Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizinin Elemanlarını Birleştirmek Ve Birleştirirken Araya Belli Bir Karakter Koymak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizinin Elemanlarını Birleştirmek Ve Birleştirirken Araya Belli Bir Karakter Koymak
dizi=['Selam','burada','bir','cümle','var.']
birleştirme_öğesi=" "
cümle=birleştirme_öğesi.join(dizi)
print(cümle)
print(",".join(dizi))
cümle="-".join(dizi)#Burada görüldüğü gibi JOIN fonksiyonu kullanılırken önce birleştirme nesnesi yazılır ve daha sonra.join(dizi_adı) yazılır. 
#Bazı durumlarda yanlışlıkla dizi.join() gibi ifadeler kullananlar olabilir. Buna dikkat etmek gerekir. 
print(cümle)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
2 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
3 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
8 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
9 Python Dersleri 26: While Döngüsü
10 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
11 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
12 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
13 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
14 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
15 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
16 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
17 Bir yazının sol tarafına sıfır eklemek ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlamak
18 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
19 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
20 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak


aaaaa