Python Hazır Kodlar


Python: Global Değişken Tanımlamak Ve Fonksiyon İçerisinde Kullanmak

Kodu Kopyala
#Python: Global Değişken Tanımlamak Ve Fonksiyon İçerisinde Kullanmak
def işlem():
    global x#Burada yer alan GLOBAL kodu, x'i dışarıdan aldığımızı ifade etmektedir. Yani x global bir değişkendir. Zaten aşağıdaki işlem de sonucu ona göre veriyor.
    global y
    return x*y
#Aşağıda yer alan x değişkeni fonksiyonun dışında olduğu halde global olarak fonksiyonun içerisine aktarıldığı için fonksiyon tarafından hesaplamaya dahil edilmektedir.
x=5
y=6
print(işlem())
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
4 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
5 tuple kullanımı işlemleri
6 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
7 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
8 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
9 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
10 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
11 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
12 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
13 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
14 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
15 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
16 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
17 Kullanılacak fonksiyon, metot vb. her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: HELP fonksiyonu
18 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
19 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
20 Matematiksel işlemlerin input() fonksiyonu ve eval() fonksiyonu kullanılarak yaptırılması


aaaaa