Python Hazır Kodlar


Python: Center() Fonksiyonu Örneği

Kodu Kopyala
#Python: Center() Fonksiyonu Örneği
for i in range(1,100):
    print(i,"---->","selam".center(i))
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 CENTER() fonksiyonu örneği
2 EVAL formülü nasıl kullanılır? Basit bir hesap makinesi uygulaması.
3 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
4 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
5 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
8 Kullanılacak fonksiyon, metot vb. her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: HELP fonksiyonu
9 Bir sayı girildiğinde toplamı bu sayıyı veren iki asal sayıyı bulmak. Örneğin toplamı 18888 sayısını veren ve her ikisi de asal sayı olan ikili kombinasyonları nasıl buluruz?
10 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
11 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
12 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
13 Tek satıra veya birden fazla satıra not yazmak veya not almak
14 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
15 tuple kullanımı işlemleri
16 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
17 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
18 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
19 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
20 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)


aaaaa