Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının İçerisinde Yer Alan Karakterleri, Kelimeleri Vb. Değiştirmek Ve Yerine Başka Bir Kelime Veya Karakter Koymak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının İçerisinde Yer Alan Karakterleri, Kelimeleri Vb. Değiştirmek Ve Yerine Başka Bir Kelime Veya Karakter Koymak
yazı="""
Burada bir yazı var ve bu yazıda bazı kelimeler değişecektir.
"""
yeni_yazı1=yazı.replace("e","E")
print(yeni_yazı1)
yeni_yazı2=yazı.replace(" "," - ")
print(yeni_yazı2)
yeni_yazı3=yazı.replace("Burada","Orada")
print(yeni_yazı3)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
4 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
5 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
8 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
9 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
10 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
11 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
12 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
13 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
14 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
15 Python Dersleri 26: While Döngüsü
16 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
17 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
18 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
19 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
20 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek


aaaaa