Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının İçerisinden Parça Alma, Yazının Karakterlerini Alma, Yazıyı Tersine Çevirme, Spesifik Alanları Alma, Birer Atlayarak Alma Gibi İşlemler

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının İçerisinden Parça Alma, Yazının Karakterlerini Alma, Yazıyı Tersine Çevirme, Spesifik Alanları Alma, Birer Atlayarak Alma Gibi İşlemler
print("Hasan Uzun"[3:])#Bu örnekte "Hasan Uzun" ifadesinin 3. karakterden itibaren sonuna kadar parça alır.
print("Hasan Uzun"[:7])#Baştan 7. karaktere kadar (7 hariç) parça alır.
print("Hasan Uzun"[3:7])#3, 4, 5 ve 6. karakterleri alır.
print("Hasan Uzun"[:])#Baştan sona hepsini alır.
print("Hasan Uzun"[0:5:2])#0'dan 4'e kadar alır ve son parametre olan 2 ise 2'şer atlayarak karakter almasını sağlar.
print("Hasan Uzun"[::2])#Tüm yazıyı 2'şer atlayarak alır.
print("Hasan Uzun"[::-1])#Tüm yazıyı -1 atlarak alır. Yani tam tersine çevirir.
print("Hasan Uzun"[::-2])#Tümünü ondan başa 2 karakter atlayarak alır.
print("Hasan Uzun"[:-3])#Baştan başlayıp en sondan 3. karaktere kadar parça alır.
print("Hasan Uzun"[2:-2])#İkinci karakterden başlar ve sonran ikinci karaktere kadar alır. Eksi ile başlaması sondan başlayarak saymasını sağlar.
print("Hasan Uzun"[-2:1:-1])#Sondan ikinci karakterden başlayarak 1. karaktere kadar tersine çevirerek işlem yapar.
print("Hasan Uzun"[:3:-1])##Sondan başlayarak 3. karaktere kadar tersine çevirerek işlem yapar.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
4 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
5 tuple kullanımı işlemleri
6 Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek
7 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
8 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
9 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
10 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
11 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
12 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
13 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
14 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
15 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
16 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
17 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
18 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
19 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
20 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak


aaaaa