Python Hazır Kodlar


Python: Python Dersleri 21: Demet (tuple) Uygulamaları

Kodu Kopyala
#Python: Python Dersleri 21: Demet (tuple) Uygulamaları
#DEMET UYGULAMALARI
#Daha önce de ifade edildiği gibi int() bir ifadeyi tamsayı yapar, str() yazıya çevirir, list() listeye çevirir vb.
a="Burada bir yazı var"
b=list(a)
print(b)
print(list({"a":1,"b":2}))
#Benzer şekilde tuple da demete çevirir.
c=tuple(a)
print(c)
sayi=1245
print(sayi)
#print(tuple(sayi))#Bu işlem bir sonuç getirmez. Zira tuple() fonksiyonu sayıyı demete çeviremez. Bunun için önce sayıyı STR() kullanarak yazıya çevirmek gerekir. Aşağıda örneği inceleyin.
print(tuple(str(sayi)))
#Aynı fonksiyon listeleri de demetlere çevirebilir. Örneğin:
liste=[433,12233,5556]
print(liste)
print(tuple(liste))
#Bunun avantajı aşağıdaki gibi değişken atamayı kolaylaştırmaktır:
x1,x2,x3=tuple(liste)
print(x1,x2,x3, sep="\n")
print(yeni_demet)
#Demetlerin elemanları sonradan değiştirilemez.
#yeni_demet[0]=1#Burada görüldüğü gibi herhangi bir elemanı değiştirilemez. Python bunu gerçekleştirmez. Duruma göre hata mesajı da verebilir. İşlemi burada sonlandırır ve sonraki komutları gerçekleştirmez.
#Demetlerin elemanları değiştirilemez fakat bir demeti tamamen değiştirebilirsiniz. Yani sonuç olarak bir demetin içeriği değiştirilemez fakat tamamen değiştirmek isterseniz buna izin verir.
yeni_demet=55,55,44
print(yeni_demet)
yeni_demet=1
print(yeni_demet)
print(type(yeni_demet))#Sonuç INT verdi.
del yeni_demet #Tamamen silmek için DEL komutu yeterlidir.
#############################################################################################################
#Aşağıdaki örneğe dikkat edin.
sayi1,sayi2=5,10
#Burada sayi1 5 olarak ve sayi2 10 olarak atandı.
print(sayi1,sayi2)
#Eğer sayi1 ve sayi2'nin yer değiştirmesini isterseniz aşağıdaki gibi bir komut işe yarar:
sayi1,sayi2=sayi2,sayi1#Bu kısım şöyle algılanır:sayi1,sayi2=10,5. Bunu yaptıktan sonra sayi1 10 olarak atanır ve sayi2 ise 5 olarak atanır. Başka yazılım dillerinde böyle bir kolaylık bulmak zordur.
print(sayi1,sayi2)
#Boş bir demet tanımlamak için aşağıdaki yöntemi de kullanabilirsiniz.
demet_ornegi=tuple()
print(type(demet_ornegi))
demet_ornegi+=(34,233,556)
print(demet_ornegi)
demet_ornegi+=(1,2,3,4)#Burada dikkat edilirse aslında demetlerin elemanlarında bir değişiklik yapılmadı. Demetin tamamı değiştirildi. 
print(demet_ornegi)
#Eğer demetlere tek eleman eklenmek istenirse aşağıdaki gibi bir yol izleyin:
demet=tuple([33,44,2,1])
demet+=(12,)
print(demet)
#Bunu yapmak için demet+=12 gibi bir işlem hata verir. demet+=12, yaparsanız hata olmaz. Yani tek eleman ekleyecekseniz elemanın arkasına virgül ekleyin.
#Tuple elemanları tek tek değiştirilemez. Örneğin demet[0]=444 çalışmaz.


Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
2 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
3 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
4 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
5 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
8 Python Dersleri 26: While Döngüsü
9 Python Dersleri 27: Döngülerde ELSE Deyimi
10 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
11 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
12 Kullanılmakta olan Python dilinin versiyonunu görüntülemek
13 Bir metin içerisinde aranan harften kaç tane var?
14 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
15 Python kullanarak bilgisayarı kapatmak
16 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
17 Python sürümünü tespit etmek
18 Sinüs (sin) hesaplama işlemleri
19 Çalışmakta olduğunuz Python dosyasının nerede ve hangi dizin içerisinde olduğunu tespit etmek
20 İngilizce Türkçe sözlük yapımı


aaaaa