Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizi İçerisinde Yer Alan Yazıları Birleştirme İşlemi, Örneğin Dizinin Elemanlarını Birleştirirken Araya Virgül, Nokta Vb. Karakterler Koymak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizi İçerisinde Yer Alan Yazıları Birleştirme İşlemi, Örneğin Dizinin Elemanlarını Birleştirirken Araya Virgül, Nokta Vb. Karakterler Koymak
yazı="Selam herkese, burada bazı sayılar var. Bunlar: 1, 2, 3, 4, 5"
dizi1=yazı.split()#Eğer parantez içerisine herhangi bir şey yazılmazsa bu durumda boşluğu baz alır.
dizi2=yazı.split(",")#Parantez içerisine herhangi bir şey yazıldığında o karakteri ayraç olarak görür ve dizi oluşturur.
print(dizi1,dizi2)
#Birleştirme işlemi için öncelikle birleştirici karakter kullanılır ve sonra da dizi yazılır. Aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor:
birleşik=" - ".join(dizi1+dizi2)
print(birleşik)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
4 Python Dersleri 25: FOR Döngüsü Deyimleri: Break, Continue, Range, Enumerate, Zip
5 Python Dersleri 22: Kümeler (Sets)
6 Python Dersleri 19: Sözlük Fonksiyonları
7 Python Dersleri 21: Demet (Tuple) Uygulamaları
8 Python Dersleri 24: FOR Döngüsü Uygulamaları
9 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
10 Python Dersleri 26: While Döngüsü
11 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
12 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
13 Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
14 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
15 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
16 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
17 Python Dersleri 18: Sözlük Uygulamaları
18 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
19 Python Dersleri 23: FOR Döngüsü
20 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak


aaaaa