Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıdaki Tab Karakterlerini Genişletmek / Expandtabs Fonksiyonu

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıdaki Tab Karakterlerini Genişletmek / Expandtabs Fonksiyonu
yazı="Herkese\tselam\tolsun."
a=yazı.expandtabs()
print(a)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıdaki tab karakterlerini genişletmek / EXPANDTABS fonksiyonu
2 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
3 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
4 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
5 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
6 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
7 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
8 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
9 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
10 Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek
11 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
12 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
13 tuple kullanımı işlemleri
14 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
15 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
16 Bir metindeki karakterleri ve harfleri harf sırasına göre dizmek / SORT fonksiyonu
17 Bir yazıyı hizalama ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlama
18 Bir yazının sol tarafına sıfır eklemek ve karakter sayısını belli bir rakama tamamlamak
19 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
20 Bir ifade, yazı, sayı veya herhangi bir nesnenin türünü öğrenme işlemi


aaaaa