Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizinin Elemanlarını Birleştirmek Ve Birleştirirken Araya Belli Bir Karakter Koymak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizinin Elemanlarını Birleştirmek Ve Birleştirirken Araya Belli Bir Karakter Koymak
dizi=['Selam','burada','bir','cümle','var.']
birleştirme_öğesi=" "
cümle=birleştirme_öğesi.join(dizi)
print(cümle)
print(",".join(dizi))
cümle="-".join(dizi)#Burada görüldüğü gibi JOIN fonksiyonu kullanılırken önce birleştirme nesnesi yazılır ve daha sonra.join(dizi_adı) yazılır. 
#Bazı durumlarda yanlışlıkla dizi.join() gibi ifadeler kullananlar olabilir. Buna dikkat etmek gerekir. 
print(cümle)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
2 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
6 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
7 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
8 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
9 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
10 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
11 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
12 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
13 Bir yazının sol tarafına sıfır eklemek ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlamak
14 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
15 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
16 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
17 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
18 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
19 Bir dizinin elemanlarını eleman numarasına göre sildirmek
20 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / Sağdan bölmek


aaaaa