Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıyı Belli Bir Karakteri Baz Alarak Bölmek Ve Tuple Olarak Atamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıyı Belli Bir Karakteri Baz Alarak Bölmek Ve Tuple Olarak Atamak
yazı="Herkese selam"
ayrık_yazı=yazı.partition("e")
#partition fonksiyonu bir yazıyı böler. Bu örnekte görüldüğü gibi yazı içerisinde "e" harfini bulur ve "e" harfini baz alarak 3 parçaya böler.
#Partititon fonksiyonu tuple türü bir sonbuç döndürür.
print(ayrık_yazı)
print(type(ayrık_yazı))
a,b,c=ayrık_yazı #Bu yönteme dikkat edin. ayrık_yazı üç elemandan oluştuğu için üçünü bu şekilde atayabilirsiniz.
print(a)
print(b)
print(c)
#İlk ifade a olarak atandı. Bunun yerine aşağıdaki işlemi de yapabilirsiniz.
print(ayrık_yazı[0])
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / Sağdan bölmek
2 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
3 tuple kullanımı işlemleri
4 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
5 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
6 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
7 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
8 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
9 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
10 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
11 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
12 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
13 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
14 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
15 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
16 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
17 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
18 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
19 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
20 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?


aaaaa