Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazının, Cümlenin Veya Metnin İçerisinde Yer Alan Sayıları Listelemek

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazının, Cümlenin Veya Metnin İçerisinde Yer Alan Sayıları Listelemek
def sayıları_listele(yazı):
  uzunluk=len(yazı)
  dizi=[]
  for i in range(uzunluk):
    if yazı[i].isnumeric():
      dizi+=yazı[i]
  print(*dizi,sep="\n")

aa="123456a78s910dad32 42r3t 5te gege6t535t4 344+3 34tt"
sayıları_listele(aa)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
2 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
3 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
4 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
5 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
6 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
7 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
8 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
9 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
10 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
11 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
12 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
13 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek
14 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
15 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
16 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
17 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
18 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
19 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
20 Python Dersleri 20: Demetler (Tuples)


aaaaa