Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının İçerisinden Parça Alma, Yazının Karakterlerini Alma, Yazıyı Tersine Çevirme, Spesifik Alanları Alma, Birer Atlayarak Alma Gibi İşlemler

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının İçerisinden Parça Alma, Yazının Karakterlerini Alma, Yazıyı Tersine Çevirme, Spesifik Alanları Alma, Birer Atlayarak Alma Gibi İşlemler
print("Hasan Uzun"[3:])#Bu örnekte "Hasan Uzun" ifadesinin 3. karakterden itibaren sonuna kadar parça alır.
print("Hasan Uzun"[:7])#Baştan 7. karaktere kadar (7 hariç) parça alır.
print("Hasan Uzun"[3:7])#3, 4, 5 ve 6. karakterleri alır.
print("Hasan Uzun"[:])#Baştan sona hepsini alır.
print("Hasan Uzun"[0:5:2])#0'dan 4'e kadar alır ve son parametre olan 2 ise 2'şer atlayarak karakter almasını sağlar.
print("Hasan Uzun"[::2])#Tüm yazıyı 2'şer atlayarak alır.
print("Hasan Uzun"[::-1])#Tüm yazıyı -1 atlarak alır. Yani tam tersine çevirir.
print("Hasan Uzun"[::-2])#Tümünü ondan başa 2 karakter atlayarak alır.
print("Hasan Uzun"[:-3])#Baştan başlayıp en sondan 3. karaktere kadar parça alır.
print("Hasan Uzun"[2:-2])#İkinci karakterden başlar ve sonran ikinci karaktere kadar alır. Eksi ile başlaması sondan başlayarak saymasını sağlar.
print("Hasan Uzun"[-2:1:-1])#Sondan ikinci karakterden başlayarak 1. karaktere kadar tersine çevirerek işlem yapar.
print("Hasan Uzun"[:3:-1])##Sondan başlayarak 3. karaktere kadar tersine çevirerek işlem yapar.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
4 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
5 Python Dersleri 26: While Döngüsü
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
8 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
9 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
10 tuple kullanımı işlemleri
11 Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek
12 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
13 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
14 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
15 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
16 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
17 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
18 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
19 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
20 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak


aaaaa