Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazı İçerisindeki Kelimeleri Veya Karakterleri İstenen Bir Ayraç Türü Kullanarak Ayırmak Ve Bir Diziye Atamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazı İçerisindeki Kelimeleri Veya Karakterleri İstenen Bir Ayraç Türü Kullanarak Ayırmak Ve Bir Diziye Atamak
yazı="Selam herkese, burada bazı sayılar var. Bunlar: 1, 2, 3, 4, 5"
dizi1=yazı.split()#Eğer parantez içerisine herhangi bir şey yazılmazsa bu durumda boşluğu baz alır.
dizi2=yazı.split(",")#Parantez içerisine herhangi bir şey yazıldığında o karakteri ayraç olarak görür ve dizi oluşturur.
print(dizi1,dizi2, sep="\n")
#Birleştirme işlemi için öncelikle birleştirici karakter kullanılır ve sonra da dizi yazılır. Aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor:
birleşik=" - ".join(dizi1+dizi2)
print(birleşik)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
2 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
5 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
6 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
7 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
8 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
9 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
10 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
11 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
12 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
13 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
14 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
15 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
16 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
17 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
18 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
19 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
20 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak


aaaaa