Python Hazır Kodlar


Python: Kullanılacak Fonksiyon, Metot Vb. Her Konuda Açıklama Ve Bilgi Sahibi Olmak: Help Fonksiyonu

Kodu Kopyala
#Python: Kullanılacak Fonksiyon, Metot Vb. Her Konuda Açıklama Ve Bilgi Sahibi Olmak: Help Fonksiyonu
print(help(int))
#HELP fonksiyonu kullanacağınız fonksiyonların detaylı açıklamalarını verir. Böylece hangi yöntemi kullanacaksanız detaylarını öğrenmiş olacaksınız.
#Yukarıdaki örnekte "int" nasıl kullanılır konusunda İngilizce bilgi verilecektir.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Kullanılacak fonksiyon, metot vb. her konuda açıklama ve bilgi sahibi olmak: HELP fonksiyonu
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
4 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
5 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
6 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
7 tuple kullanımı işlemleri
8 Bir ifade, yazı, sayı veya herhangi bir nesnenin türünü öğrenme işlemi
9 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
10 Matematiksel işlemlerin input() fonksiyonu ve eval() fonksiyonu kullanılarak yaptırılması
11 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
13 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
14 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
15 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
16 Bir cümle, kelime veya ifadeyi küçük harflere çevirmek ve küçük harflerle yazmak (lower fonksiyonu)
17 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
18 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
19 eval() ve input() fonksiyonları bir arada kullanılarak matematiksel işlemler yapmak ve sadece izin verilen matematiksel karakterler kullanılmasına izin vermek
20 Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek


aaaaa