Python Hazır Kodlar


Python: Bir Dizi İçerisinde Yer Alan Yazıları Birleştirme İşlemi, Örneğin Dizinin Elemanlarını Birleştirirken Araya Virgül, Nokta Vb. Karakterler Koymak

Kodu Kopyala
#Python: Bir Dizi İçerisinde Yer Alan Yazıları Birleştirme İşlemi, Örneğin Dizinin Elemanlarını Birleştirirken Araya Virgül, Nokta Vb. Karakterler Koymak
yazı="Selam herkese, burada bazı sayılar var. Bunlar: 1, 2, 3, 4, 5"
dizi1=yazı.split()#Eğer parantez içerisine herhangi bir şey yazılmazsa bu durumda boşluğu baz alır.
dizi2=yazı.split(",")#Parantez içerisine herhangi bir şey yazıldığında o karakteri ayraç olarak görür ve dizi oluşturur.
print(dizi1,dizi2)
#Birleştirme işlemi için öncelikle birleştirici karakter kullanılır ve sonra da dizi yazılır. Aşağıdaki gibi yapılması gerekiyor:
birleşik=" - ".join(dizi1+dizi2)
print(birleşik)
Hata ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz.
Hata bildir

TÜM PYTHON KODLARI Youtube Kanalımız
Aşağıdaki makrolar işinize yarayabilir.
Benzer Sonuçlar
NoPython Kodu
1 Bir dizi içerisinde yer alan yazıları birleştirme işlemi, örneğin dizinin elemanlarını birleştirirken araya virgül, nokta vb. karakterler koymak
2 İngilizce Türkçe sözlük yapımı
3 Bir dizinin elemanlarını birleştirmek ve birleştirirken araya belli bir karakter koymak
4 Bir yazı içerisindeki kelimeleri veya karakterleri istenen bir ayraç türü kullanarak ayırmak ve bir diziye atamak
5 Bir yazının içerisinde yer alan karakterleri, kelimeleri vb. değiştirmek ve yerine başka bir kelime veya karakter koymak
6 Bir yazıyı ayraç kullanarak bir dizinin elemanlarına atamak (split fonksiyonu)
7 Bir dizi içerisinde yer alan eleman sayısını tespit etmek
8 İki veya daha fazla diziyi birleştirmek ve metne çevirmek
9 Hataları yakalamak ve hata deyimlerini kullanmak / TRY, EXCEPT, ValueError, ZeroDivisionError vb. hatalar ile ilgili işlemler Örnek olarak sıfıra bölme hatasının önüne geçme işlemi
10 Bir yazı içerisindeki karakter/cümle/kelime sayısını tam tespit etmek ve detaylara göre inceleme yapmak
11 Metin birleştirmek ve birleşik metinler içerisinde harf aramak
12 Bir yazıda bulunan ifadeleri ayırarak diziye atamak ve daha sonra dizinin elemanlarını yazdırmak
13 dir() fonksiyonu nasıl kullanılır? Bir komutun veya karakterin metotlarını listeme işlemi
14 Global değişken tanımlamak ve fonksiyon içerisinde kullanmak
15 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek
16 Bir yazının, cümlenin veya metnin içerisinde yer alan sayıları listelemek
17 Bir cümle içerisinde geçen belli bir karakter veya kelimenin cümledeki yerini / kaçıncı karakter olduğunu tespit etmek. Eğer ifadeyi bulamazsa hata vermesini engellemek
18 rsplit fonksiyonu ile sağdan sola doğru ayırma ve dizi oluşturma işlemi
19 Bir yazının içerisinden parça alma, yazının karakterlerini alma, yazıyı tersine çevirme, spesifik alanları alma, birer atlayarak alma gibi işlemler
20 Bir yazı içerisindeki istenen karakterleri yok etmek veya silmek


aaaaa