Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazı İçerisindeki Kelimeleri Veya Karakterleri İstenen Bir Ayraç Türü Kullanarak Ayırmak Ve Bir Diziye Atamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazı İçerisindeki Kelimeleri Veya Karakterleri İstenen Bir Ayraç Türü Kullanarak Ayırmak Ve Bir Diziye Atamak
yazı="Selam herkese, burada bazı sayılar var. Bunlar: 1, 2, 3, 4, 5"
dizi1=yazı.split()#Eğer parantez içerisine herhangi bir şey yazılmazsa bu durumda boşluğu baz alır.
dizi2=yazı.split(",")#Parantez içerisine herhangi bir şey yazıldığında o karakteri ayraç olarak görür ve dizi oluşturur.
print(dizi1,dizi2, sep="\n")
#Birleştirme işlemi için öncelikle birleştirici karakter kullanılır ve sonra da dizi yazılır. Aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor:
birleşik=" - ".join(dizi1+dizi2)
print(birleşik)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
2 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
5 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
6 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
7 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
8 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
9 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
10 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
11 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
12 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
13 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
14 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
15 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
16 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
17 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
18 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
19 tuple kullanımı işlemleri
20 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak


aaaaa