Python Hazır Kodlar


Python: Bir Sayının Tam Bölenlerini Tespit Etmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Sayının Tam Bölenlerini Tespit Etmek
#Bir sayının tamsayı bölünlerini tespit etmek:
def tamsayı_bölenler(incelenen_sayı):
  tamsayılar=[]
  for sayı in range(1,int(incelenen_sayı/2+1)):
    """
    Burada geçen int(incelenen_sayı/2+1) ifadesi, aslında işi kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Mesela 100 sayısının tam bölenlerini hesaplamak istediğinizde 
    50 sayısına kadar bakmanız yeterlidir. 50'den sonraki rakamlar zaten tam bölünemez.
    """
    if incelenen_sayı%sayı==0:
      tamsayılar+=[sayı]
  print(tamsayılar)

tamsayı_bölenler(200111)
tamsayı_bölenler(1991)
tamsayı_bölenler(1110000)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir sayının tam bölenlerini tespit etmek
2 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
3 Python Dersleri 26: While Döngüsü
4 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
5 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
8 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
9 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
10 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
11 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
12 Bir yazının sayılardan/rakamlardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
13 Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
14 Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile başlayıp başlamadığını tespit etmek
15 Girilen ifadenin tamamen sayılardan oluşup oluşmadığını tespit etmek
16 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
17 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
18 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
19 Girilen verinin boş olup olmadığını tespit etmek ve uyarıda bulunmak
20 Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile bitip bitmediğini tespit etmek


aaaaa