Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizi İçerisinde Yer Alan Eleman Sayısını Tespit Etmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizi İçerisinde Yer Alan Eleman Sayısını Tespit Etmek
#Bir dizinin eleman sayısını bulmak:
dizi=[13,'selam','a','b',4556]
eleman_sayısı=len(dizi)#dizide yer alan eleman sayısı len() fonksiyonu ile bulunabilir.
print("Bu dizinin eleman sayısı:", eleman_sayısı)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
2 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
3 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
4 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
5 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
6 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
7 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
8 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
9 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
10 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
11 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
12 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
13 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
14 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
15 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
16 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
17 Bir sayının tam bölenlerini tespit etmek
18 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
19 tuple kullanımı işlemleri
20 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek


aaaaa