Python Hazır Kodlar


Python: Bir Cümle İçerisinde Harfleri Listelemek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Cümle İçerisinde Harfleri Listelemek
cümle = "Herkese selam, bugün hava çok güzel"
for harf in cümle:
    print(harf)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir cümle içerisinde harfleri listelemek
2 Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
3 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
4 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
5 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
6 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
7 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
8 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
9 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
10 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
11 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek (Sonucu True veya False olarak tespit etme)
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
13 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
14 Bir cümle içerisinde aranan kelime veya ifadenin var olup olmadığını tespit etmek
15 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
16 Bir yazıdaki ilk harfi büyük, sonraki harfleri küçük yapmak / bir cümlenin her kelimesinin ilk harfini büyük harfe çevirmek ve sonraki harfleri ise küçük harf yapmak
17 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
18 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
19 Bir kelimeyi, cümleyi veya ifadeyi başka bir kelime, cümle veya ifade içerisinde aramak ve bulmak (Büyük ve küçük harf problemlerinin önüne geçerek)
20 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak


aaaaa