Python Hazır Kodlar


Python: Bir Yazı Veya Cümlede Geçen Harfleri Bir Diziye Atamak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Yazı Veya Cümlede Geçen Harfleri Bir Diziye Atamak
cümle="Burada bir cümle var."
dizi=list(cümle)#list fonksiyonu bir cümlede geçen her harfi dizinin bir elemanı olarak atar.
print(dizi)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir yazı veya cümlede geçen harfleri bir diziye atamak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir cümlede veya yazıda geçen harf veya kelimeleri başka bir kelime veya harf ile değiştirmek
4 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
5 Bir yazı içerisinde bulunan kelimeleri veya karekterleri ayırarak bir diziye atamak
6 Bir yazı, cümle veya ifade içerisinde geçen harf ve karakter sayısını tespit etmek
7 Bir yazının her bir satırını dizinin bir elemanı olarak atamak
8 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
9 Bir yazı içerisinde aranan kelime veya karakterden kaç tane olduğunu tespit etmek
10 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
11 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
12 Bir yazıyı satırlara ayırarak bir diziye atamak
13 Bir kelime veya cümle içerisinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayırarak göstermek
14 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
15 replace() fonksiyonunu kullanırken toplam kaç defa karakter veya harf değiştireceği ile ilgili sınırlama yapmak
16 Dizi oluşturmak veya yeni bir dizi tanımlamak (Array)
17 Kelime veya cümleleri büyük harfe çevirmek / Türkçe karakter sorunu olmadan büyük harfe çevirmek
18 Bir yazının karakter sayısını artırma ve belli bir sayıya tamamlama / CENTER fonksiyonu
19 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
20 Bir ifadenin yazı/metin karakterlerinden oluşup oluşmadığını tespit etmek / Girilen ifade metin midir?


aaaaa