Python Hazır Kodlar


Python: Bir Kelimenin Ptyhon'da Değişken Adı Olarak Atanıp Atanamayacağını Öğrenmek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Kelimenin Ptyhon'da Değişken Adı Olarak Atanıp Atanamayacağını Öğrenmek
print("kelime".isidentifier())
#isidentifier ifadesi bir yazının değişken olarak atanıp atanamayacağı konusunda bilgi verir.
print("43kelime".isidentifier())#Sayı ile başlayan ifadeler değişken adı olarak atanamaz.
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir kelimenin Ptyhon'da değişken adı olarak atanıp atanamayacağını öğrenmek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
4 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
5 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
6 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
7 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
8 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
9 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
10 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
11 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
12 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
13 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
14 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
15 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
16 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
17 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
18 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
19 Bir kelime veya cümlenin aranan ifade ile başlayıp başlamadığını tespit etmek
20 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak


aaaaa