Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazıdaki Tab Karakterlerini Genişletmek / Expandtabs Fonksiyonu

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazıdaki Tab Karakterlerini Genişletmek / Expandtabs Fonksiyonu
yazı="Herkese\tselam\tolsun."
a=yazı.expandtabs()
print(a)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazıdaki tab karakterlerini genişletmek / EXPANDTABS fonksiyonu
2 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
3 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
4 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
5 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
6 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
7 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
8 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
9 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
10 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
11 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
12 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
13 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
14 Bir yazının karakterlerini ayırmak ve her bir karaktere numara vermek
15 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
16 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
17 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
18 tuple kullanımı işlemleri
19 Python Dersleri 26: While Döngüsü
20 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak


aaaaa