Python Hazır Kodlar


Python: Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Bulmak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Bulmak
#Burada yer alan "asal_sayımı" adlı fonksiyon girilen sayının asal olup olmadığı ile ilgili BOOLEAN (True veya False şeklinde) türü cevap verir. 
def asal_sayımı(n):
  num = n
  if num > 1:
    # check for factors
    for i in range(2, num):
      if (num % i) == 0:
        return False
        break
    else:
      return True

  # if input number is less than
  # or equal to 1, it is not prime
  else:
    return False


print(asal_sayımı(17))#Burada 17 sayısının asal olup olmadığı sorulmaktadır. 
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
2 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
3 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
4 Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
5 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
6 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
8 Girilen verinin boş olup olmadığını tespit etmek ve uyarıda bulunmak
9 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
10 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
11 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
12 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
13 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin büyük harf olup olmadığını test etmek
14 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
15 Bir sayının üssünü formül kullanmadan almak
16 Bir sayının üssünü almak
17 Bir sayının karekökünü almak
18 Bir sayının tam bölenlerini tespit etmek
19 Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
20 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak


aaaaa