Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının Sol Tarafına Sıfır Eklemek Ve Karakter Sayısını Belli Bir Rakama Tamamlamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının Sol Tarafına Sıfır Eklemek Ve Karakter Sayısını Belli Bir Rakama Tamamlamak
print("15".zfill(5))#zfill fonksiyonu sol tarafa istedğimiz kadar sıfır ekler. Burada 5 yazdık ve toplam karakter sayısını 5 yapana kadar sol tarafa sıfır ekler.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının sol tarafına sıfır eklemek ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlamak
2 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
3 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
8 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
9 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
10 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
11 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / Sağdan bölmek
12 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
13 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
14 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
15 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
16 Bir kelimenin Ptyhon'da değişken adı olarak atanıp atanamayacağını öğrenmek
17 Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek
18 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
19 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
20 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi


aaaaa