli olunca 25 ile 100 arası (100 dahil değil) sayıları verir.
for sayi in range(25,100):
  print(sayi)
#Range(75,125,5): Üç parametreli olunca 75 ile 125 arası (125 dahil değil) sayıları 5'er adım atlayarak verir.
for sayi in range(75,125,5):
  print(sayi)
####################################
#for döngüsünü metinler için de kullanabiliriz:
for harf in "Dünya yuvarlaktır.":
  print(harf)
#Yukarıda görüldüğü gibi eğer metinler için yapılırsa metin içindeki her bir harfi inceler.
#Aşağıdaki örnekte ise metin içindeki "a" harflerini saydıralım:
metin="""
Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde bugün önemli miktarda 
düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.
Kupriyanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna üzerinden gerçekleştirdiği günlük doğal gaz sevkiyatına ilişkin bilgi verdi.
Bugün Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı talebinde önemli miktarda azalış yaşandığını dile getiren Kupriyanov, "Gazprom, 21 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 
45,9 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.
Gazprom, dün Ukrayna üzerinden 62,4 milyon metreküp doğal gaz sevk etmişti. Böylece, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğal gaz hacmi düne göre 
yüzde 26,4 azalmış olacak.
"""
adet=0
for harf in metin:
  if harf=="a":
    adet+=1
print("İlgili metinde toplam",adet,"tane \"a\" harfi vardır.")
#Yukarıdaki işlem incelendiğinde öncelikle adet sıfır olarak tanımlandı. Daha sonra her bir harf incelendi ve eğer harf "a" harfine eşit olursa adet 1 artırıldı. Bu işlem toplam 74 defa tekrar etti.
for sayi in range(101):
  print(sayi, "sayısının karesi:",sayi**2,"ve küpü ise",sayi**3)
################
#Aşağıdaki örnekte faktoriyel hesaplayalım:
sayi=int(input("Bir sayı giriniz:"))
faktoriyel=1#faktöriyel baştan 1 olarak tanımlandı. Öyle yapılmazsa baştan sıfır olarak tanımlanır ve sonraki işlemlerde çarpma yapılırken herşeyi sıfır ile çarpar.
for i in range(1,sayi+1):#sayi+1 yazılması önemlidir. Örneğin 6 girilirse range(1,7) olur ki burada 7 dahil olmadığı için 6'ya kadar yapar.
  faktoriyel*=i
print(sayi,"sayısının faktöriyeli:",faktoriyel)
##########################################################3
#Listeler için de FOR döngüsü kullanılabilir.
"""
Aşağıdaki örnekte çalışan kişiler ve brüt maaşlarının olduğu bir sözlük vardır. 
Burada amacımız brüt maaşları tespit edip net maaşı hesaplamaktır. 
İşlem kolaylığı için öncelikle maaşlardan %20 SGK kesintisi yapacağız ve daha sonra kalan kısımdan %15 vergi keseceğiz.
"""
calisan_listesi={
"Abdullah Kaya":13711,
"Abdulselam Ozarslan":13296,
"Ahmet Aras":13531,
"Ahmet Demirkol":14367,
"Ahmet Turunç":14768,
"Ali Rıza Kıldeş":14109,
"Asım Dursun":14860,
"Atalay Gençel":13959,
"Aydın Tarı":13247,
"Cüneyt Güçün":13337,
"Damla Fidan":11670,
"Deniz Berkay Çiçek":13599,
"Derya Arıkboğa":12982,
"Elif Aslan":10642,
"Emine Torun":11997,
"Erkan Yüzgeç":11274,
"Faruk Uzman":13994
}
net_maaslar=dict()#Önce net maaşlar ile ilgili bir sözlük oluşturduk. Burada amacımız net maaşlar ile ilgili de benzer şekilde bir sözlük oluşturup buraya atama yapmaktır.
for kisi in calisan_listesi:#Burada kisi değişkenine ilgili sözlüğün anahtarı atanır.
  brut_maas=calisan_listesi[kisi]
  SGK_Sonrasi_Kalan=brut_maas*0.8#%20 SGK kesintisi sonrası kalan tutar hesaplandı.
  net_maas=SGK_Sonrasi_Kalan*0.85#Vergi sonrası net maaş tespit edildi.
  net_maaslar[kisi]=round(net_maas,2)#Virgülden sonra 2 basamak bıraktık. Yoksa çok uzun bir küsürat çıkabilir.
print(net_maaslar)
#Dilerseniz net maaşları teker teker de yazdırabilirsiniz.
for kisi in net_maaslar:
  print(kisi,"adındaki çalışanın brüt maaşı",calisan_listesi[kisi],"TL ve net maaşı ise",net_maaslar[kisi],"TL'dir.")


Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
2 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
3 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
4 Python Dersleri 26: While Döngüsü
5 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
8 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
9 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
10 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
11 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
12 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
13 Python sürümünü tespit etmek
14 Kullanılmakta olan Python dilinin versiyonunu görüntülemek
15 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
16 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
17 Çalışmakta olduğunuz Python dosyasının nerede ve hangi dizin içerisinde olduğunu tespit etmek
18 Python kullanarak bilgisayarı kapatmak
19 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
20 İngilizce Türkçe sözlük yapımı


aaaaa