Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıyı Belli Bir Karakteri Baz Alarak Bölmek Ve Tuple Olarak Atamak / Sağdan Bölmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıyı Belli Bir Karakteri Baz Alarak Bölmek Ve Tuple Olarak Atamak / Sağdan Bölmek
yazı="Herkese selam"
ayrık_yazı=yazı.rpartition("e")

print(ayrık_yazı)
print(type(ayrık_yazı))
a,b,c=ayrık_yazı
print(a)
print(b)
print(c)
print(ayrık_yazı[0])
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / Sağdan bölmek
2 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
3 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 tuple kullanımı işlemleri
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
8 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
9 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
10 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
11 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
12 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
13 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
14 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
15 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
16 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
17 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
18 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
19 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
20 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak


aaaaa