Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının Her Bir Satırını Dizinin Bir Elemanı Olarak Atamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının Her Bir Satırını Dizinin Bir Elemanı Olarak Atamak
cümle="""
Burada bir cümle vardır.
Bu cümlenin her bir satırı ayrı bir eleman olarak diziye atanacaktır.
satır 1
satır 2
"""
satır_dizi=cümle.split("\n")
print(satır_dizi)
#Bu işlemi çalıştırdığınızda göreceksiniz ki dizinin ilk elemanı ve son elemanı boşluk oldu. Zira ilk satır """ ifadesinin hemen arkasından başlamaktadır.
#Eğer dizinin ilke ve son satırını silmek isterseniz o zaman aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz:
del satır_dizi[0]#0 dizinin ilk elemanını ifade eder.
del satır_dizi[-1]#-1 ifadesi son elemanı ifade eder.
print(satır_dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
2 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
3 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
4 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
5 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
6 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
7 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
8 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
9 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
10 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / Sağdan bölmek
11 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
12 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
13 tuple kullanımı işlemleri
14 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?
15 Bir kelimenin Ptyhon'da değişken adı olarak atanıp atanamayacağını öğrenmek
16 İki nesnenin veya iki değerin aynı olup olmadığını tespit etmek. "Nesne (Object)" kavramı ile "Değer (Value)" arasındaki farklar
17 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
18 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
19 Sırayla girilen sayıları diziye atamak ve girilen bu sayıların ortalamasını anlık olarak ekrana yansıtmak
20 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler


aaaaa