Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının Her Bir Satırını Dizinin Bir Elemanı Olarak Atamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının Her Bir Satırını Dizinin Bir Elemanı Olarak Atamak
cümle="""
Burada bir cümle vardır.
Bu cümlenin her bir satırı ayrı bir eleman olarak diziye atanacaktır.
satır 1
satır 2
"""
satır_dizi=cümle.split("\n")
print(satır_dizi)
#Bu işlemi çalıştırdığınızda göreceksiniz ki dizinin ilk elemanı ve son elemanı boşluk oldu. Zira ilk satır """ ifadesinin hemen arkasından başlamaktadır.
#Eğer dizinin ilke ve son satırını silmek isterseniz o zaman aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz:
del satır_dizi[0]#0 dizinin ilk elemanını ifade eder.
del satır_dizi[-1]#-1 ifadesi son elemanı ifade eder.
print(satır_dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
2 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
3 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
4 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
5 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
6 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
7 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
8 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
9 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak
10 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
11 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
12 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
13 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
14 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
15 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)
16 Python Dersleri 26: While Döngüsü
17 Bir yazıyı belli bir karakteri baz alarak bölmek ve tuple olarak atamak / Sağdan bölmek
18 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
19 Bir yazının tamamen boşluktan oluşup oluşmadığını tespit etmek
20 tuple kullanımı işlemleri


aaaaa