Python Hazır Kodlar


Python: Kod Yazarken Yasaklı Olan Kelimeler Nelerdir Ve Yasaklı Kelimeler Nasıl Görüntülenir?

Kodu Kopyala
#Python: Kod Yazarken Yasaklı Olan Kelimeler Nelerdir Ve Yasaklı Kelimeler Nasıl Görüntülenir?
import keyword
print(*keyword.kwlist,sep="\n")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Kod yazarken yasaklı olan kelimeler nelerdir ve yasaklı kelimeler nasıl görüntülenir?
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
4 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
5 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
8 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
9 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
10 if komutu nasıl kullanılır? Koşullu komutlar ve koşula bağlı işlemler
11 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
12 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
13 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
14 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
15 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
16 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
17 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
18 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
19 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
20 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak


aaaaa