Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıyı Ayraç Kullanarak Bir Dizinin Elemanlarına Atamak (split Fonksiyonu)

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıyı Ayraç Kullanarak Bir Dizinin Elemanlarına Atamak (split Fonksiyonu)
yazı="Burada bulunan yazı içerisinde a harfi bir çok defa geçiyor. Şimdi burada bulunan 'a' harflerini 'b' harfi ile değiştireceğiz. Bunu kaç defa yapmak istiyorsak ona göre sınırlama da koyabiliriz."
dizi=yazı.split("bulunan")#split fonksiyonu kullanarak "bulunan" kelimesi baz alındı ve bu kelime ayraç olarak kullanılarak yazının her bir bölümü dizinin bir elemanı olarak atandı.
print("Dizinin eleman sayısı: "+str(len(dizi)),dizi,sep="\n")
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
2 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
3 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
4 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
5 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
6 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
7 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
8 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
9 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
10 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
11 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
12 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
13 tuple kullanımı işlemleri
14 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
15 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
16 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
17 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
18 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
19 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / Sağdan bölmek
20 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama


aaaaa