Python Hazır Kodlar


Python: Dizi Oluşturmak Veya Yeni Bir Dizi Tanımlamak (array)

Kodu Kopyala
#Python: Dizi Oluşturmak Veya Yeni Bir Dizi Tanımlamak (array)
dizi=[1,55,44,'selam', 'katı',0.66]#Diziler köşeli parantez içerisine yazılır.
print(dizi)
#Diziye ekleme yapmak için aşağıdaki gibi bir yöntem izlemek gerekir:
dizi.append('yeni eleman')
print(dizi)
dizi+=['bir yeni eleman daha']
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
4 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
5 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
6 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
7 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
8 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
9 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
10 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
11 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
12 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
13 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
14 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
15 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
16 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
17 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
18 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
19 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
20 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek


aaaaa