Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının İçerisinde Yer Alan Karakterleri, Kelimeleri Vb. Değiştirmek Ve Yerine Başka Bir Kelime Veya Karakter Koymak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının İçerisinde Yer Alan Karakterleri, Kelimeleri Vb. Değiştirmek Ve Yerine Başka Bir Kelime Veya Karakter Koymak
yazı="""
Burada bir yazı var ve bu yazıda bazı kelimeler değişecektir.
"""
yeni_yazı1=yazı.replace("e","E")
print(yeni_yazı1)
yeni_yazı2=yazı.replace(" "," - ")
print(yeni_yazı2)
yeni_yazı3=yazı.replace("Burada","Orada")
print(yeni_yazı3)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
4 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
5 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
6 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
7 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
8 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
9 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
10 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
11 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
12 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
13 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
14 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
15 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
16 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
17 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
18 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
19 Tüm kelimelerin ilk harflerini büyük, sonraki harflerini küçük yapmak
20 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi


aaaaa