Python Hazır Kodlar


Python: Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Bulmak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Sayının Asal Olup Olmadığını Bulmak
#Burada yer alan "asal_sayımı" adlı fonksiyon girilen sayının asal olup olmadığı ile ilgili BOOLEAN (True veya False şeklinde) türü cevap verir. 
def asal_sayımı(n):
  num = n
  if num > 1:
    # check for factors
    for i in range(2, num):
      if (num % i) == 0:
        return False
        break
    else:
      return True

  # if input number is less than
  # or equal to 1, it is not prime
  else:
    return False


print(asal_sayımı(17))#Burada 17 sayısının asal olup olmadığı sorulmaktadır. 
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
2 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
3 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
4 Python Dersleri 26: While Döngüsü
5 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
6 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
7 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
8 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
9 Bir ifadenin/yazının alfa numerik (yani yazı veya sayı içerip içermediğini) olup olmadığını tespit etmek
10 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
11 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
13 Girilen verinin boş olup olmadığını tespit etmek ve uyarıda bulunmak
14 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
15 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
16 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
17 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
18 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
19 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin küçük harf olup olmadığını test etmek
20 Bir yazı içerisindeki tüm harflerin büyük harf olup olmadığını test etmek


aaaaa