Python Hazır Kodlar


Python: İki Veya Daha Fazla Diziyi Birleştirmek Ve Metne Çevirmek

Kodu Kopyala
#Python: İki Veya Daha Fazla Diziyi Birleştirmek Ve Metne Çevirmek
yazı="Selam herkese, burada bazı sayılar var. Bunlar: 1, 2, 3, 4, 5"
dizi1=yazı.split()#Eğer parantez içerisine herhangi bir şey yazılmazsa bu durumda boşluğu baz alır.
dizi2=yazı.split(",")#Parantez içerisine herhangi bir şey yazıldığında o karakteri ayraç olarak görür ve dizi oluşturur.
print(dizi1,dizi2, sep="\n")
#Birleştirme işlemi için öncelikle birleştirici karakter kullanılır ve sonra da dizi yazılır. Aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor:
birleşik=" - ".join(dizi1+dizi2)
print(birleşik)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
4 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
5 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
8 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
9 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
10 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
11 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
12 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
13 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
14 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
15 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
16 Python Dersleri 26: While Döngüsü
17 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
18 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
19 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek
20 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak


aaaaa