Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının, Cümlenin Veya Metnin İçerisinde Yer Alan Sayıları Listelemek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının, Cümlenin Veya Metnin İçerisinde Yer Alan Sayıları Listelemek
def sayıları_listele(yazı):
  uzunluk=len(yazı)
  dizi=[]
  for i in range(uzunluk):
    if yazı[i].isnumeric():
      dizi+=yazı[i]
  print(*dizi,sep="\n")

aa="123456a78s910dad32 42r3t 5te gege6t535t4 344+3 34tt"
sayıları_listele(aa)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
4 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
5 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
6 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
7 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
8 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
9 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
10 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
11 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
12 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
13 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
14 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
15 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
16 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
17 Bir sayının asal olup olmadığını bulmak
18 Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
19 Bir text/metin dosyası içerisine yazı yazmak
20 Büyük harf ve küçük harflerin yerlerini değiştirmek / tüm büyük harfleri küçük harfe ve tüm küçük harfleri büyük harfe çevirmek


aaaaa