Python Hazır Kodlar


Python: Bir Sayı Girildiğinde Toplamı Bu Sayıyı Veren İki Asal Sayıyı Bulmak. Örneğin Toplamı 18888 Sayısını Veren Ve Her İkisi De Asal Sayı Olan İkili Kombinasyonları Nasıl Buluruz?

Kodu Kopyala
#Python: Bir Sayı Girildiğinde Toplamı Bu Sayıyı Veren İki Asal Sayıyı Bulmak. Örneğin Toplamı 18888 Sayısını Veren Ve Her İkisi De Asal Sayı Olan İkili Kombinasyonları Nasıl Buluruz?
def isPrime(n):
  num = n
  if num > 1:
    # check for factors
    for i in range(2, num):
      if (num % i) == 0:
        return False
        break
    else:
      return True

  # if input number is less than
  # or equal to 1, it is not prime
  else:
    return False


def asal_bileşenler(sayı):
  asal_parametreler=[]
  üst_limit1=round(float(sayı)/2,0)
  üst_limit=int(üst_limit1)
  if sayı <= 3 :
    return "Lütfen3'ten büyük bir sayı giriniz!"
    #break
  if sayı % 2 ==1 :
    return "Bu sayı çift sayı değildir."
    #break
  for i in range(2,üst_limit):
    fark=sayı-i
    if isPrime(i) and isPrime(fark):
      asal_parametreler.append((i,fark))
  return asal_parametreler

print(*asal_bileşenler(18888),sep="\n")#Burada amacımız toplamı 18888 sayısını veren iki asal sayı kombinasyonunu bulmaktır. Bu işlem sonucunda sistem bize toplamı 18888 sayısını veren iki sayıyı gösterecektir fakat bu sayıların her ikisinin de asal olması geremektedir.
#Örneğin ilk sonuç (19,18869) olup hem 19 ve hem de 18869 sayılarının her ikisi de asal sayıdır.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
4 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
6 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
7 Pi sayısını ilk defa ve tam olarak hesaplama yöntemi. Pi sayısının nasıl icat edildiği ve tam olarak nasıl hesaplandığını burada yer alan kodu kullanarak keşfedebilirsiniz.
8 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
9 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
10 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
11 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
13 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
14 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
15 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
16 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
17 Parola giriş sayısını 3 ile sınırlamak ve uygun uzunlukta karakter girilmediğinde çıkış sağlamak
18 Kompleks sayılar nasıl kullanılır? Yani kök -1 kompleks sayısı ile işlemler nasıl yapılır?
19 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
20 Sırayla girilen sayıları diziye atamak ve girilen bu sayıların ortalamasını anlık olarak ekrana yansıtmak


aaaaa