Python Hazır Kodlar


Python: Dizi Oluşturmak Veya Yeni Bir Dizi Tanımlamak (array)

Kodu Kopyala
#Python: Dizi Oluşturmak Veya Yeni Bir Dizi Tanımlamak (array)
dizi=[1,55,44,'selam', 'katı',0.66]#Diziler köşeli parantez içerisine yazılır.
print(dizi)
#Diziye ekleme yapmak için aşağıdaki gibi bir yöntem izlemek gerekir:
dizi.append('yeni eleman')
print(dizi)
dizi+=['bir yeni eleman daha']
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
4 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
5 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
6 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
7 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
8 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
9 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
10 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
11 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
12 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
13 Bir dizinin elemanlarını tersine göre sıralamak veya sıralamayı tersine çevirmek
14 Bir diziye yeni bir eleman eklemek
15 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
16 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
17 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
18 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
19 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
20 Dilekçe oluşturmak. Bir metinin içerisine kendi bilgilerimizi nasıl gireriz?


aaaaa