Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazı İçerisinde Bulunan Kelimeleri Veya Karekterleri Ayırarak Bir Diziye Atamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazı İçerisinde Bulunan Kelimeleri Veya Karekterleri Ayırarak Bir Diziye Atamak
yazı="Selam herkese, burada bazı sayılar var. Bunlar: 1, 2, 3, 4, 5"
dizi1=yazı.split()#Eğer parantez içerisine herhangi bir şey yazılmazsa bu durumda boşluğu baz alır.
dizi2=yazı.split(",")#Parantez içerisine herhangi bir şey yazıldığında o karakteri ayraç olarak görür ve dizi oluşturur.
print(dizi1)
print(dizi2)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
2 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
3 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
4 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
5 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
6 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
7 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
8 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
9 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
10 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
11 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
12 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
13 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
14 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
15 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
16 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
17 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
18 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
19 Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
20 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek


aaaaa